Lược lại đoạn sử họ Hùng đầy rối rắm .


Thời Thiên hạ chia thành Nam – Bắc , sử Trung quốc gọi là Ngũ hồ thập lục quốc tức 5 giống rợ chủng Mongoloid chiếm miền Bắc Thiên hạ ,Thát bạt Ngụy hay Nguyên Ngụy là nhà nước của người Thác bạt , do ngụy vương Thác Bạt Khuê lập Năm 386 . Thác…

Nước Nam Việt và 2 vị vua Triệu


Bách Việt trùng cửu – nguồ̀n  http://báchviệt18.vn/ Nếu như thời đại Hùng Vương, kể cả thời Thục An Dương Vương, bị chìm trong huyền thoại, dẫn đến sự nghi ngờ về tính chân thực của những câu truyện còn truyền lại thì chuyện nước Nam Việt của Triệu Đà không còn là truyền thuyết nữa.…

Nhân đọc bài : Trao đổi với ông Tạ Đức về chữ “Lang”…


Ông  Trần Mạnh Đào đã viết bài trao đổi với ông Tạ Đức trên trang Web  http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-hoa3/dien-dan38/trao-doi-voi-ong-ta-duc-ve-chu-lang. Xin đăng lại toàn văn  . Trong bài “Lại trả lời Bùi Xuân Đính” trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An ngày 24/6/2014 có phần bàn về chữ “Lang”. Tác giả dẫn ý kiến của  P. Maspero“từng nhận…

Ba câu chuyện của nước Âu Lạc .


Bách Việt trùng cửu – nguồn http://báchviệt18.vn Thời kỳ An Dương Vương trong lịch sử nước ta hiện nay đang được xem là “nửa thật, nửa hư”. “Thật” vì An Dương Vương đánh Hùng Vương, lập ra nước Âu Lạc, chấm dứt các “huyền thoại thời Hùng”. Lại còn có cả chứng tích là thành…