Lâm ấp – Nhật nam …bó tay .Hồi kết cuộc nổi đậy của Trưng vương , ‘Việt nam sử lược’ của Trần trọng Kim viết :

…. “Mã Viện tiến quân lên đánh, quân hai bà vỡ tan cả. Hai bà chạy về đến xã Hát-môn, thuộc huyện Phúc-lộc (nay là huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn-tây), thế bức quá, bèn gia mình xuống sông Hát-giang (chỗ sông Đáy tiếp vào sông Hồng-hà) mà tự tận. Bấy giờ là ngày mồng 6 tháng 2 năm quí – mão (43).

Những tướng của hai bà là bọn Đô Dương chạy vào giữ huyện Cư phong thuộc quận Cửu-chân. Sau Mã Viện đem quân vào đánh, bọn Đô Dương đều phải ra hàng.”…

Cư phong thuộc thanh hóa ngày nay .

Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục viết : quân Đông Hán truy đuổi quân của Trưng Trắc đến tận Cư Phong, ở đây mọi sự kháng cự đều bị dập tắt. Đến đó Mã Viện cho dựng những cột đồng để đánh dấu ranh giới cực Nam của nhà Hán

Theo một số học giả thì …tì tướng của Mã Viện có thể vượt xa hơn chút ít nhưng chắc cũng chưa vào đến sông Gianh (? ).

Về cột đồng Mã viện đánh dấu ranh giới cực nam của ‘Đông hãn quốc’ giới nghiên cứu vẫn đang bàn cãi ; có người cho đấy chỉ là huyền thoại tức không có thực , còn phe nói có thực thì không thống nhất với nhau về địa điểm .

Các ‘thư’ của Tàu cũng lộn xộn lắm ….có sách nói cột đồng dựng ở động Cổ Sâm –Khâm châu Quảng Tây ngày nay , sách khác lại cho là ở Vân nam ….trường phái ‘cột đồng bắc’ có phần hợp lý khi đối chiếu với lời thề của Mã Viện …. ‘Đồng trụ chiết Giao chỉ diệt’ nghĩa là đất cực nam của Đông hãn quốc chỉ đến Quảng Tây , Mã hay tướng quân … ‘ngựa’ nửa trù ếm nửa hù dọa …sớm muộn gì Hán tộc cũng bẻ gãy cột mốc đồng phân ranh này mà chiếm Giao chỉ . Trường phái ‘cột đồng nam’ cũng lôi thôi không kém …người cho là cột đồng chôn ở Thanh hóa , người khác thì cho là Nghệ An , cũng có người đẩy tuốt xuống Hà tĩnh – Quảng bình …thực không biết đâu mà lần …

Cứ tạm chấp nhận cột đồng là có thực và ở xa nhất về phía nam thì đất cực nam của Đông Hán cũng không vượt qúa vùng Thanh –Nghệ – Tĩnh tức quận Cửu chân như thế trên địa bàn quận Nhật nam làm gì có bóng quân ‘Tàu Ô’ ?.

Theo lời thuật của Du Ích Kỳ và Hàn Khang Bá thì Mã Viện dựng những cột đồng ở bắc ngạn Lâm Ấp. Nhưng …vào thời ấy làm gì đã có Lâm Ấp để mà dựng mốc phân ranh ?.

Hầu hết người ngày nay mặc nhiên chấp nhận những thông tin chép trong tư liệu lịch sử Tàu là đúng mà không suy xét gì cả .

…Năm 137-138, Khu Liên ( ? ) ở Tượng Lâm (Quảng Nam), chống Đông Hán. Nhân dân quận Giao Chỉ, Cửu Chân, hưởng ứng nổi dậy đốt thành giết trưởng lại.

Năm 190, người Tượng Lâm nổi lên giết thứ sử Chu Phù và chiếm huyện thành. Năm 192 dân Tượng Lâm giết huyện lệnh (huyện trưởng) để đưa Khu Liên (? ) lên cai trị , Khu Liên cắt một phần lãnh thổ cực nam của quận Nhật Nam là huyện Tượng Lâm để thành lập vương quốc Lâm Ấp .

Không biết Khu Liên trong những dòng sử này là nhân danh , địa danh hay tộc danh và có mấy ‘khu Liên’ ? . Trường ca ‘Thiên nam ngữ lục’ gọi Khu Liên năm 192 là Khu Linh ….Khu Linh người nước Nam ta …

Xin hỏi : người Tàu chưa bước chân qúa Hà tĩnh thì lấy những quan Tàu …thứ sử Chu Phù và huyện lệnh Tượng lâm đâu ra cho dân giết rồi tôn Khu Liên lên làm vua ???

Sử viết Khu liên lập nước Lâm ấp ở Tượng lâm , sử Việt cũng không rõ ràng ; đa số sử gia cho thủ đô Lâm ấp ở Huế ngày nay như thế huyện Tượng lâm là vùng Bình Trị Thiên nhưng nếu như thế thì không đúng với sách ….Khu Liên lấy đất ‘cực nam’ quận Nhật nam lập nước Lâm ấp , Nhật nam là đất trung Việt từ Quảng bình đổ vào nam thì cực nam của Nhật nam sao lại có trung tâm là Huế ? , vùng này phải là cực bắc chứ ?

Cực nam thì …cực nam có người dám “liều mạng” viết :

… “Tượng Lâm là huyện xa nhất về phương nam trong các đất chiếm đóng của nhà Hán là Quảng Nam – Nghĩa Bình ngày nay, tức địa bàn của bộ lạc Dừa đã nói ở trên và cũng là nơi tập trung các di tích khảo cổ thuộc văn hóa Sa Huỳnh…”.

…Không chịu được sự thống trị và bóc lột tàn bạo của nhà Hán, nhân dân các vùng cực nam Giao chỉ bị chiếm đóng đã không ngừng nổi dậy , Cuối thế kỷ II, đời Sơ Bình (năm 190-193), nhân Trung Quốc loạn lạc, dân Tượng Lâm ở nơi xa xôi nhất đã đạt được thắng lợi trước tiên. Họ đã nổi dậy, giết huyện lệnh, giành lấy quyền tự chủ và lập nước (…) Người lãnh đạo khởi nghĩa có tên là Khu Liên (có sách viết là Khu Quỳ, Khu Ðạt hay Khu Vương) lên làm vua…” .

Không biết nhà Đông hán chiếm Quảng nam – Nghĩa bình hồi nào ??? thực bó tay Sử ơi là sử …

Chưa hết còn câu hỏi khác về Tượng lâm đất cực nam của quận Nhật nam .

Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà chỉ dùng 2 quan sứ cai quản 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân, đoạn sử này nói rất rõ : Đất Âu lạc thời Triệu Đà – Nam Việt là 2 quận Giao chỉ và Cửu Chân , Vậy quận Nhật nam là đất nào ?

Có người cũng đã nhận ra điều này nên viết : Riêng đối với quận Nhật Nam, khi Lộ Bác Đức đánh bại nhà Triệu, lãnh thổ Nam Việt chưa bao gồm quận Nhật Nam (từ Quảng Bình tới Bình Định).

Nhưng không thể lý giải sự việc nên đoán bừa : Vùng đất này được nhập vào lãnh thổ chung với miền Bắc và miền Trung Việt Nam ngày nay lần đầu tiên sau khi các quan cai trị Giao Chỉ tiến xuống thu phục các bộ tộc phía Nam dãy Hoành Sơn trong thời thuộc Hán và hình thành quận Nhật Nam.

(Thông tin trích từ internet)

Với khoa học lịch sử thì không thể nói lơi khơi như thế được mà phải cụ thể …ông quan nào ? ,tiến xuống … phía nam Hoành sơn …năm nào , sự việc diễn biến cụ thể ra sao ?.

Qua thời Đông Hãn quốc như đã nói … nơi xa nhất về phương nam đoàn quân Mã viện đến không qúa Hà tĩnh ngày nay như thế Đông Hán lấy đất đâu mà có quận Nhật nam ?.

Lạ hơn nữa là sử liệu Trung quốc về Lâm Ấp – Nhật nam và Phù nam :

Sử nhà Lương:

Nước Phù Nam ở phía Nam quận Nhật Nam, trong một vịnh lớn ở phía Tây biển. Nước cách Nhật Nam chừng 7.000 lý và cách Lâm Ấp hơn 3.000 lý về phía Tây Nam. Đô thành cách biển 500 lý. Một con sông lớn từ Tây Bắc chảy về phía Đông và đổ ra biển. Nước rộng hơn 3.000 lý. Đất thấp và bằng phẳng. Khí hậu và phong tục đại để giống Lâm Ấp…

Tân Đường thư mô tả tương tự:

Nước Phù Nam ở cách quận Nhật Nam bảy ngàn lý về phía Nam…, đất thấp như Hoàn Xương, có thói quen lập những thành phố bọc tường…Vua của họ đóng đô ở thành Đặc Mục. Thành ấy bị Chân Lạp đánh bất ngờ, phải dời đến thành phố Na Phất Na ở phía Nam.

Phù nam có lãnh thổ đã xác định ở hạ lưu sông Cửu long nay là vùng Đông nam Campuchia cộng với miền Tây nam và Đông nam bộ Việt nam kinh đô rất có thể đặt ở tỉnh Prey veng Campuchia cách biển khoảng 500 lý , về phía Tây bắc thì Phù nam giáp Chiêm thành tức Lâm Ấp .

Phù nam và Lâm ấp giáp giới vậy mà sử tàu đã dẫn không biết đo kiểu gì mà …Phù nam cách Lâm Ấp hơn 3.000 lý về phía Tây Nam…, 3000 lý là xấp xỉ 1500 Km , hay …đấy là khoảng cách từ thủ đô nước này đến thủ đô nước kia ?.

Lạ hơn nữa cứ theo sử Tàu đã dẫn thì dứt khoát Lâm Ấp và Nhật nam là 2 vùng đất khác nhau :

Phù nam ở phía ‘tây – nam’ của Lâm Ấp và ở phía ‘nam’ của Nhật nam , cách Lâm ấp 3000 lý nhưng cách Nhật nam tới 7000 lý tức khoảng 3500 Km , xét như vậy thì Lâm ấp – Tượng lâm không thể nào là đất cực nam của Nhật nam như sử sách đã viết .

Nhật nam là 1 trong 9 quận nhà Tây Hán (?) đã lập ở phía nam Ngũ lĩnh sau khi chiếm nước Nam Việt , Sử Trung quốc thấy ‘Kỳ qúa’ đã xoá đi 2 quận ngoài đảo Hải nam chỉ còn lại 7 quận …nếu Nhật nam không phải là đất miền trung Việt nam thì vị trí địa lý cả 7 quận rối tung lên hết …

Xét tới đây …Mọi sự trở nên cơ hồ không thể hiểu …

Xin nói thẳng 1 điều ….nếu chỉ bám vào thư tịch cổ Trung quốc chứa ở Tứ khố toàn thư thì có lẽ muôn năm người Việt Nam và cả người Trung Hoa cũng chẳng rõ lịch sử đích thực dòng giống mình ra sao , đám quan ‘bác sĩ’ ăn tiền của Càn Long đã cạo tới độ lủng giấy , những gì không thể ‘cạo’ thì đã đốt sạch cả rồi …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s