Đời Hùng vương thứ 17 .


Triều đại : Hùng Triệu vương .

Vua khai sáng – Cảnh Triệu Lang

Danh hiệu trong Hoa sử :Hiếu Vũ đế – Lí Triệt nhà Hiếu

Niên đại : năm 111trước CN tới năm 9 sau CN

 

Lã Hậu trước khi mất đã sắp sẵn cho 1 cuộc soán đoạt to lớn: chuyển thực quyền khống chế triều đình nhà Hiếu từ họ Lý sang tay con cháu họ Lữ, mặc dù trước khi mất Hiếu Cao Tổ đã tổ chức cuộc “giết ngựa trắng ăn thề”: Ai không phải họ Lý không được phong Vương. Nhưng khi thực sự nắm quyền, Lữ hậu đã phong hàng loạt tước vương cho con cháu nhà họ Lữ và bố trí vào những địa vị then chốt nơi triều chính cũng như nắm giữ những vùng trọng yếu của đất nước như: Lữ Lộc, Lữ Sản nắm trọn đại quân ở kinh đô, , Khi Lữ Hậu vừa mất các trung thần khai quốc nhà Lý đã nhanh tay bất ngờ làm binh biến tiêu diệt thế lực họ Lữ ở kinh thành , kết quả Lữ Lộc, Lữ sản đều thiệt mạng. Quyền hành ở kinh đô lại thuộc về các trung thần của Lí Bôn , con lớn của Lý Bôn là Lý Hằng được tôn làm vua. Nhưng ở đất Đào vùng Quảng Đông ngày nay triều đình Nam Việt ra đời đối đầu với chính quyền của nhà Hiếu . Đất nước trở thành Lưỡng triều:

Nhà Hiếu làm chủ nửa Thiên hạ phía Bắc ngày nay ,Phía Nam Thiên hạ Lữ gia làm tể tướng triều đình mới lập trên đất Lĩnh nam tức đất Đào hay Thao thời nhà Hạ danh sử gọi là Nam việt , lịch sử Việt Nam và Trung Hoa gọi là nước Nam Việt , vua khai sáng là Triệu Đào hay triệu Thao viết sai thành Triệu Đà – Triệu Tha là sai lầm vô cùng lớn đã dẫn giắt sử Trung hoa vào ngõ cụt rối như mớ bòng bong …;

Lữ gia có thể chỉ nghĩa là ‘nhà họ Lữ’ hoặc cũng có thể là tên riêng của một người cháu Lữ hậu đã được bà phong vương , cổ sử Việt Nam gọi là tể tướng Lữ gia gói gém thông tin lịch sử …người họ Lữ đã tôn con hay cháu của Lý Bôn và Lữ hậu lên làm vua triều đình Nam Việt còn người họ Lữ chỉ nắm chức tể tướng?.

Lịch sử Thiên hạ sau Lữ hậu do ý đồ của những kẻ chiếm đóng và thống trị sau này đã trở thành thời mù thông tin . Những gì lịch sử hiện có chỉ là 1 mớ hỗn độn ông chằng bà chuộc chẳng đâu ra đâu …

Về Lữ gia và nước Nam Việt, còn có nhiều điều không giống nhau trong sử Việt Nam và sử Trung Hoa. Theo chính sử Trung Hoa thì Triệu Đà là quan úy huyện Long Xuyên được sự giúp đỡ của Nhâm Ngao đã chiếm đất Quảng Đông của nhà “Tần” lập nước Nam Việt, sau đó dùng tiền tài bổng lộc mua chuộc những người cầm đầu các vùng đất chung quanh như Mân Việt và tây Âu Lạc để hình thành 1 đế chế không thua kém gì phương bắc (nay) . Sử Việt Nam dựa trên Hán sử nên cũng chép tương tự chỉ khác là Triệu Đà xâm lăng chiếm nước và giết An Dương Vương ở núi Mộ Dạ thuộc Nghệ An. Huyền sử Việt thì nói An Dương Vương không chết mà cầm sừng văn tê 7 tấc theo thần Kim Qui đi ra biển. Về lãnh thổ ban đầu khi thành lập nước Nam Việt cũng không thống nhất, chính sử xác định là Quảng Đông ngày nay, kinh đô ở Phiên Ngung (Quảng Châu ) nhưng nhiều sử liệu khác của Trung Hoa lại ghi: “Đà chiếm Lâm Ấp và tượng Quận làm cõi riêng của mình”. Theo chính sử … thì Lâm Ấp và Tượng Quận thuộc miền Trung Việt Nam hiện nay, Lâm Ấp sau chính là nước Chiêm Thành? Vậy nước Nam Việt ở đâu và Triệu Đà hay Úy Đà là ai? Ở đây ta đặt ra 1 sử thuyết dựa trên sự tổng hợp các dữ liệu của lịch sử Việt Nam và Trung Hoa. Triệu Đà không phải là tên mà là danh hiệu của Chúa đất Đào; Lâm Ấp là chữ viết sai của Nam Ấp chỉ vùng Quảng Tây; Tượng Quận nghĩa là đất phía tây trong nước Tây – Âu – Lạc của Cơ Xương khi xưa là Vân Nam ngày nay; Lâm Ấp cũng là đất Âu.

Dựa trên những tình tiết lịch sử đã biết …rất có thể Úy Đà chỉ là chức danh của Nhâm ngao , Nhâm Ngao thay Đồ Thư đã tử trận tiếp tục cuộc hành binh xuống phương Nam ( ngày nay ), Đà –Đào là tên thời cổ của quận Nam hải nơi Nhâm ngao làm quan úy , Úy Đà trước đó trong cương vị tướng nước Tần chứ không phải Triệu Đà đã diệt triều An dương vương chiếm đất Giao chỉ ,diễn biến này cũng chính là đoạn sử nhà Tần vô đạo thí chúa diệt và chiếm đất đai của nhà Đông Chu trong Hoa sử .

Có thể đoán định toàn cõi Nam Trung Hoa đều là lãnh thổ của nước Nam Việt kể cả đất Lạc tức Việt Nam ngày nay, chính vì điều này nên đầu đời Hiếu Vũ Đế đoàn đi sứ phương tây của Trương Khiên mới bị chặn lại ở Côn Minh, Vân nam không đến được Thiên Trúc. Ta có thể đoán nước Nam Việt tồn tại từ năm 179 trước Công Nguyên đến năm Lộ Bác Đức bắt được Kiến Đức – Triệu Dương Vương thu giang san Trung Hoa về 1 mối cho nhà Hiếu (Tây Hán).

Sử Việt Nam rất lúng túng khi có sách cho Triệu Đào, hay Triệu Vũ Vương là 1 trang sử chính thống của Việt Nam, các sách đời nay thì coi đó như 1 thời Việt Nam bị Triệu Đà đô hộ (Triệu Đà cũng là người Trung Hoa)

Về đất Chân Định quê hương Triệu Đà thì sử Trung Hoa xác định là đất của nhà “Hiếu” nhưng truyền thuyết Việt có tư liệu coi đó là 1 bộ trong 15 bộ của vua Hùng, như vậy là đất Trung Hoa hay đất Việt Nam? Ta đã giải mã: đất Chân Định hay Chân Đanh, Chân Đăng chỉ có nghĩa là đất Tây nam theo phương của Dịch Lý, là tỉnh Tứ Xuyên ngày nay chính là đất trung tâm của đế quốc Tần (hay chưn →chân) thời cổ xưa.

Chương nói về Triệu Đà và nước Nam Việt trong sử ký Tư Mã Thiên là giả mạo nhằm làm nhiễu loạn lịch sử phục vụ cho sự bẻ quặt lịch sử Trung Hoa chính thống. Đối chiếu các sự kiện ta tìm ra được các tác giả của việc giả mạo to lớn này đã lấy lịch sử các triều đại nhà Tần làm gốc rồi chế biến sửa đổi thành lịch sử nhà Triệu của Nam Việt.

Trước hết ta thấy cả 2 đều họ Triệu, và đều có 5 đời vua. ta có bảng đối chiếu như sau :

cc

Ta chú ý chi tiết Triệu Chính nhà Tần là con ngoại hôn của Triệu Cơ và Lã Bất Vi, Bên họ Triệu thì Triệu Ai Đế là con của đôi gian phu dâm phụ Cù Thị và An Quốc Thiếu Quí. Sự nhiễu loạn lịch sử thực sự ghê gớm, ngàn năm sau vẫn chưa tìm ra được sự chân xác đích thực, con cháu bơ vơ không bờ không bến, một phần thì gọi giặc làm cha, phần còn lại thì cứ tổ tiên mình mà căm hờn . Do bụi thời gian quá dày, nếu tỉnh táo một chút ta nhìn ra ngay sự lừa bịp này dựa vào giọng điệu và thông tin mang trong nó.

Thứ 1: Đoạn sử hư cấu này chủ yếu miệt thị dân Giao Chỉ như: Triệu Đà xưng mình là Man Di Đại Trưởng Lão … Triệu Đà gọi dân Tây Âu Lạc là còn ở truồng.

Thứ 2: Chứa đựng sự hư cấu phi lý:

Như người Trung Hoa chỉ bán cho Nam Việt những trâu bò giống đực, không bán giống cái. Không bán cho Nam Việt những đồ kim khí … điền khí để làm ruộng. Tất cả chỉ muốn nói lên 1 điều: đất phương Nam (hiện nay) là đất mọi rợ … trong khi khảo cổ học ngày nay xác định thời Triệu Đà ở Giao Chỉ đã bước vào thời đồ sắt, còn xương trâu bò từ lâu đã tìm thấy trong các di chỉ khảo cổ, và chúng được xác định là giống vật bản địa tiêu biểu. Ngữ cảnh và giọng văn không phải của Tư Mã Thiên mà l mang dấu ấn của những bộ óc bã đậu biến chế ra .

Tại sao Hán sử không có dòng nào nói đến cuộc tấn công đất của thiên tử nhà Chu ? có thực là vua Chu đã tự nguyện nộp đất cho Tần không …?

Qua dòng thơ sử sau sẽ rõ :

Quốc Tây cự chấn tráng Chân Đăng .

Làm gì có truyện Thiên tử tự nguyện nộp đất cho chư hầu …

Trong Hoa sử triều và quốc là một như Triều Đường cũng là nước đại Đường, triều Tống cũng là nước đại Tống .v.v., như vậy triều Chu cũng là nước Chu hay Chiêu , chiêu là phương tây ngược với mục là phương đông nên nước Chiêu cũng chính là quốc tây trong câu thơ trên . Cự chấn tráng Chân Đăng nghĩa là : chống cự mạnh mẽ làm rung động cả nước Chân đăng hùng mạnh , Nhà Chu thiên tử đã chiến đấu chống lại ai ngoài nước Tần vô đạo thóan nghịch ?, như vậy rõ ràng Chân đăng là tên khác của nước Tần mà trước đến nay sử sách chưa bao giờ nói đến .

Sở dĩ như thế vì những trang sử nói về cuộc tấn công của họ Triệu nước Tần đánh nhà Chu đã bị bẻ quẹo thành cuộc đánh chiếm nước Âu –Lạc cuả Triệu Đà vua Nam Việt …tất cả nhằm giấu đi quận Tam xuyên mà Tư mã Thiên đã chép rành rành trong Sử ký…; chỉ với việc xác định được một quận này thôi cũng đã đủ chứng lý để viết lại toàn bộ lịch sử Việt nam và Trung hoa .

Ở bài trước chúng ta đã đề cập đến Úy Đà quận úy quận Tam xuyên hay Long xuyên…và Triệu Đào hay Triệu Thao vua Nam Việt ; 2 ông Đà chẳng dính gì với nhau vì thuộc 2 giai đọan lịch sử khác nhau nhưng khi đã vớ được cái phao…. ‘cùng tên là Đà’ lập tức các sử gia vốn chăn ngựa đã khai thác triệt để chế biến cho luôn cả dòng họ Triệu của Tần thành họ Triệu cuả Nam Việt .

Vị quận úy sau cùng của Quận Tam xuyên là Lý Do con của thừa tướng Lý Tư đã tử trận dưới chân Ung thành trong cuộc khởi nghĩa của Lý Bôn hay Lưu Bang .

Khi nghe nói ông Lưu Bang tổ của triều Tây hãn là người Mường …có thể độc giả … cười ….nhưng xin bạn tìm đọc cuốn ‘Bách Việt tiên hiền chí’ sẽ thấy tất cả cận thần của Lưu bang như Tiêu Hà, Tào Tham , Hàn Tín đều là người Việt …như vậy tại sao Lưu bang tên Việt là Lý Bôn lại không thể ..?

Nhưng trong sử ký của Tư Mã Thiên, chương Úy Đà Thế Gia, ta cũng thâu lượm được 1 thông tin bổ ích, đó chính là tên sứ giả của triều Hiếu 2 lần đến thuyết phục Triệu Đà ông ta tên là Lục Giả hay Lạc Giả ; Lục chính là tên đất của Triệu Đào cũng chính là đất Lạc của Lạc Việt hay Lạc Ấp xưa , Lạc gỉa nghĩa là người đi xứ đất Lạc chứ không phải tên riêng .

Xét tổng thể tới nay ta vẫn còn rất mù mờ về nước Nam việt , cả triều đại lẫn niên đại và các sự kiện lịch sử nổi bật liên quan tới nhà nước này ngay cả phần tối quan trọng là loại hình chủng tộc cũng chưa có đủ cơ sở để xác quyết chỉ có thể nói chung chung là thuộc dòng Bách Việt … riêng đức Trần hưng Đạo thì đã có lời khẳng quyết Triệu Vũ tức Triệu Đào là 1 tiên vương của nước Việt nam ngày nay .

Hoa sử và lịch sử các nước Đông nam á ngày nay cho ta cảm giác 2 vùng miền này không có sự ràng buộc về lịch sử cổ đại . Có thực thế không ?

Ở phần trên của thiên sử thuyết này đã nói : còn 3 nước của con cháu họ Hùng không bị Hán tộc chiếm đóng là nước Lỗ, Yên và Tề .

Dựa vào sự kiện người Thái ồ ạt di cư đến miền đất phía tây Việt nam vào thời điểm 100 năm trước và 100 năm sau công nguyên ta đã đủ dữ kiện để đưa ra ức thuyết :

Người Thái chính là dân vùng trung tâm nước Nam Việt ở qủang Đông ,sau khi kinh đô Phiên ngung thất thủ họ đã kịp tổ chức di tản về kinh đô mới ở phía tây lập trong vùng lòng chảo Điện Biên phủ thuộc Việt nam ngày nay , như thế nước Nam việt của Triệu Đà không hề diệt vong mà chỉ mất thủ đô và phần đất phía đông mà thôi .

Thông qua trung tâm và cũng là nơi trung chuyển Điện biên này người Thái đã dần dần trong khoảng 200 năm chiếm lĩnh cả vùng đất phía tây Việt nam và nam tỉnh Vân nam trung hoa ở đó nước Nam Việt tồn tại dưới một tên mới là Đạo minh với cư dân chủ yếu là người nước Lỗ xưa kết hợp với người Thái gốc Nam việt mới di cư đến .
Dùng phép phiên thiết Đạo minh thiết Đinh .
Tư liệu lịch sử còn nói đến 1 nước khác hiện hữu trên đất Đông nam Á từ thời Tam quốc có tên là nước Đường Minh ; Đường Minh thiết Đinh , Đinh ý nghĩa trong Dịch học là phía tây như thế Đạo minh và Đường minh chỉ là 1 cùng là nước ở phía tây .

Nước Đạo minh vẫn liên tục tồn tại , thời trung đại đổi quốc hiệu là Nam chiếu , quốc gia này chính là tiền thân của nước Thái Lan và Lào ngày nay , Thái lan cũng gọi là Táy lương hay táy Long , chữ Lương giúp xác định người Thái là dòng Long trong truyền thuyết lịch sử của Việt nam , là con cháu của Long nữ ở vùng Đông đình hồ nay là vịnh bắc Việt , trong cổ sử Trung hoa thì họ chính là người họ MY.

Thời Hán – Sở tranh hùng thì Hạng Tịch được phong là Hạng VŨ , sang thời nam- bắc triều thì Triệu Đ̣à được gọi là Nam Việt VŨ vì vậy triều Hiếu phải đợi đến đời Lý Triệt sau khi diệt Nam Việt thống nhất thiên hạ mới được phong vương hiệu là Hiếu VŨ vì lịch sử họ HÙNG là lịch sử xuyên suốt và thống nhất một thời không thể có 2 vua .( VŨ )

Với thông tin hiện có người ta chỉ có thể ước đoán :

Sau khi Lữ Hậu mất, Trung Hoa chia thành lưỡng triều Bắc và Nam, phải đến đời Hiếu Vũ Đế đánh bại Nam Việt Vũ của nước Nam Việt thống nhất Trung Hoa. Lịch sử mới coi đó là cái mốc chính thức thành lập “Đế quốc Hiếu” nên Lý Triệt mới có đế hiệu là Hiếu Vũ Đế tương tự như Hạ Vũ tổ nhà Hạ, Thành Thang Võ Vương người kiến lập triều Thương, Chu Vũ đế người khởi đầu triều đại Chu, riêng triều Hiếu đã trải 6 đời vua đến Lý Triệt một quân vương hiển hách thu giang sơn về 1 mối mới được gọi là “Hiếu Vũ” tức vua khai sáng triều đại cổ sử Việt gọi là đời Hùng vương thứ 17 .

Advertisement

4 comments

  1. bởi vì em ngu quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Vậy có thể bổ sung thế này về con sông Mekong, ở Vân Nam có tên là Lan Thương, đọc là Lan Xiang, có jai đoạn fần Bắc Lào cũng mang tên nước là Lan Xiang – dịch sang tiếng Việt là Vạn Tượng. Vậy có thể suy sông Lan Thương còn có tên là Vạn Tượng, tượng – tịnh là dịch chỉ fương Tây đồng nghĩa với chữ “cương, khương,…”. Vậy wá rõ ràng chỉ có cùng chung 1 dân tộc, hay văn hoá nhưng khác tộc mới có cách định nghĩa chung về fương vị của 1 con sông hay quốc ja như vậy.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s