Đường nhân – Hán tặc


Trong bài viết : Khởi nghĩa Phùng Hưng qua các di tích ở Hà nội .
Đăng trên Blog của mình tác gỉa Bách việt trùng cửu đã đưa ra thông tin :
Trên mộ đá của Phùng Hưng có tạc Câu đối :

Đường nhân kỳ hữu tàm hoa ngạc liên huy thân hậu thiên vô Huyền Vũ giáp

Hán tặc hà túc sỉ thảo mao(?) xướng nghĩa sinh tiền bất sổ Lục Lâm binh.
Câu hỏi đặt ra tại sao câu đối khắc trên mộ Bố cái đại vương Phùng Hưng lại nhắc đến tích sự biến cửa Huyền vũ thời Đường cao tổ Lý Uyên và cuộc nổi dậy Xích My ?
4 chữ Đường nhân và Hán tặc mở đầu câu đối tỏ rõ sử quan người đương thời .
Người Đường và người theo họ Phùng đồng tông đồng tộc nhưng thờ 2 chúa khác nhau , dù Phùng Hưng nổi dậy chống lại quan binh nhà Đường nhưng tác gỉa không gọi là Đường tặc đã nói lên ý đó , ở vế đối 2 chữ ‘Hán tặc’ càng giúp củng cố luận cứ , người thời Phùng Hưng phân biệt rõ đâu là nội chiến đâu là ngoại xâm , nổi dậy chống sự áp bức của đám quan binh Đường triều nhưng không gọi đám bạo ngược đó là Giặc , thâm tâm vẫn coi như người 1 nước chỉ khác nhau chí hướng mà thôi điều này ngược hẳn với cái nhìn đám Lục lâm thảo khấu hay Hán quân là lũ xâm lăng cướp nước .
Do trình độ chữ nho rất hạn chế nên không dám bình câu :
Đường nhân kỳ hữu tàm hoa ngạc liên huy thân hậu thiên vô Huyền Vũ giáp.
còn vế dưới :
Hán tặc hà túc sỉ thảo mao(?) xướng nghĩa sinh tiền bất sổ Lục Lâm binh.
Được Bách Việt Trùng cửu tạm dịch là :
Giặc Hán bao hổ thẹn, thảo mãng dấy nghĩa, tiền nhân sá gì lũ Lục Lâm.
Tương đối rõ nghĩa :
Câu này nói lên chí khí của Bố cái đại vương noi gương người xưa vùng lên quyét sạch quét sạch lũ cường quyền bạo ngược .
Lục lâm quân ban đầu chỉ là 1 đảng cướp của đám người Man có sào huyệt ở núi Lục lâm ,dân chúng Trung hoa gọi là ‘Lục lâm thảo khấu’ sau phát triển thành đạo quân lớn đánh bại quan binh triều đình nhà Tân của Vương Mãng chiếm vùng tây bắc Trung quốc tôn chúa đảng Lưu Huyền lên làm Hãn (chúa- thủ lãnh người Thát man) lập ra nước Hán đầu tiên trong lịch sử do vậy Lục lâm quân được sử Trung quốc gọi là Hán quân .
Nếu triều Canh thủy đế Lưu Huyền là 1 triều Đại chính thống của Trung Hoa thì đảng cướp Lục lâm phải được tôn vinh thành ‘Lục lâm nghĩa binh’ hay ‘Lục lâm tráng sĩ’ …gì gì đó chứ sao lại là đám ‘giặc cỏ’ đê tiện ?, chính từ ‘thảo khấu’ này là bằng chứng lịch sử xác định Hán là quân cướp nước chứ không phải dòng giống Trung hoa .
Dân Trung hoa theo đạo Lão do Phàn Sùng lãnh đạo đã nổi lên tôn con cháu Lý Bôn – Lưu Bang là Lưu bồn Tử (Lý Bôn tử) làm vua đánh bại Hán quân của Canh thủy đế Lưu Huyền chiếm lại kinh đô Tràng an khôi phục chủ quyền Trung hoa . Đạo quân ấy sử Trung quốc gọi là quân ‘Xích My’ vì …tất cả đều nhuộm đỏ lông my (làm ám hiệu ?) ….có lẽ đây cũng là 1 suy diễn theo kiểu : Giao chỉ ….là dân có 2 ngón chân giao hau , Văn lang là nước cau sọc , Hùng vương là vua gấu …của đám sử gia đần độn mới học chữ Nho chẳng biết chút gì về Dịch học .
Thực ra Xích là màu đỏ chỉ hướng Xích đạo phương hướng ngày nay gọi là hướng Nam , My là đọc sai của Mai – Mơi tiếng Việt , buổi mai hay mơi là sáng sớm lúc mặt trời mọc , ở đây My – mai chỉ phương đông , quân Xích – My nghĩa là đạo quân nổi dậy ở phía Đông – nam hoặc phía đông và phía nam (nay) Trung hoa ; đấy chính là cuộc nổi dậy của quần chúng Trung hoa (thảo mao xướng nghĩa) chống lại ách thống trị Hán tộc (Lục lâm quân) được nói đến trong câu :
Giặc Hán bao hổ thẹn, thảo mãng dấy nghĩa, tiền nhân sá gì lũ Lục Lâm.
Chỉ 1 vế đối ngắn mà chứa 2 thông tin cực kỳ quan trọng của lịch sử họ Hùng :
Sử trung quốc không hề nói Lục lâm quân đã dựng nên Hán quốc của Canh thủy đế , điều này mâu thuẫn với chính mình khi gọi Lục lâm quân là Hán quân , một khi đã là Hán quân thì triều Canh thủy đế phải là 1 Triều đại của Hán tộc , khi đã như thế nếu triều Hán của Lưu Tú dựng nên ở Hà bắc đóng đô ở Lạc dương là Đông Hán thì triều Hán của Canh thủy đế đóng đô ở Tràng an do Lục lâm quân dựng nên buộc phải là Tây Hán , lịch sử Trung quốc thời này không còn triều Hán nào khác nữa .
Câu : “Giặc Hán bao hổ thẹn, thảo mãng dấy nghĩa, tiền nhân sá gì lũ Lục Lâm”. xác định triều đại hay quốc gia do Lục lâm quân dựng nên là giặc Hán , ý trong câu là minh thị chứ không phải là suy đoán , sự khẳng định này song song cũng chỉ ra : Triều đại do Lưu Bang kiến lập không phải là nhà Tây Hán như sử Trung quốc viết , đó là triều đại của người họ HÙNG , tất cả các vua của triều này đều mang chữ Hiếu như Hiếu Cao , Hiếu Văn , Hiếu Cảnh , Hiếu Vũ .v.v. , chiếu theo quy tắc sử học Trung hoa thì triều này phải gọi là triều Hiếu không thể khác được .
Sử gia người Hán đã thủ tiêu triều đại Hiếu rồi dán cái tên ‘Tây Hán’ thay chỗ cốt tạo ra cây cầu nối dòng lịch sử của người Trung hoa thông với lịch sử Hán tộc , Tây hán thông sang Đông Hán qúa hợp lý …nhập nhèm …Hoa và Hán Hán và Hoa lấp đi cái khoảng trống cổ đại tối tăm man dã chưa có sử của họ .
Ý thứ nhì vế đối đã chỉ ra :
Bố cái đại vương Phùng Hưng coi cuộc nổi dậy của Xích My như tấm gương noi theo.., câu hỏi đặt ra : giữa Phùng Hưng và cuộc khởi nghĩa Xích My có liên hệ gì mà ông xem trọng như thế ?.
Phép phiên thiết Hán văn cho ta câu trả lời :
Anh hùng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Xích –My là Phàn Sùng , đây lại trò chơi chữ nghĩa của những kẻ rắp tâm làm rối loạn lịch sử Trung hoa , Phàn Sùng thiết là Phùng …thì ra anh hùng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Xích My chống lại Lúc lâm quân – Hán quân là người họ Phùng Việt Nam được Bố cái đại vương kính trọng xem là tiền nhân , đây là chỉ dẫn quan trọng cho lịch sử dân tộc Việt và Hoa , với Phàn Sùng ═ Phùng tiền nhân anh hùng của Phùng Hưng là đã đủ thông tin để kết luận dứt khoát người Việt chính là Trung hoa cổ đại . Người Man nhân trung hoa rối loạn thời Vương Mãng đã thừa cơ nổi loạn ; giặc cướp đắc thời lập nên hẳn 1 quốc gia do khả hãn hay khan của họ cai trị , Sử Trung quốc biến ‘Hãn’ danh từ chung thành ‘Hán’ tên riêng của 1 dân tộc , 1 quốc gia , 1 nền văn minh khiến không biết bao nhiêu người lầm là có triều đại Hán của Trung hoa . …
Mấy ngàn năm qua từ Lưu Tú – Mã viện cho tới Khang Hy – Càn Long biết bao âm mưu thủ đọan đã được xử dụng để …mập mờ đánh lận con đen… trộn Hán vào Hoa Hoa vào Hán nhằm làm cho người đời không thể phân biệt nổi nữa , mưu ma chước qủy này tưởng là đã thành nhưng với những thành tựu khoa học kỹ thuật thời hiện đại thì ….mèo lại hoàn mèo , chắc chắn mèo không thể nào lẫn với hổ được .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s