Nam Chiếu 2 – Bố cái đại vương .


Trong bài 1 đã xem xét ý nghĩa 2 từ:

Nam Triệu là vua phương Nam .

Nam Chiếu là nhà hay nước Nam Châu .

Chuyện Nam chiếu – Lĩnh nam trích quái đã trộn lẫn 2 sự kiện lịch sử khác nối tiếp nhau vào làm 1 : Thời Vua phương nam  Mai hắc đế và thời nối tiếp là Lịch sử Nam Chiếu hay nhà Nam Châu kiến quốc.

Việt nam sử lược viết …nhà Đường cho quân đánh Mai hắc đế , Mai hắc đế chống không nổi thua chạy.. . Chuyện Nam Chiếu cho hay ….Nam triệu  lui quân về xứ Bồn Man xưng là Đầu hoành Mô quốc Bồn Mang …như thế là đã chấm dứt lịch sử thời Nam Triệu nối sau là những sự kiện của thời Nam Chiếu hay Nam Châu .

Nhà Đường hay Việt Thường đặt ở An Nam 2 đô hộ phủ :

An nam đô hộ phủ trông coi 40 châu KIMI ở miền Trung và miền Nam Việt Nam ngày nay .

Phong châu đô hộ phủ trông coi 16 châu Ki Mi phía tây Việt nam xưa và Vân Nam .

Phong là gió được tượng bởi quẻ Tốn trong Bát quái chỉ phía Tây .

KIMI nghĩa là gì …không ai biết chỉ biết rằng đó là những châu của người thiểu số liên kết lỏng lẻo với Đường triều .

Sử thuyết họ HÙNG đã chỉ ra KIMI là chữ viết sai của CƠ MY là 2 tộc người gốc tổ của Trung Hoa .

Cơ chỉ người Cơ Lao còn gọi là người Liêu – La – Lão , ngày nay giới khoa học gọi là Ka đai .

Cơ là họ của Hoàng đế hay đế Hoàng vì vua đã kiến lập Trung hoa như trong sử Việt đã viết ….xưa Hoàng đế dựng muôn nước …(ở Hoàng hà ???)

Cơ cũng là họ của các vua nhà Châu .

Về tộc Mi hay My …tư liệu Trung hoa thời cổ cho biết ….Vua nước Sở và người Việt (mân) cùng họ My , Thời nhà Đường người Trung hoa phía nam Trường giang được gọi chung là người TAI , như vậy người họ MY và người TAI là một , ngày nay Tai là tên gọi chung của các tộc Thái , Tày , Nùng ,Choang .. Ở Hoa nam , Ka đai cùng với Tai là 2 tộc bao gồm hầu hết người Bách Việt ở Hoa nam còn lại chưa bị Hán hóa , tiếng nói của họ ngôn ngữ học ngày nay xếp chung thành ngữ hệ Tai –Kadai .

Điều kì lạ không ngờ … là 2 họ tộc gốc tổ của Trung hoa xa xưa chép trong cổ thư lại cùng tập hợp trên đất Việt nam và vùng cận kề ? , không biết vô tình hay hữu ý mà nhà Đường đặt tất cả thống thuộc về 2 đô hộ phủ cùng đặt trên đất Việt …. sự việc này nói lên điều gì ?

Một đoạn sử nói về Bố cái đại vương …

Phùng Hưng có tên tự là Công Phấn, cháu 7 đời của Phùng Tói Cái – người đã từng vào trong cung vua Đường Cao Tổ, thời niên hiệu Vũ Đức (618-626) dự yến tiệc và làm quan lang ở đất Đường Lâm. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh – một người hiền tài đức độ.

Khoảng năm Nhâm Tuất (722) đời Đường Huyền Tông niên hiệu Khai Nguyên, Phùng Hạp Khanh đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan (tức Mai Hắc Đế). Sau đó, ông trở về quê chăm chú công việc điền viên, trở nên giàu có, trong nhà nuôi nô tỳ có đến hàng nghìn người .

Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm …nay là …xã Đường Lâm, Sơn Tây, TP Hà Nội. Đường Lâm xưa kia vốn là vùng đất gò đồi và rừng cây rậm rạp bởi vậy mới có tên gọi là “đường lâm”.

Chính Những chữ …nay là …Nay là… suy đoán không căn cứ như ở trên đã làm lệch hướng lịch sử Việt nam và Trung hoa cả ngàn năm nay .

Đường lâm là châu KIMI thống thuộc Phong châu đô hộ phủ đời Đường vị trí trên bản đồ còn chưa xác định được , dựa theo địa lý hành chính thì chỉ có thể là 2 nơi :

Quận hay huyện Đường lâm ở nam Vân nam Trung quốc hoặc là Châu Đường lâm ở Hà tĩnh và vùng đất Lào tiếp giáp .

Cả 2 nơi đều là đất của người Lão và thuộc Phong châu đô hộ phủ .

Phùng không phải là họ mà là từ biến âm của Phong chỉ đất Phong của nhà Châu hay Phong châu thủ đô của Hùng vương trong truyền thuyết lịch sử Việt cũng là Phong châu thời Đường , Phong theo Dịch học nghĩa là quẻ Tốn tượng của gió chỉ phía tây .

Sử Việt viết Phùng Hưng cháu 7 đời của Phùng Tói cái ….thực ra không có ai họ Phùng tên là Cái , dùng ‘Nôm na pháp’ chiếu rọi :

Phong → Phùng , Tói là biến âm của Tai , Cái là mẹ chỉ thủ lãnh .

Phùng Tói Cái là cụm từ có ý chỉ chúa của người Tai ở đất Phong , cũng nghĩa là người Tai phía tây ,

Chi tiết Phùng Tói Cái là quan lang đất Đường lâm đã giúp xác định ý nghĩa như thế .

Sử Nam Chiếu cung cấp thông tin …Tế nô la thủ lãnh của 6 chiếu xin vua nhà Đường phong vương nhưng nhà đường chỉ phong Tế nô la làm quan …

Tế là biến âm của Tói hay Tai chỉ người Tai .

Nô La là từ kí âm chỉ người La-Liêu hay Cơ lao.

Như thế Tế nô La là từ chỉ thủ lãnh hay ‘cái ‘ của 2 cộng đồng người Tai Và La , so sánh 2 đoạn sử thấy rất có thể Tế nô la và Phùng Tói ái là 1 nhân vật lịch sử được viết ra bởi 2 dòng sử khác nhau .

Khoảng niên hiệu Đại Lịch 791 (VNSL), chưa rõ đích xác vào năm nào, nhân lòng căm phẫn của nhân dân, Phùng Hưng và em là Phùng Hải đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền nhà Đường.

Phùng Hưng nghĩa là người đất Phong tên gọi là Hưng …hoặc giả cũng có thể là danh hiệu chỉ người đã làm hưng khởi đất Phong …chứ không phải họ và tên , Theo Sử thì Phùng Hưng về sau được xưng tụng là ‘Bố cái’ đại vương .

Cha của Phùng Hưng là Phùng hạp Khanh tham gia cuôc nổi dậy của Mai Hắc đế năm 722 đây chính là cái gạch nối liên kết 2 sự kiện Nam Triệu và Nam Chiếu , thông tin này giúp đến gần hơn việc khẳng định Đường Lâm quê của Phùng Hưng là Châu Đường Lâm ở Hà tĩnh và đất Lào tiếp giáp , vùng Nghệ Tĩnh là nơi Mai Hắc đế định đô cũng chính là lộ Lâm An của Nam Triệu -Triệu ông Lý .
Thời vua chúa xưa không ai có thể tham gia ‘nổi dậy’ rồi có thể bình thản về quê làm ăn …lại nuôi cả ngàn gia nhân trong nhà như sử viết , chỗ ở của cha con Phùng hạp Khanh sau thời Mai Hắc đế chỉ có thể là đất Bồn Man hay Bản Mông nơi quân nổi dậy rút về mà thôi .

Bồn man –bàn Mông dị bản viết là ‘Bồn thác’ chính là đất Khởi dựng nước Nam Chiếu – Đại Mông – Đại Lễ .

Sự kiện Nam Triệu kết thúc cũng là lúc nước Nam Chiếu xuất hiện:

Sử sách Việt và Trung hoa đều chép quanh hồ Nhĩ hải ở Vân nam có 6 chiếu là Mông Huề, Việt Thác, Lãng Khung, Đằng Đạm, Thi Lãng, Mông Xá. Chiếu Mông Xá ở về phía nam nên đôi khi gọi là Nam Chiếu. Năm 737 đời vua Huyền Tông nhà Đường ở Trung Quốc, với sự hỗ trợ của quân đội nhà Đường, Mông Bì La Các (tức P’i-lo-co hay Bì La Các) là chúa của Mông Xá đã lần lượt thống nhất 6 chiếu thành lập ra một vương quốc mới gọi là Nam Chiếu.

Sử sách đã lẫn lộn chữ Chiếu và chữ Triệu , chính xác phải gọi là 6 Triệu nghĩa là 6 tiểu vương quốc ; 6 tiểu vương quốc thống nhất lập ra nước Châu sử gọi là Nam Châu , ký âm Latinh là Nan Chao .

Bằng phương pháp đối chiếu tên gọi đã nhận diện được 3 Trong 6 ‘triệu’, tất cả đều nằm ở bắc nước Lào :

– Việt Thác là Bồn Thác hay Bồn man đất của hậu duệ Triệu ông Lý – Mai Hắc đế trong chuyện Nam Chiếu nay là vùng Xiêng khoảng .

– Mông Huề là Mang Hổ nay là Huả Phan .

– Đặc biệt Chiếu Mông Xá là đất khởi dựng nước Nam Chiếu chính là Mường Xoa nay là Luang pha bang cố đô nước Lào .

Những âm Muang –Mang –Man –Mông – Mường chỉ là những biến âm của nhau mà thôi .

Chung quanh 3 đất ‘Chiếu’ trên còn nhiều vùng gọi là Mường – Man nữa như Man châu -Mường Thanh ở tây bắc Việt nam , Mường Lu ở cực bắc của Lào và còn cả 1 giải phía tây bắc việt nam và Nam Vân nam đều là là đất của người Thái , cả vùng này đều là các châu KiMi của 2 tộc người Cơ và Mi tức Cơ lao và Tai thống thuộc Phong châu đô hộ phủ .

Việc xác định Mông Xá là Mường Xoa đã loại bỏ ý kiến cho là tất cả các Chiếu đều ở quanh vùng hồ Nhĩ hải thuôc tỉnh Vân nam Trung quốc . Nhĩ hải là chữ cố tình sai của ai đó muốn làm lệch hướng lịch sử , Nhị hà nghĩa là sông Nhị tên gọi khác của sông Hồng bị ‘vặn’ thành Nhĩ hải nghĩa là biển tên Nhĩ , trên cao nguyên Vân nam mà có ‘biển’ thì đành chắp tay vái ‘trình độ’ của tác gỉa .

Xét như trên có thể khẳng định Nam Châu là Vương quốc của người họ Cơ tức người La hay Cơ lao và người họ Mi tức người Tai tiền nhân các tộc Thái Tầy Nùng Choang .v.v. ngày nay .

Nam Chiếu đã ra đời ở vùng tam biên nơi giáp giới Lào – Việt – Trung và Trung tâm của quốc gia nằm ở Mường Xoa và các Mường cận kề là đất cố đô Luang pha bang của Lào .

Vì Vua kiến lập Nam Châu là Bì la Các hay P’i lo co .

Dùng phép phiên thiết Hán văn :

Bì la thiết là Ba – Bô âm Việt là Bố .

Các là biến âm của Cái , nghĩa là mẹ chỉ Thủ lãnh là người cầm đầu .

P’i lo thiết là pô hay bô – bố .

Cô biến âm là cái .

Bì la Các hay P’i lo co chính là ‘Bố cái’ trong tiếng Việt , phép phiên thiết đã cho thông tin chìa khoá ,.. Bố cái – Phùng Hưng chính là người đã lập ra nước Nam châu .

Phùng Hưng không phải là người họ Phùng tên Hưng mà là cụm từ có nghĩa : người đã hưng khởi đất Phong .

Năm 732, Bì La Các –Bố cái xin chiếu chỉ vua Đường Huyền Tông để chính thức thống nhất các bộ tộc trong vùng lập thành nước Nam Châu kể từ đó Bố cái trở thành ‘Bố cái đại vương’ .

Về thời điểm thì năm Bì la các lập nước Nam Chiếu khoảng 732 – 738 so với năm Phùng Hưng khởi nghĩa ước phỏng năm 791 ; rất có thể ngày xưa tính theo âm lịch cứ 60 năm quay lại từ đầu nên sử gia đã tính lầm 1 kỷ là 60 năm ?

Sau 10 năm lập nước Nam Châu , Bì La Các – Bố cái đại vương mất vào năm 748.

Theo tư liệu lịch sử Việt thì Phùng Hưng ở ngôi thủ lãnh khoảng từ 7 tới 11 năm rồi mất , Ban đầu định em là Phùng Hải kế vị nhưng có viên tướng là Bồ phá Lạc không đồng ý sau tôn con là Phùng An nối ngôi cha , Phùng Hải chạy tới vùng Chu nham sau ra sao không biết …

Chi tiết em nối ngôi anh cho thấy dòng họ Phùng còn theo nền nếp mẫu hệ …

Bồ phá Lạc …theo phiên thiết Hán văn thì Bồ phá thiết là Bá , Lạc là đất Lạc , Bồ phá Lạc ở đây chỉ thủ lãnh nghĩa quân người đất Lạc tức là nhóm người Kinh và Mường tham gia nổi dậy , chi tiết Bá Lạc không đồng ý việc em kế vị ngôi của anh nói lên Bá Lạc theo nếp phụ đạo của nhà Châu đặt ra từ thời ông Châu công .

Thông tin Phùng Hải chạy đến động ‘Chu nham’ rất có thể là cơ sở để dệt thành truyền thuyết vua Nam chiếu sinh ra bên bờ sông Trà Khúc xứ Quảng Trung Việt ngày nay vì Chu nham thiết là Cham hay Chăm .

Theo Sử Nam Châu thì con của Bì La Các là Cáp Lỗ Phong kế vị cha đã từng bước mở rộng nước Nam Châu . Trong giai đoạn nầy mối quan hệ của Nam Châu và triều Đường ở Trường An bị suy thoái cũng do sự gian tham của thái thú Trương Đà người có trách nhiệm giữ quan hệ với Nam Giao ở vùng nầy, bởi sự ngang ngược áp chế vô lối của đám quan chức triều Đường khiến chiến tranh Đường và Nam Châu nổ ra , quân Đường đại bại và lãnh thổ Nam Châu mở rộng ; lúc cực thịnh nhà nước Nam Châu bắc lấy Tứ Xuyên đông chiếm Ung thành , tây gồm Miến điên và phía nam đã có bờ biển , lãnh thổ nước Việt trở thành chiến trường của Nam Châu – Đường , đã có thời toàn bộ lãnh thổ nước Việt thuộc về Nam Châu .

Đối chiếu 2 dòng sử thấy Các lỗ Phong chính là Phùng An .

Các lỗ Phong không phải họ tên mà là danh hiệu ;

Các là Cái là vua là chúa , lỗ là quốc hiệu , Phong chỉ đất Phong ;Các Lỗ Phong là danh hiệu vua nước Lỗ ở đất Phong , từ Phong ở đây đã giúp xác định Phùng là chữ viết sai của Phong và cuộc nổi đậy của bố cái đại vương chính là phiên bản khác của sự kiện Bì la Cac lập quốc .

 


Bản đồ Nước Đại Đường hay Việt Thường năm 750 (lấy từ internet)

 

Nhìn bản đồ cương thổ nước Đại Đường năm 750 ta dễ dàng nhận ra phần lãnh thổ Việt thuộc nước Đường là nơi cư trú của người Canh phần còn lại đương nhiên thuộc nước Nam Châu là nơi sinh sống của người Mường và những tộc người Cơ lao –Tai khác , Phải chăng chính thời Đường đã làm nên sự khác biệt về phong hoá giữa người Hoa – người Canh và những sắc dân Tai – Cơ lao ở Trung quốc và Việt nam , đặc biệt là sự phân hoá Mường – Canh rất có thể cũng bắt đầu ở thời kỳ này ? .

Sử Việt đã lệch hướng khi được trình bày như sự tiếp nối duy nhất thời đất nước nằm trong Đại Đường , phần gia sản kế thừa tự nhiên từ Nam Châu bị gạt bỏ không thương tiếc có biết đâu Nam Châu là đất nước do người chính Việt kiến lập .

Thông tin về Bố cái đại vương trong tư liệu lịch sử ở Việt nam đầy dãy những khác biệt không đâu giống với đâu , từ ngày khởi nghĩa ,thời gian ở ngôi , ngày mất tới ngày sự nghiệp tiêu vong ….

Tư liệu Chỉ thống nhất ở chi tiết cuộc khởi nghĩa thành công nhưng rất ngắn ngủi kéo dài được khoảng 9 tới 11 năm là Phùng An ‘hàng’ nhà Đường , do qúa nhiều thông tin khác biệt như thế nên bản thân những tư liệu này rất đáng ngờ ,biết bao công sức từ đời ông tới đời cha đã bỏ ra nên Phùng An đâu có dễ suôi tay như thế .

Thông tin về nước Nam Châu rõ ràng và đáng tin hơn .

Nam Châu chính thức lập quốc năm 737 và hoàn toàn diệt vong năm 937 , 200 năm tồn tại là cả 1 thời oanh liệt .

Nói Nam Chiếu diệt vong là ý nói quốc gia đó mất đi nhưng con dân của nó làm sao mất được , hậu duệ của những sắc dân đã làm nên Nam Châu một thời nay là người Cơ lao người Tai người Bạch người Miêu người Môn và người Mường ; rất có thể là cả người Chăm và người Phù nam mà ngày nay đã hoá thân thành người Việt ở tận cùng đất phương nam .

Sử học có nguyên tắc của sử học nhưng ai đó với tà tâm và thủ đoạn vẫn có thể bẻ cong làm lệch hướng nhìn bất chấp những quy luật khách quan của khoa học lịch sử .

Nước Nam Châu là 1 thí dụ điển hình .

Theo ngũ sắc thì phương tây màu trắng ,Châu nguyên nghĩa là sáng là tượng của phương tây đồng nghĩa với Chiêu , tứ , hạo tất cả đều mang nghĩa sáng sủa , phương tây số hà Thư là số 4 và số 9 chính số 4 đọc là ‘tư’ này đã định danh ‘Tây’ cho phương mặt trời lặn (chiêu) , có số 9 của Hà thư ta mới có Cảo kinh hay Kiểu kinh nghĩa là kinh đô phía tây của nhà chu và cũng vì nơi ấy mặt trời lặn nên còn gọi là Thục biến âm của thụt tiếng Việt là chìm xuống , Hậu thiên bát quái quẻ Đoài trấn hướng tây nên văn minh Việt mới có phương Đoài tương tự như thế trong tiên thiên quẻ Tốn ở hướng tây nên lịch sử Việt và Hoa mới có đất Phong và Phong châu vì quẻ tốn là tượng của gió – phong…

Ở thời Cổ đại chắc rằng các triều đại chẳng có tên , tất cả chỉ xưng là Vua ,Hán văn ký âm là Vũ thế thôi , chính người đời sau khi viết sử để phân biệt triều này với triều đại khác mới dựa theo Dịch học mà đặt tên như nhà Hạ ở hướng nóng bức , nhà Thương ở hướng mặt trời mọc và và nhà Châu ở hướng mặt trời lặn ,Căn nguyên là như thế nhưng một khi đã đặt tên rồi thì không còn là 1 từ chỉ phương hướng nữa mà thành ra danh từ riêng tên của 1 triều đại và thời Vua chúa gia cũng là quốc nên tên triều đại cũng là tên nước .

Chữ Châu một khi đã trở thành quốc hiệu thì truyền mãi theo thời gian dù vận nước có lúc hưng có lúc suy thậm chí diệt vong nhưng rồi lại phục hưng tiếp nối trong dòng sử , Tây Châu mất thì Đông Châu thay , Đông Châu tan biến nhưng rồi phục hưng ở Bắc Châu (vua Vũ văn Thái – Vũ văn Giác) chỉ riêng Nam Châu bị sử giaTrung quốc chối bỏ , 200 năm tồn tại làm chủ cả 1/3 đất đai Trung hoa nhưng không hề được coi là 1 triều đại của người Trung hoa , Nam Châu bị loại trừ 1 cách ngang ngược …bất chấp sự tròn trịa của chu trình Tây – Đông – bắc – Nam ;thực ra những chữ Tây Đông Bắc Nam là do sử gia thêm vào còn xuyên suốt mấy ngàn năm lịch sử chỉ có 1 chữ Châu mà thôi .

Tây – Đông – Bắc Châu là những triều đại của người Trung hoa nhưng Nam Châu thì không , Nam Châu là của Mán của Mường ….sở dĩ vậy là vì Tây – Đông – Bắc Châu đã qua lâu rồi nay nói nhăng nói cuội gì chẳng được còn Nam châu thì mới qúa …sợ bàn tay không che nổi mặt trời … nếu nhận Nam Châu là 1 triều đại của Trung hoa chẳng hoá ra là thừa nhận đất nhà Châu từ thời cổ đại là giải đất từ Tứ Xuyên kéo tới Bắc Lào Bắc Việt Nam à ? như thế chẳng hóa ra dải đất Thiểm tây Sơn tây ngọn nguồn của đại Hán là đất rợ sao ? , Càn long đã ra lệnh bất cứ điều gì trong sách vở mà bất lợi cho việc cai trị của nhà Thanh buộc phải xoá …mà cái khoản… ‘đất rợ’ này là điều bất lợi nhất …, đó là lý do chính để trong lịch sử Trung hoa Nam Châu được nhìn như 1 cuộc nổi loạn của đám Tây Di mọi rợ ly khai …ngược chiều hẳn với cái nhìn về cuộc nổi loạn của đám ‘lục lâm thảo khấu’ đã hình thành nên Hán quốc ở bắc Hoàng hà thời đầu công nguyên .

Cố ý Làm lệch hướng lịch sử giới viết Sử Hán tộc có chủ đích của họ còn sử gia Việt thì sao ? , từ khi nước nhà độc lập những sử gia tâm huyết đã bỏ ra biết bao công sức để rồi …thâu lượm 1 mớ thông tin giả …trên cái hiện trường lịch sử giả mà kẻ khác đã dày công sắp đặt …

Người Việt đâu phải chỉ có người Canh , nhìn bản đồ trên có thể nhận ngay ra phần lãnh thổ thuộc nước Đường nhỏ hơn nhiều phần thuộc về Nam Châu …sử chỉ viết lất phất ….người Mường Mán theo Nam Châu…dẫn quân Nam Châu về đánh quân Đường … mà không biết rằng nước Nam Châu chính do người Việt lập nên và là nước truyền thừa quốc thống của nhà Châu nước Châu trong lịch sử Trung hoa , Bố cái đại vương P’i lo co đã phục hưng cả 1 đất nước to lớn đến thế , oanh liệt đến thế trên đất Phong truyền thống từ thuở vua Hùng dựng nước mà lại bị coi như không liên quan chi tới lịch sử Việt … qủa là 1 điều không thể chấp nhận được .
Trong thời tồn tại của nước Nam Châu có phải người Mường , người Thái Tày Nùng ở Việt Nam thậm chí cả người Chăm , người Phù nam và người Lào người Thái người Miến tất cả là người một nhà ? đã truy nhận như thế thì không phải chỉ trong 200 năm lịch sử ngắn ngủi của Nam Châu mà là ngược đến ngọn nguồn mấy ngàn năm từ thời Tây – đông Châu thậm chí trước đó xa nữa tất cả đã là con một cha ? nhận như thế có phải việc tất cả xum họp lại dưới 1 mái nhà là điều vô cùng vui mừng không ? hợp nhất anh em không còn là tất yếu thời đại lạnh lùng vô tình nữa mà là sự nồng cháy thôi thúc xuất ra từ con tim , từ cõi lòng .

Lê Lợi sinh ra ở nơi gọi là làng Chăm …nếu Lê Lợi không là người Chăm thì là người gì ? sử Việt chỉ vài ba chữ lất phất …có thể ông là người Mường …nếu sử Việt viết 1 cách Trang trọng đầy đủ : triều hậu Lê nước Việt là triều đại của các vua sắc tộc CHĂM … thì việc hợp nhất 2 nước Việt – Chăm đã hóa ra việc bình thường , ông vua người Chăm thu nước Chăm thống thuộc về mình là thuận thiên đạo hợp nhân tình , cả lý cả tình không ai còn nói được gì .

Sử Việt chép rõ ràng vua Lâm ấp là Phạm dương Mại năm 433 sai xứ sang cống nhà Lưu Tống xin lãnh đất Giao châu để cai trị , nhưng vua nhà Tống không cho ….từ đấy Lâm ấp lại sang quấy phá …

Xét trên bình diện quốc gia thì nếu vua Lâm ấp Phạm dương Mại không có lý do chính đáng với chứng lý vững chắc cho yêu cầu của mình thì chỉ có nước là ông bị bệnh thần kinh …., dĩ nhiên ông ta không điên như vậy là ông ta có lý do chính đáng ….ta thử nghĩ xem đó là gì ? chắc chắn không thể nằm ngoài mối liên hệ huyết thống và lịch sử giữa Lâm ấp và Giao Chỉ .

Sự liên quan lịch sử giữa các dân tộc Việt Chăm , Việt Hoa , Việt Đông nam Á nói chung từ trong qúa khứ xâu thăm thẳm còn rất nhiều khuất tất , sở dĩ như thế vì lịch sử không chỉ Việt nam mà cả Trung hoa và Đông nam Á nói chung đã bị bóp méo , con người ta khi đã bị dẫn dụ lệch hướng nhìn rồi thì dĩ nhiên là nghĩ sai , từ nghĩ sai dẫn đến làm sai …thực nguy hiểm vô cùng…

Còn rất nhiều , rất nhiều việc phải làm , Thiên lịch sử Hùng Việt đầy đủ chân xác minh bạch không lẽ mãi là giấc mơ ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s