Cửu Trù hay 9 chỗ


Tổng thể lớn nhất mà ý thức con người nhận ra được là tổng thể thiên nhiên xã hội và con người. Trong đó chữ người tồn tại với tư cách là cộng đồng người. Trên bình diện siêu vĩ mô đó thì con người trường tồn, ngang với trời đất. 2 vòng tương sinh và tương khắc ta đã nói đến là hoạt động thường xuyên của cái tổng thể trên, cứ hết 5 bước này đến 5 bước khác, 2 vòng đồng tác động thông qua một trung tâm chính là: con người cụ thể đang sống hay nói khác là một cá nhân, là cái: chính ta, tại đây, lúc này.

Không có thành phần trung tâm này thì mọi bước tiến hóa đều không có .

ý nghĩa lớn nhất của 9 chỗ hay cửu trù là sự vận động liên tục của một cộng đồng người, thông qua nhân 8 mặt cùng phác tác; thực chất cửu trù là sự hợp nhất 2 ngũ hành, 2 ngũ hành hợp lại thành 9 chỗ vì có chung 1 nhân hay trung tâm.

Tiên thiên bát quái nếu ta thêm vào giữa một nhân thì được cửu trù, với 2 vòng vận động một tương sinh và một tương khắc cùng diễn ra.

Cửu trù là hình ảnh một cộng đồng người đang tiến hóa, trung tâm của chuyển động đó chính là con người đang sống cụ thể (chính ta, tại đây, lúc này). nó là sự tổng hợp 2 dòng sinh và khắc , cả 2 ngũ hành song song vận động tạo ra sự tiến hóa xã hội .

1 – Dòng tương khắc

 

 

Bản ngữ → vô cầu → vô vọng → vô chấp →vô biên → vô ngã.

Người viết rất phân vân, chữ Hành ở đây rất có thể cũng nghĩa là “bước” ngũ hành tức 5 bước

Ngũ hành tương sinh là : 5 bước vòng thuận.

Ngũ hành tương khắc là: 5 bước vòng nghịch.

Với ý này khi ta nói:

Thủy sinh Mộc hay Thủy khắc Hỏa thì phải hiểu:

Sự thay đổi ở Hành Thủy tất yếu đưa đến sự thay đổi ở Hành Mộc, ý nghĩa triết học là: đời sống vật chất thay đổi tất yếu dẫn đến thay đổi trong tương quan người – người. Chữ tất yếu là từ đồng nghĩa với tương sinh của Dịch lý.

Còn Thủy khắc Hỏa ta hiểu rằng trong chuỗi phản ứng ở vòng khắc thì Thủy đi trước rồi đến Hỏa hay muốn thay đổi Hỏa buộc phải thay đổi Thủy trước; chữ buộc phải này tương đương chữ tương khắc của Dịch học.

2 . Dòng tương sinh

Ở phần trước đã trình bày về dây chuyền phản ứng tương sinh:

Cam →Thổ → Thủy →Mộc →Hỏa →Cam

Đồ hình biểu diễn

 

 

Hành Cam là nhân, con người nơi xuất phát và quy về của quá trình vận động, mỗi lần trở về là một con người mới văn minh hơn .

các bước vận động cụ thể xảy ra ở 4 hành Thạch- Thủy- Mộc- Hỏa

Trong Bát quái tiên thiên là:

Đoài, Chấn, Cấn, Tốn

Ý nghĩa trong sự tiến hóa xã hội là 4 mặt:

Đoài = Tri thức

Chấn = công cụ máy móc (sức mạnh)

Cấn = chế độ kinh tế

Tốn = chế độ chính trị

Vậy 5 bước tương sinh được hiểu là:

Con người đầu tiên phải quan sát nghiên cứu để khám phá các quy luật chi phối sự vận động của giới tự nhiên (tri thức); tri thức khoa học tiến bộ sẽ dẫn đến sự cải tiến công cụ, sức mạnh máy móc dưới quyền con người ngày càng lớn; sự thay đổi trong lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến thay đổi trong tổ chức sản xuất và thay đổi toàn bộ nền kinh tế; chế độ kinh tế thay đổi là tiên đề cho sự thay đổi chế độ chính trị , và sau cùng kết thúc quá trình 5 bước là thay đổi hẳn con người và xã hội loài người ..

1. Lạc đồ và sự vận dụng .

Ngày xưa Cửu trù còn được vận dụng để phân chia không gian sinh tồn như :

-Cửu châu : Kinh , Dương, U, Thanh , Lương , Ký, Dự , Duyện , Từ .

-Cửu Thiên : Chữ thiên ở đây ta hiểu theo nghĩa Việt là ‘phương trời’.

Khi xoay Lạc đồ số 1 nấc theo chiều kim đồng hồ ta có :

Đối chiếu với Cửu thiên :

Ta thấy giữa 2 đồ hình có sự tương thông ý nghĩa :

Số 1 : tiếng Việt còn gọi là Giêng (tháng giêng) biến âm thành Dương trong Dương thiên .

Số 2 : hai →hè→hạ→hỏa , chỉ sự nóng bức-viêm nhiệt , trong 9 thiên là Viêm thiên .

Số 3 : ba→bu tiếng Việt là Mẹ đồng nghĩa với U trong U thiên .

Số 4 : bốn →bóng hay sáng bóng đồng nghĩa với Hạo cũng là Hạo thiên .

Số 5 : năm→lang nghĩa là thủ lãnh đồng nghĩa với quân trong Quân thiên .

Số 7 : bẩy →bể= biển , Hán ngữ ký âm sai thành Biến trong Biến thiên .

Số 8 : tám → xám-xẫm hay đen đồng nghĩa với huyền trong Huyền thiên .

Số: chín là số lớn nhất trong số đếm tượng trưng cho Kiền hay Cha ,hán văn ký âm sai thành Chu trong Chu thiên .

Với ý nghĩa mang trong bản thân Cửu thiên phải đặt theo đúng phương hướng :

Với Khám phá : chính bộ số đếm của người Việt đem áp vào Lạc đồ đã tạo ra cửu thiên đủ để khẳng định 2 điều quan trọng :

– cả Lạc đồ và Cửu thiên đều là sáng tạo của người họ HÙNG tức tiền nhân người Việt hiện nay .

– Chiều Bắc-Nam xưa dựa trên dịch học đã bị đảo ngược khiến những thông tin của Địa lý lịch sử trong sách cổ Trung hoa không còn chính xác vì vậy Lịch sử Trung hoa cũng buộc phải viết lại .

Dịch học và tiến hóa xã hội .

Ta nhìn lại bát quái đồ

Ta có tổ hợp 4 quẻ: Đoài, Chấn, Cấn, Tốn tượng trưng cho 4 mặt của đời sống cộng đồng

Đoài: tri thức, Chấn: công cụ kỹ thuật; Cấn: chế độ kinh tế, Tốn: chế độ chính trị.

Mỗi mặt theo thời gian từ nguyên thủy tới văn minh tuần tự qua 6 nấc thang hay 6 giai đoạn (lục vị thời thành), sự chuyển biến tiến lùi của các mặt lại lôi kéo thúc đẩy nhau, nhưng lưu ý đây không phải là liên hệ cơ tính , không có luật “đồng vị – đồng biến” nghĩa là cả 4 mặt cùng một lúc đều phải ở nấc một, nấc 2 v…v… ; sự dung hợp 4 mặt như thế nào là tùy khí chất dân tộc bối cảnh thế giới cũng như sự sáng suốt của lãnh đạo cộng đồng , sự phù hợp giữa các mặt với nhau càng chặt chẽ thì tốc độ phát triển càng nhanh .

Trong 4 mặt ta bắt đầu ở đâu?

Dịch dạy ta: đế xuất ư chấn: nghĩa là người lãnh đạo bắt đầu sự nghiệp chuyển biến ở quẻ Chấn tức là cải tiến công cụ, hay kỹ thuật sản xuất, ngôn từ ngày nay gọi là cách mạng công nghiệp; bước đột phá này sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền tự nhiên được Dịch học tổng kết thành luật “ngũ hành tương sinh” cứ tuần tự 5 bước sau kế tiếp 5 bước trước, hết vòng này ta bắt đầu vòng kia. Cứ thế, cứ thế mà tiếp diễn bất tận nếu không có các biến cố khách quan hay chủ quan phá vỡ dây chuyền.

Dịch học chia các bước thay đổi trong mỗi mặt thành 6 bậc, gọi là lục vị thời thành. Tức 6 giai đoạn hình thành theo thời gian:

1/ Tri thức – khoa học – quẻ đoài .

1.1 Giai đoạn tưởng tượng hay sự giải thích hoàn toàn chủ quan

Trước một hiện tượng tự nhiên không thể lý giải nên tưởng tượng ra một nguyên cớ nào đó, sự tưởng tượng không theo một quy luật nào cả.

Thấy người đang khỏe lăn ra ốm thì cho là bị ông bà quở vì có sự bất kính nào đó nên phải sửa lễ để tạ tội với thần linh . Các hiện tượng tự nhiên đều có một vị thần nào đó chi phối như thần sấm, thần gió… đất có thổ công sông có hà bá .v.v..

Ở giai đoạn đầu tiên việc ghi nhận và phán đoán dù chủ quan nhưng cũng có yếu tố tích cực: đó là sự ham hiểu biết, có lẽ chỉ loài người mới biết đặt dấu hỏi; chính từ cái dấu hỏi và sự tự giải thích dần dần dẫn dắt loài người đến nền văn minh ngày nay cho dù sự khởi đầu là cái gì đó rất ngớ ngẩn. Với con người hiểu biết từ lâu đã trở thành một khoái cảm, khám phá là một hứng thú rất mãnh liệt, đã trở thành một nhu cầu tự nhiên, chính vì vậy con người bỏ không biết bao nhiêu công sức cho nó để khoa học có cái dáng dấp như ngày nay và chắc chắn còn tiến mãi trong tương lai.

1.2 Giai đoạn kinh nghiệm

Kinh nghiệm là bảng tổng kết nhân – quả của nhân loại. Hai hiện tượng trước sau đi đôi với nhau cứ lập đi lập lại nhiều lần, con người ghi nhận và cho chúng một sự liên kết.

Thí dụ: hào nhị quẻ Khôn viết: lý sương kiên băng.

Đi trên sương giá biết băng dày sắp đến.

hoặc: thấy chuồn chuồn bay thì bão – đó là do tổng kết kinh nghiệm mà có.

Liên kết hiện tượng để phán đoán chưa là khoa học, đó là tri thức dựa trên hiện thực, nền của sự liên kết vẫn là hình ảnh thực, vẫn bó hẹp trong cái mắt thấy tai nghe, não bộ chưa có hoạt động xử lý mà thuần là ghi nhận. Hình ảnh diễn biến chưa được khái quát hóa thành thông tin, chưa có các công thức tổng quát để có thể vận dụng, tất cả mới chỉ là nhân quả trước sau đơn lẻ mà thôi.

1.3 Giai đoạn khoa học thực nghiệm

Đây là giai đoạn khái quát hóa hiện thực thành thông tin và công thức. Con người bắt đầu có tư duy khoa học Thực sự, khoa học thực nghiệm kéo dài cả ngàn năm nay hiện nay khái niệm khoa học cơ bản vẫn chiếm giữ vị trí then chốt trong tổng vốn khoa học của loài người, toán- lý-hóa- sinh là mô phỏng tất cả cõi nhân gian không có gì nằm ngoài nó; nhà khoa học chỉ cần cây bút và cuốn vở là có thể gói gọn thế giới, biết việc ngàn năm trước; đoán việc ngàn năm sau nào có thua gì quỉ thần.

Dịch học cũng là khoa học ra đời trong giai đoạn này, nó đã sớm khái quát hóa thế giới vật chất thành thế giới thông tin, khái quát hóa chuyển biến vật thể thành các định luật khoa học và công thức toán học, Dịch học còn vượt trên khoa học ở phần triết lý vừa là người chỉ lối dẫn đường (Minh Triết) vừa là người tổ chức thực hiện (khoa học) chỉ Dịch học mới có khả năng đó, phi phàm như thế tại sao Dịch học lại bị vùi dập gần ngàn năm qua, đến độ biến thành “thân tàn ma dại”… là quyển sách bói toán yêu ma “quỉ quái” (Quái = quẻ = quỷ)

Thưa vì chủ nhân của Dịch học hay dân tộc đã sáng tạo ra Dịch học đã phải chịu thân phận còn tệ hơn thế nữa, mọi liên thông với quá khứ bị cắt đứt họ như người bị mất trí nhớ không còn biết mình là ai, mình ở đâu ra.

Sau cả gần ngàn năm sống kiếp nửa người nửa ngợm dưới móng ngựa của bọn ‘hung-hãn’ thử hỏi về nhân văn thì Trung Hoa còn lại gì ?

Thực may mắn trời không tuyệt đường người, Dịch học ngày nay hồn đã mất nhưng xác thì còn , với cái xác đất vật hèn này bằng nỗ lực chính mình chúng ta sẽ gọi hồn Dịch học trở về.

Khôi phục Dịch học nguyên gốc cũng là bước đầu tìm về cội nguồn của người Đông Nam Á (xin đọc sử thuyết họ Hùng).

Ở giai đoạn này khoa học khởi đầu bằng sự cố gắng giải thích các hiện tượng xảy ra trong tự nhiên vì vậy mọi lý thuyết khoa học đều có thể kiểm chứng bởi thực tế.

1.4 Khoa học vi thể

Con người sau vài trăm năm với nền khoa học thực nghiệm, chỉ khoảng vài chục năm lại đây khoa học đã bước một bước dài vào được đến cốt lõi vật chất, tiêu biểu là hạt nhân và mã di truyền, liên kết chúng trong một thể thống nhất tức liên kết được vật chất thực và mã thông tin của một cơ thể sống, nếu khống chế được vật chất ở vi thể con người sẽ tạo được quyền năng lớn lao để tác động vào thế giới vật chất nói chung và sinh vật nói riêng. Phạm vi ứng dụng của khoa học vi thể vô cùng lớn, năng lượng hạt nhân, nguồn năng lượng hầu như vô tận, dùng công nghệ hạt nhân để chế tạo các loại nguyên liệu mới, hay tạo ra các tính năng mới trên vật liệu cũ, qua công nghệ di truyền tạo ra muôn vàn cái mới trong sinh học. Một thành tựu đặc biệt của nền khoa học vi thể là ngành tính toán hay xử lý thông tin lần đầu tiên tạo ra được công cụ hỗ trợ cho đầu óc con người; khoa học về tính toán kết hợp với truyền thông hiện đại đã biến đổi hẳn thế giới. Ngoài thế giới thực đã hình thành hẳn một thế giới mới, thế giới công nghệ số, mọi thứ mọi vật đều được số hóa; chỉ với số 0 và 1 tương đương vạch đứt – vạch liền được nối kết hàng triệu hàng tỉ cách khác nhau để biểu thị mọi vật, biểu thị cả một thế giới đang chuyển biến. Ngành vi điện tử đang từng bước biến cái tưởng là không thể thành có thể. Các chip vi mạch được cấy vào thân thể một sinh vật tạo nên hiệu ứng liên kết thần kinh hết sức tốt đẹp khiến người mù có thể nhìn thấy, việc tạo ra các tay chân giả có thể tiếp nhận và thi hành lệnh của não bộ thực là thần kỳ mà chỉ cách nay chục năm con người không dám mơ tưởng đến.

Nói tóm lại ngành khoa học vi thể vừa mới ra đời đã có một vị trí hết sức quan trọng, quy mô ứng dụng hết sức lớn hết sức rộng. Mở ra cho con người một trời mới đất mới đầy dãy những điều tốt đẹp.

1.5 Khoa học vô thể

Khoa học về các trường hay nghi âm tức phần vật chất không hình ảnh, không khối lượng. Nhưng bàng bạc khắp vũ trụ, trường tức vật chất không cố kết, đứng về mặt lý luận nó là phần đối của vật chất có khối lượng. Những bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại đang tiếp cận cái trường mênh mông đó; trường là gì? Bản chất? Các quy luật chuyển biến? Hàng loạt các câu hỏi đang chờ được trả lời. Một khi nắm được quy luật chi phối các trường con người có thể chủ động làm thay đổi nó… vật chất hữu hình hữu khối với bản chất gián cách và hữu hạn nên những tác động do sự thay đổi cũng trong một phạm vi nào đó thôi, còn với thay đổi trong một trường thì tác động của nó chắc chắn là vô cùng rộng lớn, con người phần thân xác cũng chỉ là một sinh vật nên chỉ có thể sinh tồn trong một khung các điều kiện vật lý và sinh lý nhất định, một khi các “trường” thay đổi con người sẽ bị ảnh hưởng lập tức, sự thay đổi vượt mức nào đó, sinh vật không thể tồn tại.

1.6 Khoa học tâm linh

Chắc chắn sẽ có ngày khoa học vượt ngưỡng ý thức để tiếp cận tâm linh. Não bộ tức cơ sở vật chất của ý thức xét cho cùng cũng là thuần vật chất, cũng nằm trong môi trường và cũng thường xuyên trao đổi vật chất và thông tin với bên ngoài, nhưng sự trao đổi trực tiếp này ở mức tế vi, nó vẫn phát vào không gian chung quanh những bức sóng sinh học, và ngược lại cũng tiếp nhận từ môi trường những tín hiệu phát ra do sự thay đổi bên trong các trường, chung quanh ta ảo giác cho ta sự tĩnh lặng, thực ra không phải vậy nó là một không gian ồn ào, hỗn độn của hằng hà sa số các tia bức xạ cũng ồn ào không kém gì cái chợ bởi sự giao thoa giữa các sóng, khi gặp một bước sóng thích hợp, não bộ con người có thể tiếp nhận những gì đó đến từ không gian xa thẳm.

Về bản chất sự sống con người chưa trả lời được, ở đâu ra và đi về đâu? Người ta có thể phân tách một cơ thể sống thành ra các khối lượng nguyên tố hóa học nhất định, nhưng với cùng khối lượng các nguyên tố đó không thể nào tổng hợp thành một sinh vật được. Có cái gì đó vượt trên ý thức không? Con người đã mường tượng đến một vùng mơ hồ gọi là siêu thức, nửa có nửa không nửa hư nửa thực, nơi bắt đầu không còn quy luật như Đạo Đức Kinh của Lão tử chép… Tư Bất tư, … nghĩ mà không suy, hay … chẳng đi mà đến v.v…, bước đầu Á đông đã cảm nhận được tầng thấp nhất của giới siêu nhiên thông qua một số hiện tượng như: bùa chú, đồng bóng, ngoại cảm…, hiện tượng sóng vô tuyến sinh học tạo nên sự linh cảm vì một sự việc xảy ra cho người thân cách xa hàng ngàn dặm là hiện tượng hay thấy nhất, tự nhiên bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên để rồi sau đó nhận được tin chẳng lành của người thân ở xa… điều này ít ra trong đời chúng ta cũng đôi lần chứng nghiệm, rõ ràng là phi tự nhiên, phi tự nhiên nhưng có thực, điều này là một chỉ dẫn về một thế giới siêu tự nhiên. Tới nay tuy chưa có khám phá cụ thể về giới siêu nhiên nhưng Á Đông đã bắc sẵn nhiều đầu cầu để nối thông 2 bờ đó là bùa chú, đồng bóng, thiên văn, phong thủy, ngoại cảm, cầu cơ, bói toán v.v…

Giới khoa học cũng không khác , dựa trên những hiểu biết tiên tiến nhất họ vẫn âm thầm đi tìm một thế giới khác ; rất có thể đó là thế giới ‘sóng đôi’ với thế giới của chúng ta theo luật lưỡng lập của Dịch học .

Tu luyện tức tập trung để tạo nên năng lực tinh thần, đến 1 mức nào đó ‘thần lực’ có thể tác động trên thế giới vật chất làm đảo lộn các quy luật vật lý thông thường, thay vào sự bình thường này thế giới vật chất sẽ vận động theo mệnh lệnh chủ quan do não bộ con người phát ra. Đạt đến trình độ này thì …..người không còn là người mà là tiên là thần thánh.

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s