Đại Việt sử ký toàn thư…những dòng đầu .Mở đầu Đại Việt sử ký toàn thư Ngô sĩ Liên viết :
Xét: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt. Vua Nghiêu sai Hy thị đến ở Nam Giao để định đất Giao Chỉ ở phương Nam. Vua Vũ chia chín châu thì Bách Việt thuộc phần đất châu Dương, Giao Chỉ thuộc về đấy. Từ đời Thành Vương nhà Chu [1063-1026 TCN] mới gọi là Việt Thường thị , tên Việt bắt đầu có từ đấy. ..
Ngay từ dòng mở đầu đã có nhiều điểm phải xem xét lại :
Xét Thời Hoàng Đế dựng muôn nước …không có tư liệu nào nói Hoàng đế hay đế Hoàng vua thủy tổ của Trung hoa dựng muôn nước , sử liệu chỉ ghi Hoàng đế là vua Hữu Hùng quốc , cả ông và Viêm đế cùng là con của Hùng quốc quân , quân là trưởng như người chồng trong nhà gọi là phu quân tức chủ gia đình , xét ra đời Thiếu Điển cha của Hoàng đế thì cộng đồng Hùng chưa phải là 1 nước nên người đứng đầu chỉ gọi là ‘quân’ , từ quốc ở đây có thể nói đến 1 cộng đồng người thời tiền lập quốc tức chỉ là 1 liên minh thị tộc mà thôi , phải đến đời Hoàng đế thì từ ‘đế’ mới xuất hiện xác định sự kiện cộng đồng ‘Hùng’ chuyển mình từ liên minh thị tộc thành 1 quốc gia do ‘đế’ cai trị . Như thế Hoàng đế chỉ lập 1 nước gọi là Hữu Hùng quốc không hề lập …muôn nước như Đại Việt sử ký toàn thư viết .
Trong quốc hiệu ‘Hữu Hùng quốc’ thì từ Hữu được cho là 1 trợ từ vô nghĩa , nhưng đặc biệt từ này xuất hiện rất nhiều trong cổ sử Trung Hoa như …hữu Hùng , hữu Ngu , hữu Hổ , hữu Cùng , hữu Nhưng .v.v. .Nếu dựa vào cụm từ dân giã ‘họ hàng hang hốc’ thì nghiệm ra ‘hữu’ không phải là trợ từ vô nghĩa mà là biến âm của từ ‘họ’ Việt ngữ , từ nguồn cơn lịch sử tận thời lấy ‘hang hốc’ làm nơi cư trú tức ý nói đến những người có quan hệ thân thiết thường là máu mủ xa gần cùng nhau sống chung trong 1 cái hang , mỗi hốc là 1 gia đình nhỏ về sau …hang hốc biến thành họ hàng rồi hàng ↔hương ; họ ↔ hữu ,. Xét như thế thì hữu Hùng chính là họ Hùng , hữu Ngu là họ Ngu .v.v. , hữu Hùng quốc là nước của người họ Hùng , có nước họ Hùng tất phải có Hùng vương , đế Hoàng hay đế màu vàng cũng chỉ là 1 đời Hùng vương trong chiều dài lịch sử của Hùng quốc mà thôi .
Dòng đầu đã sai dòng kế tiếp thì hết sức tối nghĩa và cũng sai nốt …
….lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách Việt…
Đoạn này xác định vị trí đất Giao chỉ nằm ở góc tây nam lãnh thổ của ‘muôn nước’ tức Thiên hạ và cách xa đất của cộng đồng Bách Việt . Thời Hoàng đế chỉ có 1 nước duy nhất thì làm gì có nước Giao chỉ hay đất Giao chỉ ở phía Tây – nam ?.
Nền địa lý cổ Trung hoa quan niệm lãnh thổ là 1mảnh đất hình vuông chính giữa là giao điểm của 2 đường kẻ Nam – Bắc và Tây – Đông …và vùng trung tâm ấy gọi là đất Giao chỉ ; xét như thế đất Giao chỉ không ở chính giữa thiên hạ tức Trung nguyên Trung thổ thì còn đất nào khác ?.
Dưới ánh sáng Dịch học thì đế Hoàng có nghĩa là vua vùng ‘chính giữa’; vàng là sắc trung tâm của Ngũ sắc và chính bản thân tên gọi ‘Giao chỉ’ cũng chỉ ra … đấy là vùng chính giữa Thiên hạ…vậy đế Hoàng vua nước họ Hùng và lãnh thổ nước họ Hùng chính là đất Giao chỉ …về lý lẽ có sự nhất qúan không thể nào nói khác được .
…đoạn … lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam … là đoạn thông tin sai hoàn toàn vì khi đã là Giao chỉ hay chỗ giữa rồi thì không thể nào lại còn là đất tây nam được… ; tới những chữ kế tiếp … xa ngoài đất Bách Việt…còn sai hơn nữa , thời Hoàng đế lập quốc thì làm gì có đất Bách Việt để mà xa ngoài cõi ?. Bách Việt là từ mà người Hán dùng để gọi chung các tộc phi Hán sống ở miền nam Trung Quốc từ thời Xuân thu – Chiến quốc (Từ Bách Việt lần đầu tiên thấy chép trong Sử Ký , Ngô Khởi Truyện của Tư Mã Thiên) sau đế Hoàng vài ba ngàn năm …, Tệ hơn nữa đoạn trên thì như thế đoạn dưới thì … “Vua Vũ chia 9 châu thì Bách Việt thuộc phần đất châu Dương , Giao Chỉ thuộc về đấy”… ý nghĩa hoàn toàn rõ ràng nói Giao chỉ nằm trong đất Bách Việt …như thế là làm sao ?, mới dòng trên thì Giao chỉ xa cõi Bách Việt …xuống đoạn dưới thì ….Giao chỉ thuộc về đấy … thực đành bó tay không hiểu nổi ; châu Dương theo sử học là vùng Đông nam Trung Hoa vậy …Giao chỉ nằm ở tây nam như dòng trên hay đông nam thiên hạ như chép ở dòng dưới …?.
… Vua Nghiêu sai Hy thị đến ở Nam Giao để định đất Giao Chỉ ở phương Nam…; hiểu Nam Giao là đất Giao chỉ ở phương Nam chỉ là sự cố tình cưỡng hiếp ngôn ngữ để sau cùng đẻ ra cái quái thai … nước của Hán tộc là Trung tâm thiên hạ tức Trung quốc ; từ thời Tây Hán (?) Khổng An Quốc chú giải Kinh Thư thì cho Nam Giao chỉ nghĩa là phương Nam chung chung mà thôi , và ngầm hiểu phương nam tức ở phía nam so với Trung quốc của Hán tộc , đến thời Đường Tư Mã Trinh sợ có sự hiểu chung chung chưa đủ rõ mới gán cho ‘Nam Giao’ nghĩa dứt khoát là … Giao Chỉ ở phương Nam (Trung quốc) ,như thế là … thông tin trong văn bản lịch sử cổ nhất đã xác định chắc như đinh đóng cột… Trung quốc ở bờ Hoàng hà và đất Nam Giao của Kinh Thư … mãi tận xa về phía Nam . Nói thực vào thời Đường Nghiêu với khoảng cách địa lý xa xôi như vậy mà người ‘Trung quốc mơ hồ chung chung’ đã biết rõ về vùng đất có danh xưng ‘Giao chỉ chữ nghĩa rõ ràng’ xa về phía Nam …chỉ là chuyện tưởng tượng …tự thân họ cũng thấy …không thể như thế được nên cả đống ‘học gỉa học thật’ Trung quốc hiện đang gân cổ lên lý giải …. ‘Giao chỉ’ là khái niệm văn hóa chứ không phải khái niệm địa lý nhưng …vô lý vẫn hoàn vô lý vì suy cho cùng văn hóa cũng chỉ là thành tựu của con người , mà đã là con người thì buộc phải sống ở 1 mảnh đất nào đấy …văn hoá Giao chỉ phải sinh ra và đứng chân trên đất Giao chỉ không thể hoá ra chim mà bay lên trời …nên cho dù có là khái niệm văn hóa thì cũng không thể hoá giải vấn đề khoảng cách vạn dặm giữa Trung quốc và Giao chỉ …vô lý vẫn hoàn vô lý .
Xưa đến nay người ta vẫn cố tình nhập nhèm Giao chỉ và Nam Giao là một , thực ra đấy là 2 vùng đất khác nhau , Giao chỉ là đất chính giữa hay trung tâm còn Nam Giao hay ‘Nam Giao …chỉ’ là miền đất ở phía nam đất Trung tâm , chỉ khi rạch ròi như thế mới có thể nhận ra ý nghĩa thực của những dòng đầu sách Đại Việt sử ký toàn thư ; đế Nghiêu đang ở đất Giao chỉ tức đất trung tâm sai Hy Thúc đi về hướng Nam để định đất Nam Giao tức vùng đất ở về phía Nam Giao …chỉ và dĩ nhiên đấy là 2 miền đất liền kề .
Chính từ thông tin … lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây – Nam …đã cho ra đời quốc hiệu đầu tiên của người Việt: nước Xích – Qủy .


Xích màu đỏ chỉ hướng Xích đạo , Dịch học gọi là phương Bắc – Bức nay lộn ngược thành phương Nam – Nước .
Qủy là biến âm của Cửu số 9 chỉ phương Tây theo Dịch học .
Kinh Dịch có câu :
Cao tông phạt Qủy phương , tam niên nãi khắc chi , qủy phương nghĩa là nước ở về phía tây lãnh thổ nhà Thương Ân .
Xét như thế thì chỉ có quốc hiệu : Xích – Cửu nghĩa là nước ở về phía Tây – Nam thiên hạ như đã chép trong Đại Việt sử ký toàn thư , không hề có nước Xích qủy hay Qủy đỏ nghe đến rợn người , trò cố ý sai này đã thể hiện bản chất đểu cáng của đám sử ‘gia hỏi giả’ chuyên viết sử bằng bút lông đuôi ngựa …, chính cái nước ‘qủy đỏ’ này …khiến người ta phải cảnh giác trước mọi thông tin lịch sử …made in China .
Tư liệu lịch sử hiện có đã chỉ ra 1 cách rõ ràng đích xác không cần bàn cãi nữa : Giao chỉ là đất Bắc Trung và Bắc Việt ngày nay , vậy… không lẽ Nam Giao là đất Chiêm thành ?, sự việc chỉ có thể lý giải theo như Sử thuyết Hùng Việt là trục Bắc – Nam nay đã bị lộn ngược ; Nam Giao chính là vùng Quảng Tây và đông Vân nam ngày nay , vùng đất này trước đây gọi là đất ‘Lâm’ biến âm của Lam – Nam .
Đoạn … Từ đời Thành Vương nhà Chu [1063-1026 TCN] mới gọi là Việt Thường thị , tên Việt bắt đầu có từ đấy. ..Mốc thời gian này hoàn toàn khác với sử thuyết Hùng Việt ; đời Hùng vương thứ 8 là Hùng Việt vương – Tuấn lang tức thánh Tản viên cũng là Đại Vũ tổ nhà Hạ như thế từ Việt nghĩa là vượt lên đã có từ hơn 2000 năm trước công nguyên lúc vượt nước lũ do Thủy tinh làm ra chứ không phải đến khoảng 1000 năm trước năm số o như chép trong Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô sĩ Liên .
Độ dày thời gian rất quan trọng đối với 1 dân tộc trong khía cạnh văn hóa – văn minh khi so sánh với những nền văn minh khác trên qủa đất , nhân loại dù muốn hay không cũng sẽ tiến đến nền văn minh toàn cầu , dựa trên nền gía trị phổ quát bộ máy chọn lọc tự nhiên sẽ tuyển chọn và giữ lại những gì ưu việt , mà tiêu chí quan trọng hàng đầu lượng giá tính ưu việt là sự trường tồn trong dòng thời gian …, với hơn 4000 năm thử thách rất có thể nền văn minh Việt dựa trên nền tảng Dịch học sẽ là cốt lõi của nền văn minh toàn cầu sau này .
Đọc những dòng chữ đầu trong Đại Việt sử ký toàn thư không thể hiểu khác là cụ Ngô sĩ Liên quan niệm phần đất Giao chỉ và dân tộc sống trên đất Giao chỉ đã khai mở lịch sử từ thời Hoàng đế hay đế Hoàng , nói khác đi tiền nhân người Việt Nam cũng nằm chung trong dòng chảy lịch sử …dựng muôn nước của Hoàng đế thủy tổ Trung hoa , với truyền thuyết …đế Minh cháu 3 đời của Thần nông Viêm đế thì không thể nghĩ khác được ….người Việt cũng là ‘Viêm – Hoàng tử tôn’ y như người Trung hoa .
Xét bề ngoài thì ‘sử quan’ của Sử thuyết Hùng Việt cũng y như thế nhưng trong bề sâu thì khác hoàn toàn ….
Giao chỉ là vùng Chính giữa thiên hạ chứ không phải ở về phía Tây – Nam tức Giao chỉ chính là đất khởi nguyên của dòng giống Trung hoa mà ngày sửa ngày xưa gọi là người họ Hùng sau này có thời gọi là Bách Việt .
Hoàng đế nghĩa là vua vùng trung tâm màu vàng chính là đế Minh cháu 3 đời của tổ phụ Viêm đế Thần nông trong truyền thuyết lịch sử Việt .

Trung hoa là đất nước của tiền nhân cả người Hoa và người Việt ngày nay , Hán ký âm của Hãn là danh xưng của tộc người đã chiếm đóng và soán đoạt lịch sử cũng như văn minh Trung hoa , có thể khẳng định Trung hoa của Hoàng đế không phải là quốc gia tiền thân của Trung quốc ngày nay , Trung quốc là đất nước của tộc người gốc gác ở phía bắc Hoàng hà như chính lịch sử Hán quốc hiện nay viết không liên quan gì đến đất Giao chỉ và việc Hoàng đế dựng muôn nước trong cổ sử ….

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s