Lược lại đoạn sử họ Hùng đầy rối rắm TT.


Lịch sử Hữu Hùng quốc (thường được sử ngày nay gọi là Trung Hoa) có 2 nhân vật lịch sử tên Kiên , Tôn Kiên của thời lưỡng triều kháng nguỵ và Dương Kiên vua kiến  lập  triều Tùy .Giới sử quan phong kiến Việt khi khai thác tư liệu để viết Việt sử đã mắc lỗi  nghiêm trọng khiến dòng sử Việt qua ngã rẽ không thể cứu vãn , Việt sử lạc vào con đường  khác xa với trang sử chân thực của dân tộc .

Tôn Kiên bộ tướng của 2 bà Trưng lãnh đạo quân Khăn vàng phía Đông nam Thiên hạ trung tâm ở Triết giang còn được sách vở gọi là Dương châu là bậc anh hùng cái thế đã 1 mình dẫn nghĩa quân  xông thẳng vào kinh đô Lạc dương đánh bại đám quan quân nòi Thát hay Đát của Đồng Trác (đổng trác thiết Đác – Đát ) tịch thu ấn truyền quốc của  Hán quốc đem về Nam  …thực vẻ vang biết mấy .

Cũng ở thời kì này Lưu Biểu là thủ lãnh nghĩa quân Khăn vàng phía Trung và Tây Nam Thiên hạ trung tâm là Kinh châu tức vùng Hồ nam- Hồ Bắc  ngày nay .

Sự cố vô cùng quan trọng là đầu mối vế ‘thù trong’ (so với giặc ngoài) giữa Ngô và Thục để về sau  …thù trong… đã hủy diệt sinh lực dòng giống Việt dẫn đến thất bại trong cuộc chiến chống  Tào Ngụy ngoại xâm là sự việc : Tôn Kiên sau khi thắng giặc Đát khải hoàn  trở về ngang qua đất Kinh châu bị bộ tướng của Lưu Biểu là Hoàng tổ phục binh dùng tên bắn chết , với Tôn Quyền đây là mối thù phải trả nên Tây Thục và Đông Ngô đánh nhau đến suy kiệt kết qủa là hoạ diệt vong của cả nòi giống Việt ;  lũ giặc ngoài (ngoại – ngụy) chiến  thắng đã  tròng cái ách nô lệ lên cổ người Bách Việt …lầm than khốn khổ không biết bao nhiêu năm .

Tôn Kiên là cha Tôn Sách và Tôn Quyền  , Tôn quyền sau xưng đế kiến lập nước Đông Ngô . Tôn Kiên và Tôn Sách chỉ là thủ lãnh nghĩa quân nên sử Việt gọi là Dương Giêng nghệ và Dương Đình nghệ …; nghệ ở đây không phải tên riêng mà chỉ nghĩa là đỉnh cao , cao cả  chỉ  thủ lãnh , Giêng là đầu tiên Dương giêng nghệ là chức danh ý chỉ vị thủ lãnh đầu tiên của đất phía Đông , trong ngôn ngữ Dịch học dương là đi lên – tiến lên chỉ mặt trời mọc ớ phương đông cũng dùng chỉ phía Đông .Tương tự Dương Đình nghệ cũng là 1 là chức danh chỉ thủ lãnh vĩ đại của  vùng phía Đông Thiên hạ (Đình là to lớn) , sử sách Trung Hoa gọi là Tôn Sách . Tôn Quyền vì đã kiến quốc xưng đế nên không dùng từ ‘nghệ’ nữa mà gọi là Ngô tôn Quyền hay Ngô vương Quyền sử Việt gọi là Ngô Quyền . Sự việc Hoàng tổ bộ tướng của thủ lãnh đất phía Tây dùng tên bắn chết Tôn Kiên được tư liệu lịch sử Việt ‘cô đặc’ lại thành ra cái tên Kiều công Tiễn , kiều thực ra là kiểu – cửu chỉ phía Tây…kẻ đã ám sát Dương Diên Nghệ bằng mũi tên …

Sử quan Việt đã lẫn lộn Dương Kiên – Dương tam Kha với Tôn Kiên – Dương diên Nghệ .

Lịch sử Hữu Hùng quốc có tới 3 triều đại Đinh :

Triều Đinh Tiên hoàng là triều Tần thủy hoàng trong cổ sử Trung hoa.

Triều Đinh Hoàn hay Đinh hoàng nghĩa là triều vua  Đinh , sử Trung quốc gọi triều bắc Châu , triều đại  thực sự bắt đầu từ thời Châu Vũ vương – Vũ văn Ung (Châu vũ là vua Châu danh hiệu chỉ dùng cho vua khai sáng triều đại ) sau khi  giết quyền thần Vũ văn Hộ và nắm thực quyền hoàng đế  diệt nước Bắc Tề thống nhất  Hoa Bắc .

Vua thứ 2 triều Bắc Châu là Vũ văn Uân – Châu Tuyên đế

Châu Tuyên đế con rể của Dương Kiên .

Châu Tuyên đế chỉ ở ngôi 1 năm rồi truyền ngôi cho con là Vũ văn Xiển mới 6 tuổi lên ngôi sứ gọi là Châu Tĩnh đế  lên làm Thái thượng hoàng nhưng thực tế vẫn nắm  quyền cai trị .

Từ thời lập quốc Vũ văn Giác đã theo các định chế cổ xưa xác lập 1 triều đình Trung hoa nay đến đời Vũ văn Uân lại muốn đảo ngược theo triều  chế của triều đình Đông Hán …, Hoàng đế Trung hoa bị triều nghi lễ chế ràng buộc nhiều qúa  làm đại Hãn sướng hơn …vua ăn chơi đổ đốn điên khùng lập 5 hoàng hậu 1 lúc , trụy lạc đến nỗi chết lúc mới 21 tuổi .

Vũ văn Xiển Châu tĩnh đế 6 tuổi lên ngôi và ông ngoại Tùy vương Dương Kiên  làm phụ chính.

Bị vây bọc bởi bọn nịnh thần …hoan hô ăn chơi do Châu tuyên đế để lại …trước mưu toan lập lại 1 triều đình của đại Hãn thay thế triều đình Trung Hoa  …họa mất nước cận kề , không còn cách nào khác Dương Kiên buộc lòng xử trái đạo thường …Tháng 2 năm 581 rất có thể có bàn tay  của Dương thái hậu ; Châu Tĩnh đế đã  nhường ngôi cho ông ngoại là Dương Kiên  , triều Bắc Châu chấm dứt nhà Tùy khai lập .

Do lầm lẫn hành trạng của Dương Kiên với Tôn Kiên nên Việt sử gọi triều Bắc Châu  là triều Ngô của Ngô quyền – Tôn Quyền …và Thái hậu họ Dương của nhà Ngô đã đồng loã trao ngôi báu triều Ngô của con sang cho anh hay em là Dương Tam Kha … ; sử Việt có vua Dương Tam Kha đàng hoàng nhưng lại không hề có Dương triều … thế mới lạ …

Trong cái mớ rối bòng bong thông tin lịch sử thời kì này ,từ thông tin của 1 triều Bắc Châu  sử gia Việt ngoài nhà Ngô còn tạo ra triều đại khác là triều Đinh Hoàn …, chính xác phải chép là Đinh Hoàng nghĩa là triều đại của vua phía Tây … vua Đinh Hoàn cũng…lập 5 hoàng hậu và cũng có sự nhúng tay của thái hậu họ Dương mà ngôi vua của nhà Đinh được trao sang Thập đạo tướng quân Lê Hoàn hay Lê Đại Hành người lập nên triều Lê …của lịch sử Việt …, chuyện động trời …hoàng hậu tư thông với tình nhân cướp ngôi báu của con  trở thành tấm gương ‘tiết hạnh mẫu mực’ trong lịch sử  … 1 bà làm hoàng hậu 2 triều mà vẫn được thờ kính 1 cách trang nghiêm …thì không hiểu nổi …lại còn tạo ra sự quái dị …ngồi ở đền vua Lê chồng mới nhưng mặt quay về đền vua Đinh chồng cũ ….thật vớ vẩn chẳng ra làm sao …

Nếu sử Việt thay vì Lê Hoàn  là triều Dương Hoàn kế tiếp  sau đó là triều Lí của Lí công Uẩn I thì sự việc rất dễ để nhận ra …đó là 1 dòng sử khác viết về các triều Bắc Châu – Tùy – Đường của lịch sử Trung hoa , thời kì lịch sử mà Sử thuyết Hùng Việt gọi là : Việt Cửu – Việt Tủy  và Việt Thường (cửu – 9 chỉ phía Tây đồng nghjĩa với Châu – Chu  , Tủy – sủy – thủy – Sở – nước  , thường – Đường) .

Dương Triều chỉ có 2 vua là Tùy văn đế – Dương Kiên và Tùy Dạng đế – Dương Quảng ,  thời gian tồn tại cũng ngắn ngủi (581-618) nhưng sự nghiệp lại vô cùng hiển hách sáng lạng .

Ngoài việc để lại cho đời sau 1 Trung hoa thống nhất rộng lớn cả Bắc lẫn Nam kéo dài đến tận đất Giao chỉ nhà Tùy  đã xây dựng được nhiều công trình lớn, gồm Đông Đô Lạc Dương ,  Trường thành ngăn rợ Hung nô và Đại Vận Hà nối thông  Bắc Nam , vua Tùy cũng xây kho lẫm dự trữ ở cấp quốc gia , cho xây dựng lại thành Đại Hưng ở Trường An. Các vua nhà Tùy  chính thức lập ra hệ thống thi cử nhằm chọn người tài ra làm quan . Những công trình và định chế thời Tùy chính là khuôn đúc chi phối Trung hoa cho đến khi mất nước vào tay rợ Mông – Thát .

Ngoài ra các vua họ Dương đã ảnh hưởng rất lớn trên nền sử học Trung hoa mà tới tận nay vẫn chưa nhận thức đầy đủ :

–      Xây thành Đại Hưng ở Trường An kinh đô nhà Tây Hán của Lưu Bang .

–      Thực hiện chế độ Cửu giám sát  tức 9 khu vực giám sát chính quyền .

Kinh đô Trường An của Lưu Bang theo thời gian và hậu qủa chiến tranh đã xuống cấp nghiêm trọng , Tùy văn đế Dương Tam Kha đã cho xây dựng lại 1 toà thành mới trên nền thành cũ ….sử gọi là Đại Hưng thành vì nguyên cớ Dương Kiên trước đây mang tước Đại Hưng công …nhưng giới sử học Trung quốc quên 1 điều …muốn có quý tộc tước Đại Hưng Công thì trước đó phải có Đại Hưng thành giống như trước khi có người được phong tước  Đường vương – Đường Hầu thì phải có 1 đất Đường trước đã .

Thông tin đô thành của Lưu Bang được gọi là Đại Hưng thành chỉ ra Lưu Bang chính là Lí Bôn của Việt sử cũng là Hùng Trịnh vương –  Hưng đức lang của Hùng triều thập bát chi thế truyền , Hưng Đức chính là Hưng đế viết sai , đô thành của Đại Hưng đế gọi là Đại Hưng thành là hoàn toàn hợp lẽ …, chữ Hưng này cũng chính là Hưng của cặp lưỡng phân : Hưng – Suy , Hơn – Thua ,Hên – Sui , Hán – Sở …, Sử thuyết Hùng việt cho Trung hoa không hề có triều đại Hán chỉ có triều đại Hưng của Hưng đức lang Lí Bôn mà thôi , người ta cố ý mập mờ đánh lận con đen biến Hưng quốc thành Hãn quốc của đại hãn rợ Mông Thát , Hãn là từ  tương đương với hoàng đế trong văn minh Trung hoa , nước của Hãn gọi là Hãn quốc tương tự vương quốc , lính là Hãn quân …, từ cái gốc danh từ chung : Hãn người nòi Mông – Thát đã tạo ra danh từ riêng Hãn >Hán là quốc hiệu 1 thời của  Trung hoa , sự lầm lẫn tai hại này tới tận ngày nay vẫn gây hậu qủa nghiêm trọng …không kể đám rợ Mông Thát xâm lăng cướp nước  người Trung quốc đích thực vẫn còn đang  …khóc đống  mối mà ngỡ là mộ cha …

Sử thuyết Hùng Việt cho Tiền Hán là triều đại đầu tiên của Hãn quốc vì Đám Lục lâm thảo khấu được Lịch sử Trung quốc gọi đích danh là Hán quân sau khi Lưu Huyền lên ngôi hãn …Sử Trung quốc gọi là Canh Thủy đế , Tiền Hán là triều của Hãn Canh Thủy , Hậu Hán là triều thứ nhì của Hãn do Lưu tú lập ra trên đất Hà Bắc .

Gọi là Triều Hậu Hán  vì  so sánh đối chiếu  với Tiền Hán của Lưu Huyền , nhưng khi so sánh đối chiếu với 1 triều đại Hãn khác là Tấn của dòng họ Tư Mã thì Triều Lưu Tú – Hà Bắc gọi là Đông Hán  , vì Tấn chỉ là tên ‘bố láo’ đánh lừa người đọc ; đích danh đó là triều Tây Hán , phép phiên thiết Hán văn cho : tây hán thiết tấn ; đám phù thủy biến Tây Hán đích thực thành nước Tấn rồi đem danh xưng Tây Hán gán cho triều đại của Lí Bôn – Lưu bang đánh lừa thiên hạ , nối liền Hoa – Tây Hán vào với Hán – Đông Hán từ đó lập lờ Hán cũng là Hoa … văn minh Hoa cũng là văn minh Hán , Tam hoàng Ngũ đế  là tổ tiên giống Mông Thát …, và hậu quả liên quan …người Trung Hoa chính gốc hóa thành rợ Nam man – Bách Việt …

Sự kiện quan trọng thứ nhì là việc Tùy văn đế cải sửa nền hành chánh tiền triều thành chỉ còn 2 cấp châu và huyện ;  cả nước qúa nhiều châu nên 1 đầu mối ở Trung ương không thể  quản lí được nhà Tùy đành tạo ra 9 đầu mối giám sát gọi là ‘Cửu giám sát’ để phụ trách từng mảng địa phương  … đặc biệt tên gọi 9 vùng giám sát thời Tùy hoàn toàn trùng đúng với tên gọi Cửu châu thời Vũ phu thổ tức vua Đại vũ phân chia lãnh thổ thiên hạ chép trong Kinh Thư ,

Việc này đã chỉ ra :Tùy là triều đại tiếp nối quốc thống  xác lập từ thời Đại vũ – Tản Viên Sơn thánh quốc chúa đại vương tức Hùng Việt vương – Tuấn lang .
Bản đồ Cửu giám sát thời Tùy – Việt Tủy : 

Các ‘cạo sử gia’ Trung quốc vớ được bản đồ ‘cửu giám sát’ nhà Tùy coi như bảo đồ ‘đính kèm’ chính thức  sách Thượng Thư cổ đại 3000 năm về trước…, huênh hoang tuyên truyền cho 1 Trung quốc rộng lớn thống nhất khởi phát từ vùng Ung – Kí bắc hoàng Hà … họ xem đây là bản đồ nền tảng xây dựng ý thức dân tộc  của người Trung quốc  ;  khoa học hiện đại đã vào cuộc  thông qua khảo cổ- nhân chủng  học đã xác định : người Hán …trung tâm văn minh Trung quốc thuộc loại hình nhân chủng Mongoloid …cùng giống với  rợ Mông – Thát …, đây chính là đám người đã tạo nên Trung hoa lừng lẫy từ ngàn xưa  ….còn lại tất cả những đám khác chỉ là  Man Di mọi rợ mới được người Hán khai hóa văn minh sau này ..,

Có biết đâu …Chính cái định đề cơ bản này ngày nay trở thành khúc xương không thể nuốt trôi của Trung quốc …khoa học hiện đại khám phá đa số người Trung hoa nhất là người miền Nam không thuộc chủng Mongoloid của giống Mông – Thát mà họ thuộc loại hình nhân chủng Nam Mongoloid cùng dòng giống với người Việt Nam và người Đông Nam Á …

Khoa học cũng khám phá …vào cái thời mà vùng ‘trung tâm văn minh’ bắc Hoàng hà của Hán tộc  mới chỉ biết …chăn ngựa …ăn thịt ngựa uống sữa ngựa thì Hoa Nam ngoài văn minh tiền sử  Hà mẫu độ  đã có  nền văn minh vô cùng rực rỡ tiêu biểu như Văn tự Lạc Việt và  văn minh ngọc Lương chữ …

Đứng trước sự thật hiển nhiên qúa phũ phàng …dù đại Hãn sau cùng của Mông – Thát triều Mãn Thanh đã rục xương mà chưa 1 người Trung quốc nào dám đặt ra vấn đề viết lại lịch sử Trung Hoa cho đúng với sự thật …đám có học thì …im lặng …đám vô học thì gân cổ… Trung quốc là con cháu người vượn Bắc kinh khác mọi giống khác  trên qủa đất  là con cháu người Đông phi (…nên dẹp cái vụ AND cuả di truyền học gì gì đó đi  …).

Lo ngại là phải vì hậu qủa của dòng sử Trung hoa đích thực trên  Trung quốc hiện tại (thực chất vẫn là đế chế đại Hãn triều Mãn Thanh chỉ không có đại Hãn trên ngai vàng) sẽ to lớn vô cùng, to lớn sâu rộng đến nỗi không thể lường trước những gì sẽ xảy ra …, thái độ ứng sử của những người có tránh nhiệm trước vấn đề nghiêm trọng này ở Trung quốc là …co rúm người lại không dám nhúc nhíc … mặc xem con tạo xoay vần tới đâu …để rồi nương theo …tùy cơ ứng biến …tới đâu thì tính tới đấy …

Vải thưa không che được mắt thánh …khoa học hiện đại vào cuộc …việc đến ắt phải đến …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s