Nghe và thấy


thua ...thắng

Ngàn năm nay đã vậy , giờ cũng vậy …

Advertisements