Thu Dalat


Tinh mơ Đà lạt lẫn trong sương

Thấp thoáng xa xa rặng núi mờ

Gió thoảng mặt hồ lăn tăn sóng

Lá đọng long lanh mấy giọt sương

Như tiếc đêm dài hơi se lạnh

Đất trời thanh vắng tiết thu phân

Quanh co gấp khúc đường nhiều ngả

Nhấp nhô nhà phố mái ngang sàn.

Bên hồ yên vắng người chậm bước

Thanh thản tâm hồn đợi nắng lên

Tay ai chạm vào tay tôi đấy

Sạn chai xương sẩu dấu thời gian

Mềm mại ngày nào nay đâu mất

Giật mình súc cảm vẫn như xưa.

Advertisements