Mộng tàn


Miên man giấc mộng hồn chưa tỉnh

Ngoài hiên sao nắng vội lên cao

Lao sao dưới phố ai cười nói

Thẩn thờ người tiếc giấc mơ tiên

Vần nào vắng bài thơ chưa trọn

Khiến cả một đời mãi tơ vương

Nàng đến rồi đi làn sương mỏng

Vội vã tan vào nắng sớm mai

Để cho ai thẩn ai thờ… đợi

Chờ khi nắng nhạt bóng chiều rơi

 

Advertisements