Đến Bàu Trắng – Bình thuận .


dsc01141

Bầu trời trong xanh nước cũng xanh
Trên đầu mây trắng cát vàng dưới chân
Xa xa mấy bụi cây cằn cỗi
Phất phơ trước mặt mảnh khăn bay
Người một mình bước trong nắng gió
Mắt nhìn xa vắng miệng cười vui
Cát sa mạc chẳng làm cây héo
Úa tàn chăng là ở nơi mình
Yêu đời thì đời mãi tươi xinh
Trời trong xanh mãi vẫn xanh trong .