Thật đáng buồn


CHUYỆN ĐỘNG TRỜI

Đăng lại từ Dung Nguyenthieu Face book

Ngày 14/ 3/2017 BS LÊ TRỌNG TƯỚC – Giáo sư Kinh Dịch, Chủ tịch Hội đồng cao cấp quốc tế Kinh Dịch, Chủ tịch Hội Phong thủy Châu Á, Chủ tịch Hội Phát triển kỹ thuật Y-Khoa nước Pháp ra ngoại quốc có một buổi giới thiệu công trình nghiên cứu về Kinh Dịch tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp – Hà Nội.
Theo NNC Nguyễn Vũ Diệu thì tại đây BS Lê Trọng Tước đã công bố Trung Thiên đồ Lạc Việt và nói do BS phát hiện. Lý Trần Lê cũng đã gởi cho tôi ảnh chụp Trung Thiên Đồ này.
Tôi xem mà vô cùng ngạc nhiên vì nó y chang Trung Thiên Đồ do tôi phát hiện. Thật ra tôi đã tự tính toán tìm ra trước để bổ túc cho sự khiếm khuyết của các đồ trong Kinh Dịch mà lâu nay chỉ lưu hành có 2 đồ là Tiên Thiên Đồ và Hậu Thiên Đồ. Sau đó tôi lại phát hiện đồ này đã được cất giấu trong truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, trên các trống đồng Đông Sơn, trên các nóc chùa Việt Nam, trên bản đồ hình thể Việt Nam, trên bản đồ các LUÂN XA v.v….đủ chứng cứ để tôi chứng minh KINH DỊCH là sáng tạo của Việt Nam
Trên tờ Thông tin khoa học Đại Học Duy Tân số 01 tháng 11 năm 1998 tôi đã công bố Trung Thiên Đồ này với tên “ Trung Thiên Đồ Nguyễn Thiếu Dũng” Những lần công bố sau tôi chỉ dùng tên TRUNG THIÊN ĐỒ” vì tôi đã phát hiện ra tổ tiên ta đã sáng tạo đồ này để viết Kinh Dịch.
Ngày 13/12/1999 trên Báo LAO ĐỘNG trang miền Trung và Tây Nguyên tôi lại tiếp tục công bố TRUNG THIÊN ĐỒ trong bài “ CHÚNG TA CÓ MỘT DI SẢN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI”, bài này được Nguyễn Hồng Sinh đăng lại trong sách “ Kinh Dịch Phục Hy huyền diệu và ứng nghiệm” NXB TP HCM NĂM 2003
Ngày 06/7/2004 trên báo THANH NIÊN online tôi lại công bố tiếp Trung Thiên Đồ trong bài “KINH DỊCH-DI SẢN SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM” bài này được đông đảo bạn đọc hưởng ứng và phát tán rộng rãi trên các trang web trong và ngoài nước.
Bây giờ ông GS BS này mạo nhận do ông phát hiện là sao? Xin thỉnh ý các bạn.


NGUYỄN THIẾU DŨNG

Ý của Văn Nhân .

Tôi biết đến Trung thiên đồ lần đầu tiên qua bài viết của tác giả Nguyễn Thiếu Dũng đăng trong sách : Kinh Dịch Phục Hy huyền diệu và ứng nghiệm của ông Nguyễn Hồng Sinh – xuất bản tại Việt Nam 2002 hay 2003 .

Rất tiếc quyển sách này trong tủ sách của tôi không biết biến đi đâu mất …nếu tìm được tôi sẽ scan bài này để bạn đọc tường .

Nhân tiện cũng nói chuyện vui …

Sách Dịch học Hùng Việt của tôi cũng đã được bạn nào đó xuất bản giùm dưới dạng ebook , thật là ngộ… tôi bỗng dưng được mang họ Khuyết tên là Danh…,