Mẹ nghèo


Mưa vẫn nặng rơi trên đường cái
Lầm lũi phong trần bước chân ai
Thanh xuân chưa dứt vai nặng ghánh
Tuổi già đầu bạc mãi long đong
Tương lai nào thấy trời mờ mịt
Một ghánh vơi đầy chĩu bước đi
Hương tình sớm tắt khi còn trẻ
Mẹ thương con cho cả cuộc đời
Mưa vẫn nặng rơi trên đường cái
Thân tằm thôi hết kiếp vương tơ ?