Mây hồng


Một đám mây hồng đôi đầu bạc

Bên nhau ngồi nhớ chuyện ngày xưa

Hoa niên một thuở tay ôm tập

Tà áo trắng tinh gió nhẹ bay

Ven sông nắng nhạt con đường nhỏ

Nón lá che nghiêng bước đến trường

Đâu phải sương mờ hay ảo ảnh

Không gian là cả một trời thương

Tưởng như mới thoáng ngày nào gặp

Trăm năm là mấy với thiên thu

Trên nền lá xanh hoa Đào nở

Tình vẫn như xưa vẫn đậm đà

 

Advertisements