Lạc Việt và người Choang


Nguồn – face ThíchTâmHiệp

Tượng Long mẫu

Bia đá :Trung Hoa Long mẫu đệ nhất miếu.

Hướng dẫn chúng tôi đến La Ba trấn là một nữ hướng dẫn viên du lịch người dân tộc Choang. Tôi để ý cụm từ mà cô bé này nói rất tự nhiên trong lúc giới thiệu cho chúng tôi về dân tộc của cô, trên đường đến Trấn La Ba. Đó là cụm từ “Hán hóa”. Người Choang của cô rất sợ bị Hán hóa.

Cô kể về dân tộc mình với thái độ rất tự hào về nòi giống Lạc Việt của cô. Cô ta nhắc về tổ tiên nòi giống Hùng Vương mà không biết những người đang nghe cô ta nói là con dân cùng Lạc Việt. Chúng tôi chỉ ngồi nghe.

Trong thâm tâm, tôi vẫn không tin là mình đang đi đến nơi, mà người ta nói rằng, là nơi thờ Long Mẫu và Vua Hùng, dù mình đang đi đến đó.

Cho đến khi đọc dòng chữ trên tấm bia: “Lạc Việt Tổ Miếu. Và dòng chữ lớn giữa tấm bia: Trung Hoa Lão (Long-rồng ?) mẫu đệ nhất miếu.

Bước vào đầu khu vực ngôi cổ miếu ta gặp ngay tượng Long Mẫu. 50.000.000 dân tộc Choang vùng Quảng Tây đã chọn ngày mùng 3 tháng 3 là ngày Quốc giổ, giổ Long Mẫu. Và, đến ngày đó, khoảng 5.000.000 người Choang đã hành hương về Lạc Việt tổ miếu nơi La Ba trấn.

Bước vào gian chính thờ Hùng Vương ta gặp một câu đối dán ở cửa:
– “Lạc Việt thần tuyền lưu trạch viễn.
– “Nhân văn Thánh tổ di ái thâm.

Ở khu miếu này là một núi đá, có hồ nước trong xanh và con suối chảy quanh năm. Khi chúng tôi đi dạo đến hồ nước nhìn cảnh họ giặt, đập và vắt áo quần không khác gì dân quê Việt giặt quần áo bờ sông bờ ao.

Người Việt xứ ta vẫn còn câu tháng 8 giổ cha tháng 3 giổ mẹ. Mùng 3 tháng 3 ngày hôm nay dân tộc ta vẫn không quên tục giổ mẫu.

Văn Nhân thêm ý :

Theo truyền thuyết Việt : Long mẩu tức Long nữ hay Thần Long nữ con gái Động đình hồ quân tức vua Đông hải là vợ của Kinh dương vương , hiện nay nhiều người cho Động đình hồ và đầm Vân mộng ở tại Hồ Nam Trung quốc là không đúng , đình hồ nghĩa là cái hồ lớn tức biển – hải . động là Dịch tượng của phương Đông , Động đình hồ chính là biển Đông ngày nay.

Kinh Thư phần ‘Vũ phu thổ’ cho biết ….Đầm Vân đầm Mộng nước thông với Động đình hồ , thời Đại Vũ hơn 4000 năm cách nay ….”đã trồng trọt được , đánh thuế hạng 3 ”… hỏi ngày nay sao có thể… vẫn là cái đầm đầy nước ở Hồ Nam ?.

Thêm nữa …Theo thiển ý ; Choang là từ tiếng Việt nghĩa là sáng như người ta vẫn thường nói ….sáng choang ,Sáng Choang thông nghĩa với Chiêu – Châu gợi ra ý …người Choang có thể chính là con dân nhà Châu và Choang >Xoang> Xuyên khiến liên tưởng đến từ Xuyên trong quận Tam xuyên mà Tần lấy đất nhà Châu lập thành .

Advertisements