Câu đối ở Đình Giang – Viên Nội (trang chủ đặt)


Nguyễn Huân.- nguồn https://www.facebook.com/hungvietsuquan/?fref=ts

Đình Giang ở Viên Nội, Ứng Hòa nơi thờ Lý Nam Đế có câu đối:
Nam diện ung dung, thác thủy tương truyền Lâm Ấp địa
Giang đình nghiễm nhã, cận quang trường chúc Vạn Xuân thiên.
Dịch:
Hướng Nam ung dung, khởi đầu tương truyền đất Lâm Ấp
Đình Giang nghiêm nhã, rực sáng mãi chúc trời Vạn Xuân.
Thông tin đặc biệt không từng có trong sử sách ở đây là Lý Nam Đế đã khai mở vùng đất Lâm Ấp.
Người lập nước Lâm Ấp là Khu Liên. Với câu “Khu Liên người nước Nam ta” của Thiên Nam ngữ lục thì có thể thấy Khu Liên chính là Lý Nam Đế được nói tới ở ngôi đình này.

Văn Nhân xin góp bàn .

Theo tôi đức Lí Nam đế thờ ở đây là Hậu Lí Nam đế .
Hậu Lí Nam đế còn gọi là Lí Phật tử , 2 từ Phật tử thì không gợi nên điều gì nhưng nếu đổi Phật tử thành Bụt tử thì theo phép Phiên thiết bụt tử thiết bự ; hậu Lí Nam đế chính là Lí Bự mà tư liệu lịch sử Việt chép thành Lí Bí còn Tư liệu Trung hoa gọi là Lưu Bị .
Thông tin trong sử Việt : Lí Bự cùng anh họ là Lí Thiên Bảo đem quân chiếm vùng Cửu chân , sau đắp thành xưng vương ở đấy đặt tên nước là Dã Năng .
Sử thuyết Hùng Việt cho Cửu chân là Qúi châu trong tư liệu Trung hoa , Dã năng và nước Dạ lang ở Qúi châu là một , Lí Thiên Bảo chính là Lưu Biểu thời Tam quốc .
Trong câu : Nam diện ung dung, thác thủy tương truyền Lâm Ấp địa
Hướng Nam là hướng Nam xưa theo Dịch học ngược với trục Nam Bắc hiện nay , đất Lâm ấp mà hậu Lí Nam đế khai mở là : Lâm – Quảng Tây , thực ra Lâm là từ ‘uốn éo’ của Lam – Nam , hướng Nam xưa , Ấp cũng là Ích chỉ quận Ích châu do nhà ‘Tiền Hán ?’ lập ở Vân Nam .
Thông tin Lí Thiên Bảo và Lí Phật tử sau chạy về vùng người Ai Lao chỉ ra Lưu Biểu – Lí Thiên Bảo và Lưu Bị – Lí Bí đã đứng chân trên đất Vân Nam và Quảng Tây vì người vùng Tây Nam Trung quốc ngày nay được gọi là Ai lao di .
Đất Lâm ấp tức Vân Nam và Quảng Tây cũng chính là huyện Tượng Lâm nơi Khu Liên lập nước Lâm Ắp trong tư liệu Trung hoa ; Lâm – Lam – Nam là Quảng Tây cũng là miền Nam Giao (chỉ ?) thời thượng cổ chép trong Thượng Thư và Tượng là tên quận lập đời Tần .
Xét ra …Lâm Ấp hay Lâm Ích của Lí Nam đế và Khu Liên trong bài không phải là Lâm ấp tiền thân của Chiêm thành ở miền trung Việt nam .

Advertisements