Thơ ….nhà Cóc .


Người dưng mà hoá đôi mình
Gọi nhau sao lại gọi mình nhà tôi
Ới mình là tiếng gọi tôi
Mình ơi là tiếng đây tôi gọi mình
Riêng tôi thì chỉ mỗi mình
Nhà tôi là tiếng đôi mình gọi nhau
Kiếp này hẹn cả kiếp sau
Dây trầu vẫn quấn thân cau không rời
Mình ơi tôi gọi nhà tôi
Nhà tôi gọi lại cũng ơi nhà mình
Chính tôi cùng nghĩa chính mình
Nhà tôi khác với nhà mình rất xa.
Nhà mình nhà của đôi ta
Nhà tôi cùng sống trong nhà với tôi
Nhà mình không của riêng tôi
Nhà tôi một nửa chia đôi với mình
Bao năm tôi sống cùng mình
Mình ơi mình hỡi tiếng mình gọi tôi
Nhà tôi ở cả một đời
Nhà mình thay đổi tùy nơi túi tiền .

Advertisements