Say …vần Ơ


Đợi vợ đi chợ mãi không về
Cái đĩa chờ mồi vẫn trống trơn
Bầu rượu lai rai vơi gần hết
Buồn buồn vơ vẩn nảy ra thơ
Một chút lơ mơ người bay bổng
Thấp thoáng xa xa thấy cổng trời
Tiên nữ hớ hênh nằm tắm nắng
Chân duỗi chân co rõ ỡm ờ
Mỡ màng da trắng làn sương mỏng
Lơ thơ mành liễu rủ mờ mờ
Ngỡ ngàng một lúc chơi Tiên giới
Đầu óc nhà thơ bỗng hóa khờ
Nghiêng ngả bơ phờ chân không vững
Chào chốn bồng lai tớ về trần
Mơ màng…nghe tiếng bà tiên chúa
Chồng em nhậu giỏi nhất trên đời
Tráng sĩ từ trời rơi xuống đất
Dương trần chồng chỉ có túi thơ
Bầu rượu chẳng qua đợi vợ về …