Bàn thêm về Hán tộc.


Ngày nay hầu như mọi người đều cho Hán tộc bắt nguồn từ triều đại Tây Hán – là triều đại phong kiến thịnh trị bậc nhất ở Trung Quốc sau tam đại do ông Lưu Bang kiến lập . Hán cũng là cách gọi được sử dụng ngày nay để chỉ hầu hết người Trung quốc .
Xét như thế thì Hán không phải là 1 dòng giống xác định bằng dòng máu và văn hóa mà chủ yếu dựa trên yếu tố chính trị – xã hội tức chỉ hết thảy người dân của nước Hán thuộc nhiều sắc tộc và nền văn hóa khác nhau đang sống trên đất Trung quốc ..
Quan niệm về Hán tộc như thế thực ra chỉ đúng với hiện tại không mang yếu tố lịch sử và truyền thống . Xem ra nghĩa từ Hán của Cộng đồng người Hán thời Tây Hán lập quốc và Hán Trung quốc ngày nay không là một thậm chí khác rất xa vì theo chính giới nghiên cứu Trung quốc nhận định thì trong qúa trình phát triển người Hán đã dung hợp với nhiều cộng đồng khác bản sắc không cùng dòng máu và văn hóa tức Hán tộc ngày nay bao gồm nhiều cộng đồng người không cùng nguồn gốc … tức từ Hán tộc đã hóa thành cái lẩu thập cẩm …
Trái lại từ Hán tộc kể vào thời Tây Hán của ông Lưu bang mang nặng tính truyền thống cuả tập thể người chung nguồn gốc lịch sử , thuần nhất về huyết thống và văn hóa tức 1 dòng tộc nối tiếp truyền thống tiền nhân mang máu xương và mồ hôi viết tiếp trang sử của dân tộc . Từ Hán này mới mang ý nghĩa thiêng liêng truyền dòng theo thời gian trong đó thấp thóang bóng hình tổ tiên từ thời hình thành tổ quốc .
Sự ‘dung hợp’của Hán tộc và các cộng đồng dân cư khác mà những người viết sử Trung quốc ngày nay nêu ra thực sự chỉ là 1 mĩ từ như tấm vải nhung che giấu sự tàn bạo đáng ghê tởm của họ; diệt quốc diệt tộc đồng hóa dân tộc khác , chiếm đoạt thành tựu văn minh của người khác mà là ‘dung hợp’ sao ?. Nói cho chính xác Hán tộc ngày nay có 2 thành phần : người Hán và người bị Hán hóa bằng bạo lực không có chỗ cho cái gọi là ‘dung hợp’với sự tự nguyện của những thành phần ngang bằng nhau .
Khái niệm Hán tộc đang được đại đa số giới nghiên cứu và chính người Trung quốc công nhận là tộc người thuộc loại hình nhân chủng Mongoloid ,́ quê hương là vùng Thiểm tây – Sơn Tây – Hà Bắc phía Bắc Hoàng hà như thế Hán tộc và Hung nô Mông cổ Kim Mãn cùng 1 chủng tộc và khác hẳn với thành phần đông đảo người cũng gọi là Hán nhưng thuộc chủng Mongoloid phương Nam gốc Bách Việt .
Trước đây người Trung quốc cả quyết nền văn minh Hán hình thành ở Bắc Hoàng hà sau mới vượt Hà mang ánh sáng xuống cho đám mọi Nam Man , nhưng đến nay dưới ánh sáng khoa học nền văn minh rất sớm và vô cùng rực rỡ ở Hoa Nam đã hiện ra thì sự lừa bịp này chỉ làm trò cười cho thiên hạ ,với bằng chứng rành rành không thể nào phủ nhận được nền văn minh rất sớm ở phương Nam ‘họ’ chuyển sang thuyết văn minh Hán xuất phát từ 2 cái nôi Hoàng hà và Trường giang rồi trong tiến trình lịch sử đã dung hợp với nhau thành nền văn minh Trung quốc ngày nay , Làm quái gì có sự ‘dung hợp’ giữa kẻ cướp và người bị cướp ?.
Gần đây có nhà nghiên cứu sử cho Hán tộc bắt nguồn từ nhà Tây Hán , triều Hán đầu tiên trong lịch sử Trung hoa .Triều đại Tây Hán do ông Lưu Bang sáng lập mà ông Lưu Bang là người nước Sở thời Chiến quốc lãnh thổ nay thuộc Hồ Nam – Hồ Bắc Trung quốc , Cư dân Hồ Nam – Hồ bắc hầu hết vẫn là người Miêu và Thổ gia thuộc chủng Mongoloid phương Nam , Giới nghiên cứu cho dân Sở xưa là người Bách Việt và nhà nghiên cứu đó khẳng định Việt – Hán đồng tông đồng tộc như câu nói người xưa truyền lại .
Lí luận thực đơn giản nhưng xem ra khó mà bác bỏ , đã đồng tông đồng tộc thì làm gì có chuyện xâm lăng chiếm nước diệt tộc cướp văn minh ?chuyện xưa nay vẫn kể 1 ngàn năm đô hộ giặc Tàu bây giờ nghĩ thế nào ?.
Bên dưới cái vỏ tưởng là hời hợt bô lô bô la của người Tàu là bụng dạ rất thâm sâu , chỉ bằng thủ thuật tráo chữ đổi nghĩa đơn giản họ đã khiến sử Hán và sử Việt rối như tơ vò không còn biết đâu mà lần . Việc chuẩn bị nuốt Việt Nam xem ra đã được chuẩn bị rất kĩ từ rất lâu .
Việc không thuận lợi trơn tuột như ai đó tưởng …
Sử thuyết Hùng Việt đã nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng .
Do mập mờ đánh lận con Đen người Tàu đã biến 2 tộc người khác hẳn nhau thành 1 tộc Hán duy nhất .

 • 1 / Hán – hãn .
  Rợ phương Bắc gọi chúa của họ là Hãn , âm Latinh viết là Khan , nước của Hãn là Hãn quốc , hãn quốc là từ chung đồng nghĩa với vương quốc , Giới viết sử Trung quốc biến Hãn quốc thành ra Hán quốc tên riêng . có Hán quốc rồi sau mới đẻ ra Hán nhân – Hán tộc .
  Khan – hãn > Hán ,
  Lu nghĩa là mờ tối được phù phép hóa ra họ Lưu .
  Mông cổ khi chiếm Trung quốc thì Hoa Bắc là đất của Kim , người ở đấy gọi vua là Hãn nên Mông cổ gọi họ là người Hán .
 • Dòng Hán – hãn này chỉ xuất hiện trong lịch sử sau khi Lục lâm thảo khấu nổi loạn và lập ra 2 triều Hán Canh thủy đế và Hán Quang vũ đế , đây chính là đối tượng người Việt vẫn nhắc đến trong câu …1 ngàn năm nô lệ giặc Tàu nói trên .
 • 2 / Hán – hơn – hưng .
  Cuộc chiến Lưu Bang – Hạng vũ được sử Trung quốc gọi là Hán – Sở tranh hùng , vậy Hán và Sở nghĩa là gì ? không có câu trả lời rõ ràng ngoài suy đoán …gọi là Hán vương vì đất được phong tên là đất Hán …hay là đất thượng nguồn Hán thủy . thưa Lưu Bang được gọi là Hán vương khi còn đánh nhau với Hạng Vũ ́tức chưa phong phiếc gì cả . cũng có người cho vì con sông mà thượng nguồn chảy qua đất của Hán vương nên có tên là Hán thủy …thật đúng là chuyện con gà và quả trứng trong lịch sử .
  Sử thuyết Hùng Việt cho Hán – Sở hay Hớn – Sở chỉ là cố ý biến đổi đi của cặp từ : hên – sui , hơn – thua hay hưng – suy theo quy tắc lưỡng lập theo quy tắc Dịch học ,Sự thực chỉ khi tàn cuộc chiến thì mới có người thắng kẻ thua , ông Lưu Bang là người thắng nên thành Hơn – Hưng – Hán vương , ngược lại Hạng Tịch thua nên gọi là Xui – Suy – Sở vương , có Hán vương rồi thì mới có thể có tên gọi đất Hán sông Hán .
  Rồi cũng chính những tác giả đã hóa hãn thành Hán 1 lần nữa lại ra tay biến hơn – hưng thành ra Hán
  Hơn – Hưng > Hán ; Ly Lê Lí tượng của lửa cũng biến thành ra họ Lưu nốt .
  Hán tộc mà nhà nghiên cứu can đảm đã đề cập nhìn nhận ‘ không giống ai’ chính là tộc Hán – Hơn – Hưng tên gọi bắt đầu từ triều đại Lưu Bang sử Việt gọi là Lí Bôn.

Số lớn người Trung quốc ngày nay thuộc về chủng Mongoloid phương Nam liệu có bao giờ ai đó đặt dấu hỏi ? về tổ tiên chủng Mongoloid của mình trên Hoàng hà , nên biết dù ngàn vạn năm đi nữa thì tộc người chủng Mongoloid cũng không thể nào đẻ ra con cái mang loại hình nhân chủng Nam Mongoloid được , Người Trung quốc Hoa Nam nên sáng suốt mà chấm dứt cảnh ‘mồ cha không khóc khóc đống mối’ đi để cha ông mình bớt tủi và nhất là phải ngăn cản ý đồ của Hán tộc … ‘dung hợp’ với người Việt Nam cho tổ tiên mình còn có nơi đặt bàn thờ , nhận nình là ‘Viêm – Hoàng tử tôn’ và biết rõ đế Hoàng lập ra nước Hữu Hùng vậy mà bịt mắt bưng tai gọi giặc là cha không biết gì đến quốc tổ Hùng vương thì thật đáng buồn đáng xấu hổ .