Tóm tắt Cổ sử dân gian – bài 1


Đọc cổ sử Thiên hạ người Việt thấy hình như …chẳng liên quan gì với mình , những nhân danh địa danh không gợi ra chút gì quen thuộc thân thương cả .
Bấy lâu nay người ta không nhận ra bên cạnh dòng sử Thiên hạ do người Hán biên tập còn 1 dòng sử Thiên hạ khác viết bằng Việt ngữ .
Thứ tự các triều đại của Thiên hạ được tóm lại trong cây phân kì lịch sử Việt ngữ:

Muốn nắm bắt lịch sử Thiên hạ buộc phải có hiểu biết sơ đẳng về Dịch học .
Thời cổ người Thiên hạ quan niệm mặt đất là 1 hình vuông , to nhỏ gì cũng vậy đều giới hạn bởi 4 cạnh , nơi giao cắt của 2 đường kẻ Nam – Bắc và Đông – Tây là ‘chỗ giữa’ .

Trục Bắc – Nam theo Dịch học nay đảo ngược .

Ngũ sắc Dịch học

  • Triều vua Vàng . (không rõ niên đại) .

Theo Dịch học Kim là hành trung tâm , nơi điều hoà chuỗi tương tác giữa các hành Mộc Thủy Hoả Thổ , hành Kim trung tâm là nơi khơỉ động và trở về hoàn thành 1 chu trình động ứng .Ứng dụng vào quyền lực xã hội hành Kim là nơi chỉ huy điều hành hoạt động của cộng đồng , về nhân sự thì hành Kim là thủ lãnh – vua .Ứng vào ngũ sắc hành Kim là sắc Vàng tiếng Việt cũng gọi là màu cam ; kim > cam vì thế thời xa xưa tiền nhân Việt gọi thủ lãnh là ông ‘màu vàng’ tức ông vua danh từ chung . tư liệu về sau dùng từ ‘đê’́ thay cho vua , ông Vàng ban đầu nghĩa là ông vua sau người Trung quốc không hiểu thấu điểm này của văn minh họ Hùng biến vàng tức vua thành ra Hoàng đế với Hoàng màu vàng là tên riêng , từ đời Tần thủy hoàng họ phải tạo ra 1 chữ ‘hoàng ‘ khác ghép với từ đế chỉ vua nói chung .
Hành Kim sắc Cam -Vàng chỉ thủ lãnh tiếng Việt , vàng – woòng biến âm thành ‘vương’ và ‘hoàng’ trong Hoa ngữ , có khi trong các tư liệu vương kí âm thành ‘viên’ như trong tên gọi : Hiên viên – Tản viên .v.v. , thông tin chứa trong danh xưng này biến dạng gây nhiễu khiến người ta không thể nhận ra điều xác thực . Vàng > vương và hoàng là trường hợp điển hình chỉ ra Hoa ngữ bắt nguồn từ tiếng Việt không phải như người ta đang nói ngược lại .
Hành Kim – sắc Vàng là nơi phát ra ánh sáng dẫn giắt mọi người trong Thiên hạ nên cổ sử Việt còn gọi ‘vua Vàng – Hoàng đế ’ là ‘đế Minh’ .
Căn cứ vào Dịch học thì vua Vàng – Hoàng đế chỉ có thể là thủ lãnh của ‘chỗ Giữa’ tức ‘Giao chỉ’, (chỉ biến âm của chỗ tức nơi chốn) . Trong tư liệu lịch sử Thiên hạ ngoài Giao chỉ là Bắc và Bắc trung Việt ngày nay tuyệt nhiên không có 1 Giao chỉ nào khác .

Theo sử dân gian Việt : vua Vàng kiến lập quốc gia của người họ Hùng , vua Vàng được chép trong Hùng phả là : Hùng Vũ vương – Hiền lang , cổ sử Trung hoa chép thành : Hoàng đế Hiên Viên kiến lập Hữu Hủng quốc ; phân tích đối chiếu 2 dòng sử : vua Vàng được dịch thành Hoàng đế , Hùng phả gọi là Hùng Vũ , thực ra vũ không phải là nhân danh mà là kí âm chữ Nho của ‘vua’ tiếng Việt , Vũ là từ cực kì cao trọng dành riêng chỉ ̀ thủ lãnh hay vương sáng lập quốc gia hay triều đại , Hùng vũ tức ‘vua Hùng’ quốc tổ trong tâm thức Việt .
Ngoài Hùng Vũ quốc tổ vì vua thứ 2 có công rất lớn với Thiên hạ là Đại vũ tức vua lớn , hiện nay đang lầm lẫn gọi là Hạ vũ , thực ra đế Khải tức Khởi – vua khởi đầu các vương triều mới là Hạ vũ , vua sáng lập nhà Thương là Thang vũ , nhà Châu là châu vũ vương , riêng triều đại của ông Lí Bôn – Lưu bang có thời chia đôi Thiên hạ nên vừa có Triệu vũ đế lại vừa có Hiếu vũ .
Hiền lang chép trong Hùng phả cũng là Hiền vương sử Trung hoa kí âm thành Hiên Viên .
Việt ngữ có cụm từ ‘họ hàng hang hốc’mang tính chỉ dẫn giải thích ý nghĩa , thời hoang sơ con người thường là thân thích sống trong hang động , hang có nhiều hốc mỗi hốc là nơi cư trú của 1 gia đình nhỏ về sau ý nghĩa này vẫn được lưu giữ trong ngôn ngữ ; hang biến âm ra hàng , hốc biến ra họ kí âm chữ Nho đọc thành hương và hữu , Hữu Hùng quốc do Hoàng đế kiến lập chính là nước của họ Hùng , ́vua Hùng quốc gọi là Hùng vương , các đời Hùng vương sử sách Việt còn ghi chép khá đầy đủ còn tư liệu Trung quốc thì ‘ém’ luôn phi tang thông tin về lịch sử Hữu Hùng quốc tức nước họ Hùng rồi di dời quê hương bản quán người họ Hùng lên vùng Bắc hoàng Hà phịa ra 1 Thiên hạ hoàn toàn khác của giống Mongoloid như đang biết .