Suy luận – suy đoán . bài 1


Suy nghĩ 1

Đại Việt sử ký toàn thư do sử gia Ngô Sĩ Liên viết ở thế kỷ 15 phần ngoại kỷ chép : Đế Minh, thuộc dòng dõi Thần Nông, sinh ra Lộc Tục, tức Kinh Dương Vương, Lộc Tục lấy con gái Long Vương hồ Động Đình, sinh ra Lạc Long Quân (theo truyền thuyết Lạc Long Quân là cháu 5 đời của Thần Nông). Kế tiếp Lạc Long Quân và vợ là Âu Cơ (con gái Đế Lai) sinh được 100 người con trai, 50 người theo Lạc Long Quân theo cha về bờ biển Đông, 50 người theo mẹ về núi và suy tôn người con cả lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc – Phú Thọ.
Văn lang nghĩa là gì ? tại sao có quốc hiệu này , hiều 1 cách trần trụi thì Văn lang là ‘cau sọc’ trên trời rơi xuống chẳng liên quan gì đến thông tin về địa lí hay dòng giống cả .
Cũng Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Vua Hùng muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng: Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi. Không lấy được Mỵ Nương, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang. Nhưng Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Hùng Vương nói: Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao? Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], Thục Phán đã thôn tính được nước Văn Lang, xưng là An Dương vương đổi quốc hiệu là Âu Lạc.
Giới sử học ngày nay cho rằng nước Âu Lạc của An Dương vương tiếp nối nước Văn lang của Hùng vương trước , Quốc hiệu Âu Lạc hàm nghĩa gì ? đa số đều suy đoán đó là tên ghép của 2 bộ tộc đã hợp thành quốc gia là Âu Việt và Lạc Việt , gọi là suy đoán vì ở thời điểm lập quốc đến nay chỉ đoạn sử về Triệu Đà có nói đến ….’Tây Âu Lạc’ ngoài ra không thấy có tư liệu lịch sử nào nêu đích danh tộc người Âu Việt ở Giao chỉ và phụ cận .
Nước Thục , Thục Phán , An Dương vương , Cổ loa thành ….không thấy hơi hướm liên quan gì tới quốc danh Âu – Lạc nhưng ngược dòng lịch sử soi rọi về thời Văn lang lại thấy có sự liên quan rõ rệt rất hợp lí giữa ‘mẹ Âu Cơ cha Lạc Long quân’ và quốc danh ‘Âu – Lạc’ .nhiều người cho rằng Âu Lạc là viết tắt của Tây Âu và Lạc Việt , nhưng chiếu theo cụm từ gốc trong sử thời Triệu Đà thì ‘Tây Âu – Lạc’chỉ nghĩa là ‘Âu Lạc ở phía Tây’ chứ không có bộ tộc nào gọi là ‘Tây Âu’ .
Thực kì lạ : quốc danh Âu Lạc của An Dương vương lại hàm chứa thông tin kết tạo Âu Cơ và Lạc :ong quân của nước Văn lang .
Sử thuyết Hùng Việt cho Văn lang và Âu Lạc chỉ là 2 tên gọi của 1 quốc gia và An Dương vương chỉ là 1 đời trong 18 đời Hùng vương , sử Việt ngày nay sai lầm lớn khi nói đến cuộc chiến Hùng – Tḥục tức đặt Thục là 1 triều ngang hàng và thay thế triều Hùng .
Gọi là nước Văn lang theo ý là nước của Văn vương tức do Văn vương kiến lập , Lang là từ Việt cổ nay chỉ còn trong ngôn ngữ dân tộc ít người ở Việt Nam nghĩa là thủ lãnh tức ‘lang’ là từ đồng nghĩa của ‘vương’ , Văn lang cũng là Văn vương .
Gọi là nước Âu – Lạc theo ý quốc gia được kết thành từ 2 cộng đồng người Lạc và Âu .
Thời cổ xưa Thiên hạ có đất Giao chỉ tức ‘chỗ Giữa’ , phần đất Giao phía Nam gọi là đất Lạc – Nác – Nước , theo Dịch học nước là tượng của phương Nam màu Đen nên có tư liệu đời sau gọi đất Lạc là Nam bang , triều đại định đô ở đất Lạc gọi là Nam triều .
Đất Lạc có khi được hiểu là đất của chi Lạc Việt là vùng Bắc và Bắc Trung Việt cộng với phía Nam Quảng Tây Trung quốc ngày nay .
Thời Nghiêu Thuấn lãnh thổ Giao chỉ được mở rộng về phía Nam xưa có thêm phần đất kinh thư gọi là Nam Giao tức đất ở về phía Nam của Giao chỉ , phương Nam về màu là màu Đen cũng là Ô hay U trong tiếng Việt (như ngựa Ô – quạ Ô , u tối) .
Ô – U kí âm chữ Nho thành Âu , sau Âu được người Trung quốc thay bằng phiên thiết là Ai lao , ‘Ai lao di’ là tên gọi chung của cư dân miền Tây Nam Trung quốc về sau .
Xét như trên thì Nước Âu Lạc hàm nghĩa là quốc gia của người Giao chỉ và cộng đồng người phía Nam Giao chỉ xưa tức Tây Nam Trung quốc ngày nay .