Suy luận – suy đoán . bài 2


Suy nghĩ 2.
*Chuyện nước Ta .
Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], Thục Phán  đã thôn tính được nước Văn Lang, xưng là An Dương vương đổi quốc hiệu là Âu Lạc.
*Chuyện Trung hoa
Doanh tử Sở  là con trai thứ 2 của An Quốc quân Doanh Trụ tức Tần Hiếu Văn vương và mẹ  là Hạ Cơ , cháu nội của Tần Chiêu Tương vương, vị vua thứ 33 của nước Tần.  Tử Sở được đưa sang kinh đô Hàm Đan nước Triệu làm con tin
Sử chép :
Năm 257 TCN, Tần sai Vương Hột (王齕) vây Hàm Đan. Nước Triệu muốn giết Tử sở. Tử Sở nhờ Lã Bất Vi giúp mà trốn  khỏi nước Triệu về Tần . Nước Triệu định giết vợ con Tử Sở, nhưng Triệu Cơ và con là Triệu Chính (sau là Tần Thủy hoàng) trốn thoát  và sau cũng về được nước  Tần .
Năm 251 TCN Tử Sở lên ngôi  gọi là Tần Trang Tương Vương, lập Triệu Cơ làm hậu, Triệu Chính làm thái tử,
Xét ra về vai vế và tầm vóc Tần ngang với Tấn , Tấn vỡ làm 3 thành Triệu Hàn Ngụy thì Triệu không đáng là đối tượng cho Tần phải e ngại hay học hỏi, chẳng có lí do gì để Tần vương phải gửi cháu nội là Doanh tử Sở sang Triệu làm con tin , Đối tượng duy nhất đáng để vua Tần làm việc đó là ngôi đế của nhà Châu , không biết vô tình hay cố ý sử gia Trung quốc đã lầm Châu – Chiêu và Triệu bẻ cong lịch sử Thiên hạ thành 1 lịch sử hoàn toàn khác với sự thực .
*Tiếp theo…Chuyện nước Ta…
An Dương vương được thần Kim quy tặng chiếc vuốt , Vua giao cho tướng Cao Lỗ chế thành nỏ thần , mỗi phát bắn hàng trăm mũi tên không  kẻ địch nào chống nổi .
Hồi bấy giờ, ở phía Bắc Âu-lạc có nước Nam-việt của Triệu Đà là một nước cường thịnh. Triệu Đà mấy lần kéo quân sang đánh Âu Lạc , nhưng lần nào cũng thất bại bèn nghĩ ra kế cho con trai là Trọng Thủy kết hôn cùng con gái An Dương vương là Mị Châu và ở rể tại kinh đô Âu lạc  .
Thực hiện âm mưu của cha Trọng Thủy lừa vợ tráo lấy nỏ thần đem về nước , Triệu Đà bèn cất quân đánh Âu Lạc , vì  đã mất nỏ thần An Dương vương thảm bại mất nước . Âu Lạc diệt vong quãng năm 207 TCN .
Chút suy nghĩ :Theo Tiền Hán thư (quyển 65), Địa lý chí của Ban Cố thì số dân giai đoạn cuối của nước Nam Việt .
Quận Giao Chỉ địa bàn chính của Âu Lạc có số dân   746.237 người.
Đông  sấp xỉ gấp 8 lần  Quận Nam Hải đất chính của Triệu Đà  vớí  94.253 dân.
Nỏ thần chỉ là thần thoại , Thực sự tương quan quốc lực như thế thì Triệu Đà dù có trăm phương ngàn kế cũng không thể nào đánh nổi Âu Lạc ?.
*Tiếp theo chuyện Trung hoa
Năm 256 TCN, Tần Chiêu Tương vương đánh chiếm kinh đô Châu, bắt Châu Noản vương và thu 9 đỉnh nhà Chu đem về Tần., nhà Châu chấm dứt từ đây nhưng thật lạ …Tần không dứt nhà Châu mà lại dành 1mảnh đất giao cho Đông Châu quân làm nơi thờ tự các tiên vương triều đại Châu .
Như đã viết trong bài trước , tư liệu lịch  sử Trung hoa có 2 điểm dễ dàng lầm lẫn hoặc cố ý lầm lẫn để tráo đổi khiến thay đổi tận gốc dòng  sử :
– Sự việc thực sự diễn ra ở nước Lạc – Nác – Nước bị tráo đổi sang thành việc của nước Sở – Sủy – Thủy vì nước cũng là thủy  . điển hình như  Đầm Vân Mộng và Động đình hồ ở nước Lạc bị  đám viết sử mướn di dời sang tỉnh Hồ Nam ngày nay khiến không ít người Việt vẫn ít nhiều lưu luyến quê xưa Động đình hồ …
– Chuyện xảy ra ở Trung hoa nhà Châu bị người đời sau lẫn lộn …hóa ra chuyện nước Triệu vì sự cận âm của Châu – Chiêu và Triệu .
Sử thuyết Hùng Việt cho Triệu Cơ mẹ Triệu Chính thực ra là Châu Cơ – Chiêu Cơ cũng chính là  Mị Châu công chúa nhà Châu (quân lang là hoàng tử mị nương là công chúa) , là con thứ 2 của An Quốc quân Doanh Trụ và Hạ Cơ
nên Tử Sở cũng là Trọng Sở ; biến âm sở – sủy – thủy chỉ ra Tử Sở – Trọng Sở chính là Trọng Thủy trong truyền thuyết lịch sử Việt , do thành tích lừa gạt vợ của trọng Sở mà dân gian Việt hình thành  từ ‘Sở khanh’ .
Sử thuyết Hùng Việt cho năm 257 TCN Tần đánh nhà Châu không phải là đánh nước Triệu như sử Trung quốc viết  , chuyện Lã bất Vi và Triệu Cơ ở Hàm Đan kinh đô Triệu chỉ là trò nguỵ tạo lừa bịp thô thiển .
Việc năm 256 TCN Tần thắng lợi thu 9 đỉnh của Thiên tử nhà Châu và bắt Châu Noãn vương đem về Tần phải chăng đã bị sử gia Việt lầm lẫn chép thành năm 256 TCN Thục vương tử đánh bại Hùng vương lập ra triều đại Thục , Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương vương đặt tên nước là Âu Lạc . Liệu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên khi Thục còn có nghĩa là ‘chín’ ngược với sanh – sống và theo Dịch học chín – số 9 tiếng Việt là tượng  đất phía Tây của Tần , đặc biệt hơn nữa ‘chín – chin ‘ là âm gốc tạo ra quốc danh Tần , phải chăng  ‘chín’ đã biến thành ‘china’…ngày nay.
Tóm lại : Lịch sử Việt không  có cuộc đấu tranh Hùng – Thục , Hùng là cả 1 chiều dài lịch sử với 18 đời tức 18 triều đại Hùng vương , Thục chỉ là 1 trong số 18 triều này .
Việt sử cũng chẳng hề có chuyện Triệu Đà vua nước Nam Việt sai con là Trọng Thủy sang ở rể thực ra làm gián điệp ở Âu Lạc … đấy là chuyện của Tần và nhà Châu . chữ Triệu gây lầm lấn trong Triệu Đà và Triệu Chính không phải là tên họ mà chỉ là biến âm của chậu – chủ – chúa chỉ thủ lãnh còn Triệu Cơ chính xác ra là Chiêu Cơ – Châu Cơ chỉ người con gái nhà Châu .
Vấn đề Triệu Đà và nước Nam Việt trong lịch sử cần phải xem xét lại toàn bộ và tận gốc rễ , Sử thuyết Hùng Việt cho không hề có nước Nam Việt chỉ có triều đình Phiên Ngung 1 thời chia đôi cai trị thiên hạ với triều đình Tràng An dù cả 2 cùng là con cháu Lí Bôn – Lưu Bang .Việc Hiếu Vũ đế Thống nhất Thiên hạ thì sử Việt đã sai lầm viết thành nhà Hán đánh chiếm Nam Việt của  họ Triệu và tể tướng Lữ Gia tròng cái ách ‘Bắc thuộc’ lên cổ biến người Việt thành nô lệ .