1 đoạn sử đối chiếu


Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương cai trị nước Xích Quỷ vào khoảng năm 2879 TCN , vua và Long Nữ sinh ra Lạc long quân húy Sùng Lãm . Sùng Lãm kết duyên cùng Âu cơ sinh được bọc trăm trứng nở thành trăm con trai , sau 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển . Con trưởng của Sùng Lãm và Âu Cơ được tôn làm Vua Hùng cai trị nước Văn Lang đô ở Phong châu nay thuộc Phú thọ Việt Nam ,vua Hùng truyền được 18 đời thì bị Thục Phán đánh diệt vào quãng năm 257 TCN .
Thục Phán lên ngôi xưng là An Dương vương thống nhất 2 bộ tộc đổi quốc hiệu thành Âu-Lạc tức nước của tộc Âu và tộc Lạc .
Triệu Đà vua nước Nam Việt ở Nam hải nay là Quảng Đông muốn chiếm Âu Lạc nhưng bị An Dương vương dùng nỏ thần (bắn lần trăm mũi tên) đánh tan tác sau lập mưu cho con là Trọng Thủy kết hôn cùng Mị Châu con gái An Dương vương và xin ở rể tại kinh đô nước Âu Lạc .
Trọng Thủy bí mật tìm hiểu về nỏ thần và đã lừa vợ đánh tráo nỏ đem về Nam Việt cho cha ,
An Dương vương mất nỏ thần Triệu Đà phát binh tấn công Âu Lạc , An dương vương đem nỏ thần ra bắn thì than ôi …chẳng chết ai cả , sự việc vỡ lỡ An Dương vương tức giận giết con gái rồi theo thần Kim quy đi vào biển . nước Âu Lạc bị diệt , đất đai bị sát nhập vào nước Nam Việt của Triệu Đà .

Trong chiều dài lịch sử do đã nhiều lần bị kẻ thù cướp hết thảy sách sử – tư liệu cũng như xóa sạch mọi chứng tích lịch sử . Phục sinh khoảng ngàn năm tính tới nay , thực sự người Việt chỉ có lịch sử truyền miệng , hàng ngàn năm truyền qua không biết bao nhiêu đời người thì bia miệng kia trở nên huyền ảo mông lung trở thành truyền thuyết lịch sử .
Đặc tính của Truyền thuyết là có thông tin nhưng không còn sự mạch lạc chính xác , đặc biệt là về thứ tự trong thời gian , tình tiết diễn biến ở thời này bị đem ghép lầm vào thời đại khác , càng về sau lầm lẫn càng nhiều khiến đời sau càng khó có thể cái nhìn xuyên suốt nhất quán lịch sử dân tộc mình.
Tóm tắt lịch sử ngàn năm trước công nguyên của dòng giống Việt cô đọng lại trong mẩu truyền thuyết chép trên có rất nhiều tình tiết phải xem sét lại .
Sử thuyết Hùng Việt cho là Lạc Long Quân con của Kinh dương vương nước Xích qủy vào khoảng năm 2879 TCN và Sùng lãm là 2 nhân vật lịch sử cách nhau cả ngàn năm .
Thông tin Sùng Lãm kết duyên cùng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm con trai sau là tổ trăm chi tộc Việt trong truyền thuyết nước Văn Lang là ánh xạ của sự thực lịch sử ông Cơ Xương hợp nhất 2 vùng đất và nhân dân của Tây bá hầu và Bắc bá hầu Sùng hầu Hổ lập thành nước Văn Lang đô ở Phong châu , sau Châu Vũ vương đánh đổ nhà Thương Ân lên ngôi Thiên tử thì Văn Lang trở thànhTrung hoa của Thiên hạ nhà Châu .Trung hoa là rút gọn của Trung quốc Hoa hạ , Trung quốc chỉ miền đẩt trung tâm Thiên hạ , Hoa hạ chỉ cộng đồng người sống ở vùng lõi ấy , phân biệt với người Di Hạ sống ở Tứ phương . Trung quốc do chính Thiên tử với sự giúp sức của triều đình trung ương cũng gọi là Thiên triều trực tiếp cai quản , còn các nước hầu do qúy tộc được vua phong tước kiến địa và triều đình riêng cai quản nhưng về nguyên tắc đất ấy vẫn là đất của Thiên tử . người Di hạ vẫn là con dân của Thiên tử y như người Hoa hạ .
Truyền thuyết Thục Phán đánh bại Hùng vương quãng năm 257 TCN .
và lên ngôi vua xưng là An Dương vương đổi quốc hiệu thành Âu-Lạc tức nước của tộc Âu và tộc Lạc .là sự thực lịch sử nước Tần thoán ngôi Thiên tử của nhà Châu và chuyện dài Trọng Thủy Mị Châu với nỏ thần diễn ra trong giai đoạn lịch sử này không phải thời Nam Việt diệt nhà Thục như sử Việt chép .
Trọng Thủy chính là Doanh tử Sở bố của Doanh Chính cũng là Triệu Chính sau là Tần Thủy hoàng , Tử Sở là con thứ 2 của Tần Hiếu văn vương và Hạ Cơ nên gọi là Trọng , Sở và Thủy là một từ nghĩa là nước Dịch tượng chỉ phương Nam xưa , Trọng Thủy cũng là Trọng Sở . Dân gian Việt khẳng đị̣nh gọi cặp Trọng Thủy – Mị châu là nhân duyên Tần -Việt như trong bài thơ ở am Mỵ Châu tại thành Cổ Loa:

Hoàng thành đoạn kính thảo ly ly
Vãng sự thương tâm bất khả ti
Tần Việt nhân duyên thành oán ngẫu
Sơn hà kiếp vận đáo nga mi…

Dịch (theo Đỗ Văn Hỷ):

Thành hoang khuất khúc xanh rì cỏ
Việc cũ đau lòng biết hỏi ai?
Tần Việt nhân duyên thành cập oán
Non sông vận kiếp tới mày ngài…

(Trích baì viết của Bách Việt Trùng cửu)

Không có chuyện nỏ thần thì không thể có việc Triệu đà đánh An Dương vương vương như truyền thuyết lịch sử Việt chép .

Sử thuyết Hùng Việt cho là lịch sử không có nước Nam Việt với tể tướng Lữ Gia mà chỉ có triều đình Phiên Ngung chia đôi cai quản Thiên hạ với triều đình Trường An trong những năm 179 – 111TCN sau khi Cao hậu mất .
Tượng quận nhà Tần và nước Nam Việt của Triệu Đà đến nay vẫn là 2 bí ẩn kì lạ (hay kì cục) của lịch sử Thiên hạ rất cần tìm hiểu soi rọi .

Sự việc càng trơ ̉nên phi lí và rắc rối hơn nếu nghiêng theo thuyết của đa số sử Gia Việt hiện nay là Triệu Đà lập nên Nam Việt khoảng năm 179 TCN tức sau khi Cao hậu chết vì vào thời điểm này An Dương vương đã quy tiên hơn 20 năm rồi (nhà Thục chấm dứt năm 202 -203 TCN) còn cứ nhất định Triệu Đà diệt Thục dẫu ngay năm lập Nam Việt 179 TCN thì hóa ra An Dương vương ở ngôi đến 78 năm mà trước lúc chết cụ vua trên Trăm tuổi còn đủ sức đánh nhau với Triệu Đà 1 trận chí tử sau đó còn rong ruổi ngựa từ Thăng long vào Thanh hóa , liệu thực tế có thể như vậy không ?.

Sử thuyết Hùng Việt cho Thông tin Triệu Đà đánh bại Thục vương và kết thúc nhà Thục theo truyền thuyết Việt chỉ là ánh xạ việc ông Lí Bôn – Lưu Bang diệt nhà Tần trong lịch sử Thiên hạ .
Để rộng đường suy xét mời các bạn đọc Sử thuyết Hùng Việt trong trang