Sông Thao núi Lịch (tựa đề do trang chủ đặt)


̣Đăng lại từ :https://www.facebook.com/groups/485764065138292/?multi_permalinks=878582065856488%2C878518305862864&notif_id=1568792007996843&notif_t=group_activity

 

Dư địa chí của Nguyễn Trãi chép:
“Thao, Lịch ở về Hưng Hóa.
Thao là tên sông. Lịch là tên núi. Sông Thao là ngọn sông Hoàng Thủy cũng 500 một lần nước trong. Hưng Hóa xưa là bộ Tân Hưng, ở thời Hán là Nam Trung. Mạnh Hoạch chống cự với Khổng Minh là ở đây. Phía tây thông với Vân Nam, phía đông tiếp giáp Sơn Tây, phía bắc và nam giáp Tuyên, Nghệ.”
Nam Trung của nhà Thục là Hưng Hóa, tức Tây Bắc Việt. Mạnh Hoạch cự Khổng Minh ở đây. Thời Lê đã ghi như thế nhưng GS. Hà Văn Tấn chú thích cuốn này lại bảo Nguyễn Trãi chép sai???
Các sử gia ngày nay như HV Tấn quá tin vào sách Tàu trong khi sách ta lại nghi ngờ. Các đền miếu về cuộc chiến với Mạnh Hoạch hiện còn dày đặc ở Thạch Thất.
Nguyễn Trãi sai hay Hà Văn Tấn sai?

Không có mô tả ảnh.

Theo Minh Xuân : Vấn đề ở chỗ Nam Trung của Lưu Bị là Tây Bắc Việt thì “Trung Nguyên” của nhà Thục phải ở Vân Nam. Điều này cho thấy bản chất của nhà Thục và Lưu Bị là một quốc gia của người Việt đã từng chia ba Thiên hạ. Sự thật này hơi khó nuốt với các sử gia Tàu nên họ mới mất công kéo Ích Châu lên Tứ Xuyên, Mạnh Hoạch lên Vân Nam, trong khi Ích Châu vốn là đất Điền, tức Vân Nam từ thời Hán Vũ Đế .

ý của Văn Nhân :
Vài hàng nhưng ý tứ rõ ràng minh bạch , Chuyện tưởng ‘nhỏ’ nhưng không nhỏ chút nào , nghĩ ra …mấy dòng chữ này có thể khiến thay đổi lịch sử cuả cả 1/3 nhân loại .