Bên cạnh Đình Chu (Lập Thạch).


Đăng lại từ bài viết của Minh Xuân trong trang Đền miếu Việt
https://www.facebook.com/groups/485764065138292/?multi_permalinks=490042004710498%2C490013744713324&notif_id=1512181409747496&notif_t=group_activity
Trong thần tích thần sắc của thôn Đại Đề, làng Đại Đề, tổng Sơn Bình, Lập Thạch, Vĩnh Yên hiện còn lưu lại cho biết thôn Đại Đề thờ vị thành hoàng rất đặc biệt tên là… HÁN VŨ ĐẾ.
Vị vua Hán này có công dẹp giặc Nguyên và sáng lập ra việc xướng ca. Đồng thời với ngài có Đông Phương Sóc giúp…
Sắc phong của Đại Đề cho 4 vị:

  1. Đại Hán Hiếu Vũ Hoàng đế
  2. Trinh Thục Hoàng hậu
  3. Đinh Dự Thanh Xà Đại vương
  4. Mãn Đường Hoa Công chúa….
 
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
 
Văn Nhân góp ý :

Sự vụ phải chăng là quá sức ngược ngạo ? người Việt thờ HÁN VŨ ĐẾ nghe qua thấy choáng …
Trò cỏn con tráo chữ đổi nghĩa lừa Thiên hạ của đám phù thủy Hán xem ra sắp hết hiệu lực :
Thông tin :HÁN VŨ ĐẾ – Đại Hán Hiếu Vũ Hoàng đế tên là Lưu Triệt
Đổi đi 1 chút thành : Đại Hưng Hiếu Vũ hoàng đế Lê hay Lí Triệt là mọi việc đổi khác hoàn toàn .
Lí Triệt Hiếu Vũ là vua nhà Hiếu dòng dói Hiếu Cao Lưu Bang tức Hiếu cao Lí Bôn cũng là Lí Qúi ( qúi là con trai thứ 3) , dân gian Việt gọi là Lang Ba – Lang Bang .(lang = vương)
Hung nô nói chung gọi chúa của họ là Khan , người Tàu kí âm thành ‘Khả hãn’ sau độc âm hóa thành Hãn , nước của hãn gọi là hãn quốc cùng 1 nghĩa với vương quốc . Từ cái gốc Hãn là chúa người ta tạo ra từ ‘Hán’ danh từ riêng gọi nước hay tộc người đã lập ra hãn quốc đầu tiên trong lịch sử .Từ Hãn quốc trở thành Hán quốc là lịch sử đích thực của Trung quốc ngày nay .
2 tướng Lục lâm thảo khấu là Lưu Huyền và Lưu Tú được bọn trộm cướp tôn làm ‘hãn’ lập ra 2 hãn quốc Tiền và Hậu ở Bắc Hoàng hà quãng Sơn Tây – Hà Bắc ngày nay , vùng đất này là địa bàn chính của tộc người Liêu hay Khiết Đan sau lập nên nước Liêú – Khiết Đan hùng mạnh tranh hùng với Tống và Kim vào cuối thiên niên kỉ thứ I đầu thiên niên kỉ thứ II SCN.

hình lấy từ internet


Nhiều học ‘thiệt’ Tàu giả nai đặt câu hỏi hậu duệ của người Liêu ngày nay là ai mà không thấy có tên trong 54 dân tộc anh em… ? , Sử thuyết Hùng Việt có thể chỉ đích danh ngay không cần suy nghĩ ….Khiết đan Liêu Hán 1 nhà …, phép phiên thiết cho khiết đan thiết khan , khan ̣ là vua Hung nô chính dòng .
2 hoàng đế vốn là tướng cướp lục lâm thực ra là Liêu Huyền và Liêu Tú trên đời không hề có họ Lưu .
Đám phù thủy đã thành công trong thời gian dài ….mập mờ đánh lận con đen … :
Hãn quốc thành Hán quốc
Hưng quốc cũng thành Hán quốc
Lê – Lí thành ra Lưu
Liêu cũng thành Lưu
Chỉ 1 thủ thuật phù phép chữ nghĩa đơn giảǹ đã khiến lịch sử Thiên hạ trở nên rối tinh rối mù suốt bao lâu nay ….