Ngũ Hồ quốc


Xin bàn đến 2 vấn đề của người Hoa :

  • Vấn đề 1 .
    Quốc kì của Trung quốc có 1 ngôi sao lớn tượng trưng cho Hán tộc và 4 ngôi sao nhỏ tượng trưng cho 4 tộc người thiểu số lả Mãn Hồi Mông Tạng , 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 tộc người đã kết thành Trung Hoa nhân dân cộng hoà quốc .
    Lướt qua thống kê những dân tộc có số người đông nhất́ Trung quốc hiện nay :

Dân Hán có 1.230.117.207 người nói cho chính xác con số này gồm người Hán số ít người lai Hán lớn hơn nhưng đông hơn cả là người Hoa đã bị Hán hóa . Đặc biệt đại bộ phận người Hoa Nam là người Bách Việt bị Hán hóa .
Thống kê chỉ ra người Choang là tộc người đông thứ 2 ở Trung quốc trên xa các tộc Mãn Hồi Mông Tạng .
Dân số người Mông vả Tạng ít hơn người Choang Miêu Thổ và Di vậy mà lại được nêu danh trên quốc kì . kể là những sắc dân đã kiến lập Trung quốc
Tại sao ?.
Phải chăng sự việc liên quan tới ngọn nguồn dòng giống người Trung quốc ;
Người Trung quốc cho cái nôi của họ là vùng bờ Bắc Hoàng hà khoảng Sơn Tây Hà Bắc ngày nay và tổ tiên họ thuộc về loại hình nhân chủng Mongooid Trung quốc là quốc gia của người Hồ hay Hán tức những người gọi chúa của họ là Khan – hãn , bằng chứng rõ rệt nhất là các triều Nguyên – Thanh của người Mongoloid vẫn được lịch sử Trung quốc công nhận là các triều đại chính thống , Trung hoa ngày nay tiếp nối 2 triều đại của người Mongoloid trên về bản sắc dân tộc không có gì thay đổi . Chính vì thế Choang Miêu Thổ và Di không phải là người Hồ tức Hung nô nên có đông tới đâu vẫn không được kể là người Trung quốc chính dòng , không phải là sắc dân đã kiến lập nên Trung quốc mà chỉ là đám dân thiểu số mới dung nạp chưa đồng hóa xong tức chưa thể xếp vào người Hán hóa .
Xưa Hoa sử có thời gọi là Ngũ Hồ loạn hoa , Nay Lịch sử sang trang rồi nên… Ngũ Hồ là Hoa , Trung quốc đã thành quốc gia của rợ Ngũ Hồ . dòng giống Tam Hoàng Ngũ Đế đích thực nay hóa ra kẻ ăn nhờ ở đậu , ăn nhờ ở đâụ ngay trên quê cha đất tổ của mình .

  • Vấn đề 2 .

Tôn chỉ của cuộc vận động cách mạng do Tôn tung Sơn khởi xướng là :
“Đánh đuổi giặc Thát khôi phục Trung Hoa lập chính phủ hợp quần”,
Tôn chỉ rõ ràng là thế …Năm 1912 nước Trung hoa dân quốc ra đời sau khi Phổ Nghi hoàng đế Mãn Thanh thoái vị , sự việc diễn ra chỉ như thay áo , giặc Thát vẫn còn nguyên, Đại tổng thống Trung hoa dân quốc Tôn Tung Sơn chẳng được bao ngày đã phải nhường quyền lãnh đạo đất nước cho đám quân phiêṭ gốc Mãn Thanh ….thế là Thát vẫn là Thát có đuổi được đâu , xét thực chất làm gì có việc khôi phục Trung hoa khi quân phiệt người Mãn vẫn thống trị Trung hoa , Thanh nhân vẫn hoàn Thanh nhân . tổ tiên Trung hoa vẫn là người Mongoloid không có gì thay đổi trong bản sắc dân tộc và cội nguồn văn hóa Trung quốc .
Lãnh tụ cách mạng Tôn tung Sơn có nhận xét rất́ chính xác : đại để là
“người Hoa hầu như chỉ biết ́ dân tộc không quan tâm lắm tới tổ quốc” .
Từ khi Mông cổ thống trị Trung nguyên người Hoa làm gì còn tổ quốc , Thiên hạ là thiên hạ của Ngũ Hồ , con cháu Tam hoàng Ngũ đế thành ra lũ súc vật 2 chân được sống đã là ân huệ lớn lắm rồi .
Chìm trong máu và nước mắt Người Hoa đã nhiều lần vùng lên phản ‘rợ’ nhưng không lần nào thành công bị giết không biết bao nhiêu mà kể , thống kê cho thấy chỉ sau khoảng 90 năm Mông cổ cai trị dân số Thiên hạ chỉ còn phân nửa , qua thời Mãn Thanh họ biết không thể nào chém giết cho hết giống Hoa nên đổi chiến thuật …không giết về thân xác nữa mà xóa sổ người Hoa về mặt văn hóa tinh thần tức Hán hóa họ ….kết quả do nỗ lực đồng hoá của 3 ông cháu từ Khang Hi – Ung Chính đến Càn Long người Hoa chẳng còn biết mình là giống nòi Hoa nữa mà tất cả là Hán ráo . Trước đó Hoa Nam được hưởng quy chế 3 nước phên dậu tự trị tức Mãn thanh không trực trị nên chưa thể tiến hành việc đồng hóa .
Đấu tranh bạo lực không được người Hoa cam chịu rút vào phản kháng tiêu cực , chôn cất nghĩa sĩ xong nhiều người bồng bế nhau lên non , rừng càng xâu núi càng cao càng tốt họ chấp nhận gian khổ chíu đựng sự khắc nghiệt của thiên nhiên mong sao bảo toàn nòi giống và văn hóa tránh bị đồng hóa , người không đi được thì phản kháng yếu ớt hơn , cố vớt vát duy trì tộc họ .(Người Hoa tính họ theo dòng cha) bằng cách không gả con gái cho rợ . Thời Minh Thanh người Hoa thường là ở Hoa Nam dứt khoát không nhận mình là Hán mà tự nhận mình là Đường nhân người nhà Đường thời Thiên hạ thịnh trị bậc nhất trong mọi thời , nhiều người không cam chịu áp bức của ngoại tộc kéo nhau vượt biên ra nước ngoài vì thế mà ngày nay người Hoa có mặt trên khắp địa cầu , tha phương cầu thực chỉ là số nhỏ , hỏi không có tài lực thì làm gì có phương tiện để vượt biên .
Nơi xứ người , chẳng cần biết mang quốc tịch gì chỉ cần là người Hoa là họ nhận nhau , kết thân lập hội để tương trợ đùm bọc .
Sự việc gì cũng phải có căn nguyên , nhưng lâu ngày qúa lối hành xử trở thành tập quán sinh họat không nhớ đến lí do phát sinh nữa .
Như nhận xét của Tôn Tung Sơn ; hiện nay người Hoa đặt nặng vấn đề dân tộc í̉t quan tâm đến tổ quốc rõ ràng vì họ đã mất nước từ lâu ,giang sơn bây giờ là của rợ Ngũ Hồ , họ đâu còn tổ quốc để mà quan tâm lấy làm chỗ dựa . Đau thương cho họ …đặt nặng vấn đề dòng giống nhưng trừ Đường nhân ra đa số lại vỗ ngực xưng mình là người Hán không hề biết mình chỉ là …Hán hóa ,quê cha đất tổ không ở bờ Hoàng hà và tổ tiên mình không thuộc giống dòng Mongoloid .

Ghi chú :

Nhân chủng học chia nhân loại thành 4 đại chủng :
Đại Chủng Mongoloid
Đại Chủng Europeoid
Đại Chủng negroid
Đại Chủng Australoid

Đại chủng Mongoloid chia thành 2 chủng chính :
Chủng Mongoloid và chủng Nam Mongoloid (không có tên gọi chủng Bắc Mongoloid)
– Chủng Môngôlôit có 2 loại hình : xibiarian và đông á bao gồm cư dân
mông cổ, bắc trung quốc, triều tiên, nhật bản… có tầm vóc cao lớn, da màu
sáng.
– Chủng Nam Môngôlôit gồm 1 bộ phận người Hoa Bắc , hầu như toàn bộ người Hoa Nam và người Đông Nam Á .