Đồng hồ Tàu


Đồng hồ Tàu mua về để …cất
Mĩ miều đẹp tựa gái đôi mươi
Mẫu mã không thua hàng củà Nhật
Mầu mè bóng láng chẳng kém Tây
Chỉ tội mang vào hắt hơi mạnh
Lá hoa kim số tự nhiên rơi
Ba mươi thước lặn in nơi vỏ
Trời lún phún mưa đã bị nhoè
Không giờ chẳng phút chẳng khoe giây
Hết thảy ‘lặn’ trong đám bụi mờ
Giữa trưa zật mình mơ báo thức
Canh khuya gà gáy lại im re
Lỡ mua tưởng rè thành ‘khổ chủ’
Ngán ngẩm làm sao cái nợ đời
…Chính xác không sai qúa …nửa giờ
Than với ai đây đành ấm ức
Vất quách cho xong đỡ bực mình
……………………..
Đồng hồ Tàu mua về để …vất