Buồn cười – tức cười


Khi con người ta vui hay có gì đó thoả mãn thì cười tức cái cười biểu hiện trạng thái tâm lí phấn chấn …, nhưng trong Việt ngữ có những cặp từ bản thân nó chứa đựng mâu thuẫn …không hiểu nổi, người ngoài Bắc nói ‘buồn cười’ còn người miền Nam lại nói ‘tức cười’. buồn và tức ngược với vui và thoả mãn làm sao cười nổi ?.
Tình cờ đọc sách gặp 2 trường hợp khiến người viết chợt thấm hiểu ra tại sao buồn hay tức lại cười .

1 * Lưỡng Nghi sinh …Tứ Mã
Dịch học nhập môn dạy ….Sinh sinh chi vị Dịch , Thái cực sinh lưỡng Nghi , lưỡng Nghi sinh tứ Tượng , tứ Tượng sinh bát Quái …cứ thế mà sinh mãi đến vô cùng …đấy là Dịch .
Lưỡng nghi là 1 cặp đối lập và tương tác tự thân khiến sự vật biến đổi , 2 lưỡng Nghi ‘hợp tác’ thành Tứ Tượng , Tứ Tượng là 4 thành phần của 1 chỉnh thể sống động hay 4 giai đoạn của 1 chu trình biến đổi sự vật .
Ý nghĩa Tứ tượng là như thế vậy mà có học ‘giả’ mới đây nặn ra 1 loại hình Dịch học mới …. Thái cực sinh lưỡng Nghi , lưỡng Nghi sinh tứ Mã , tứ Mã sinh bát Quái …
Thì ra vị học giả không học thật này hiểu Tứ Tượng là 4 con Voi…, tới đây khỏi nghĩ nhiều cũng biết ngay đấy là 1 ông Tàu …., cả cái nước Tàu trừ Vân Nam làm gì có voi mà Vân Nam xa xưa là đất của đám Man Di đâu có phải của Tàu , các con nhà giời chỉ mới hợp thức hoá đưa Vân Nam vào bản đồ Tàu sau thời điểm Văn vương viết Dịch học bằng chữ vài ngàn năm .
Không có Voi thì không thể có Tứ Tượng như thế Dịch học nền tảng của văn minh phương Đông đâu có phải của Tàu …, theo Chính sử Quê hương bản quán người Tàu lúc Kinh Dịch hoàn tất thời Văn vương chỉ có thảo nguyên bạt ngàn và đàn ngựa gặm cỏ …; để có thể đóng dấu ‘ hàng của Tàu’ lên Dịch học thì không thể có Tứ Tượng mà buộc phải là ….lưỡng Nghi sinh …Tứ Mã .
Nhìn vào chuỗi sinh sinh chi vị Dịch kiểu Tàu này không thể nào nhịn cười , , thực buồn lẫn tức pha lẫn chút thương hại cho sự trơ tráo và ngu ngơ của đám học ‘giở’ lấy tay che trời này
.
2 * Khởi nghĩa Lục Lâm .
Sách sử xưa nay kể cả của Tàu đều viết : Vương Mãng cướp ngôi của con cháu Hiếu Cao lập nên nhà Tân , ông là vị vua mạnh mẽ quyết đoán đầy tham vọng nhưng cũng đầy mộng mơ , tưởng rằng chỉ với ý chí xã hội sẽ khuôn theo ý muốn của mình , sự thực dù có là ý muốn tốt đẹp đi chăng nữa xã hội lí tưởng chẳng bao giờ thành hiện thực chỉ với mệnh lệnh ban từ trên xuống .
Vương Mãng là 1 nhà ‘siêu’ cải cách muốn hiện thực hóa ý tưởng về 1 xã hội lí tưởng vô cùng tốt đẹp của Nho gíao ;
Đối nội thì lật tung xã hội lên , cải sửa toàn diện đụng chạm đến mọi ngóc ngách đời sống , Vương Mãng chủ trương toàn những việc không thể làm được trong thực tế , khoảng cách từ mệnh lệnh vua ban ra tạo phúc cho dân qua các tầng nấc quan ‘tham’ lúc đến dân đen thì mọi sự trở nên méo mó hầu như ngược hẳn lại , phúc không thấy thấy tội …dân bị quan binh hành khổ đến mức kêu trời không thấu .
Nhân tai cộng hưởng với thiên tai ; Hoàng hà đổi dòng lụt lội ghê gớm , mất mùa con người không có cả cái để ăn .

Đối ngoại Vương Mãng tỏ rõ sự độc tôn dân tộc và hành động cụ thể để thiết lập cái tôn ti trật tự dân Thiên hạ (thường lầm là Trung hoa) ngồi trên đỉnh , ngoại tộc đứng ở dưới .
Xưa Lưu Bang từ khi bị ba – bốn trăm ngàn quân kị của chúa rợ Mạo Đốn vây hãm suýt chết ở Sơn Tây đã đành phải làm hoà với rợ coi họ là những nước ngang hàng, gả công chúa và tặng quà hậu hĩnh cầu thân với các chúa rợ để được yên thân và thực tế giữa nhà Hiếu và Rợ phương Bắc đã không có chiến tranh trong 60 năm .
Hành động của Vương Mãng đã phá vỡ nền hoà bình sẵn có , dĩ nhiên các chúa rợ đâu có chịu lép nhận tước hầu do Vương Mãng phong thay cho tước vương thời Lưu Bang , sử chép Vương Mãng cấm người ‘họ Lưu’ làm quan , (theo thiển ý đây là câu chuyển ngữ sai ý , chính xác là cấm ‘người Liêu’ làm quan) thế là chiến tranh nổ ra , Nhà Tân đã phải huy động tổng lực sức dân nuôi quân ném vào cuộc chiến với Rợ cả phía Đông lẫn phía Tây .
Kết qủa , tuy đạt được vài thành tích cụ thể như chiếm được đất Thanh hải của rợ lập thành quận huyện nhập vào bản đồ Thiên hạ nhưng cái được chẳng là bao so với cái hại thàm khốc dân phải chịu , mất mùa đói kém còn chút lương thực cũng phải vét nộp cho quan …,
Xã hội rối loạn dân chúng cùng khổ tới mức không thể chịu đựng được nữa .Việc đến phải đến khắp nơi trong Thiên hạ các xứ quân nổi lên cát cứ bất phục triều đình nhiều vương tôn cựu thần mượn danh nghĩa khôi phục triều Hiếu của Lưu Bang để cát cứ xưng hùng , Vài nơi do những kẻ Sĩ đứng đầu như ở Giao chỉ bộ quan lại thấm nhuần đạo lí Nho giáo không phản lại vua và triều đình trung ương nhưng cũng chẳng có thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa tự giữ thành . Thực tế cuối thời nhà Tân triều đình trung ương chỉ còn kiểm sóat được vùng chung quanh kinh đô Trường An và Lạc Dương .
Loán lạc khắp nơi quan quyền không cát cứ xưng vương xưng tướng thì đóng cửa tự giữ thành , đám vô lại thì tụ tập làm cướp rừng cướp núi , Thông tin lịch sử Trung quốc chính thống chép : núi Lục lâm ở Hồ bắc là sơn trại của bọn cướp do đầu lãnh Lưu Huyền cầm đầu vì thế chúng được gọi là ‘Lục lâm thảo khấu’ , Việt ngữ dịch là đám ‘giặc cỏ Lục lâm’ nghĩa là đám giặc cỏn con , chuyển ngữ như thế không sát nghĩa , thảo khấu phải dịch là ‘trộm cướp hèn hạ’ mới lột tả chính xác bộ mặt của chúng .
Sử Trung quốc viết dân chúng đói qúa đi theo Lục lâm làm ăn cướp ngày càng đông , tột đỉnh Thiên hạ có cả vài trăm ngàn thằng cướp thực là kinh khủng ngoài sức tưởng tượng , quân của Vương Mãng bị lũ ăn cướp đánh cho tơi tả sau cùng cướp giết được vua Vương Mãng và làm chủ kinh đô nhà Tân lập ra nước Hán , Tướng cướp Lưu Huyền xưng là Hán Canh thủy , từ đo ́đám Lục Lâm thảo khấu – trộm cướp hèn hạ núi Lục lâm trở thành Hán quân .
Lưu Huyền lên ngôi hoàng đế nhà Hán (có người gọi là nhà Huyền Hán ?) vì bản thân chỉ là tướng cướp có biết lễ chế gì đâu phong chức phong tước tùm lum khiến dân chúng kinh thành truyền nhau cười vỡ bụng :Táo hạ dưỡng, Trung lang tướng; Lạn dương bị, Kỵ đô uý; Lạn Dương đầu, Quan nội hầu
Nghĩa là:
Lo nấu nướng, Trung lang tướng; Gọt vỏ bí, Kỵ đô uý; Kho thịt trâu, quan Nội hầu .
(Trích WIKI)
Nhà Hán Huyền chẳng được bao lâu thì bị quân Xích Mi của giáo chúng đạo Giáo mới nổi lên tiến đánh , bị vây khốn bí qúa nhiều quan tướng đại thần khuyên Lưu Huyền rút chạy về núi lục lâm làm ăn cướp như lúc trước nhưng hoàng đế không chịu nghe để sau cùng bị quân Xích Mi bắt treo cổ .
Mất kinh đô Trường an vua Hán Canh thủy chết , Năm 25 ờ Hà Bắc tướng cướp Lục Lâm khác là Lưu Tú lập ra triều đình kế tiếp của Hán quốc xưng là Hán Quang vũ sử thường gọi là Đông Hán hay Hậu Hán lãnh thổ ban đầu là Sơn Tây và Hà Bắc ngày nay tức đất của người Liêu trước đây.
Ngay sau khi lên ngôi Hán Quang vũ chiếm Lạc dương đặt làm kinh đô Đông Hán rồi phản cống đánh bại nghĩa quân Xích Mi chiếm lại Trường An .
Năm 29 Hán quang vũ bắt đầu phát động cuộc trường chinh đánh chiếm Thiên hạ , sau gần 20 năm chiến trận các xứ quân cát cứ Thiên hạ lần lượt kế nhau bị đánh bại , năm 43 Mã Viện chiếm Giao chỉ Bộ hoàn tất việc chinh phục đặt cả Thiên hạ dưới móng ngựa Hán quân .

Sơ đồ Thiên hạ khi Lưu Tú xưng đế .

Sự thể chính sử viết như thế nhưng ngày nay có người nhận ra điều quái gở trái khoáy của Hán sử .: 2 hoàng đế tạo dựng nên Hán quốc xuất thân là tướng cướp Lục lâm …không thể nào chấp nhận được .
Việc tụ tập lập đảng cướp ở núi Lục lâm được đám ‘cạo sử gia’ thời internet cải đổi thành ‘Khởi nghĩa Lục lâm’ , họ cố ý mập mờ không đá động gì đến 2 từ ‘thảo khấu’ vì xét về mặt câu chữ thì có trơ tráo đến đâu cũng không dám viết là …’khởi nghĩa lục lâm thảo khấu’ nghĩa là cuộc khởi nghĩa của đám trộm cướp hèn hạ núi Lục lâm . Trộm cướp tụ tập mà̀ gọi là khởi nghĩa thì chỉ có nước là mất trí không còn khả năng suy luận phán đóan .
Thực buồn cười lẫn tức cười và đáng thương làm sao cho những kẻ đang muốn lấy tay che trời .