HÙNG VƯƠNG THÁNH TỔ NGỌC PHẢ.


HÙNG VƯƠNG THÁNH TỔ NGỌC PHẢ.

“HỒNG BÀNG THỊ KỈ”

Bài đăng lại từ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=991107091304791&set=pcb.1058808634500496&type=3&theater&ifg=1

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Kỉ Hồng Bàng Thị, là mục đầu tiên của trang Ngọc phả Hùng Vương.Ngọc phả có tên đầu đủ: “Nam việt Hùng Vương Ngọc Phổ Vình Truyền Miêu Duệ Tôn Điệt Ức Vạn Niên Hương Hỏa Tự Điển Truy Sùng”.

Chúng tôi thay mặt Nhóm nghiên cứu di sản văn hóa Đền Miếu Việt, viết lời giới thiệu cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả sưu khảo xuất bản vừa rồi, cái tôi đề cập là việc, mở đầu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên viết y nguyên mục Hồng Bàng Thị Kỷ ở Ngọc phả này.

Cũng dưới triều Lê, ta biết rằng, dưới tư cách nhà nước, tất cả các di tích đền miếu khắp trên nước ta lúc ấy, Thần tích (lịch sử) các danh nhân, các anh hùng là các vị tiên hiền liệt thánh tổ tiên 5000 năm qua của nước Việt được viết lại dưới dạng Ngọc Phả.

Chứng minh cho điều đó, là việc, ở tư cách nhà nước, quốc sử đã đưa trang và mục Ngọc phả đầu tiên của Hùng Vương Ngọc Phả vào chính sử. Tuy nó được xếp ở mục ngoại kỷ, nhưng đây là những thông tin của chính sử, của tầm quốc gia viết và ghi chép lại điều này.

Chính sử, như ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên, là sử ghi chép việc quốc gia mà cụ thể là của các vị vua và quan lại lớn cũng như các việc có tính quốc gia đại sự. Ngoài ra nó có chép đến vài nhân vật có ảnh hưởng lớn đến vua. Thế thôi.

Phần còn lại, phần ghi về tổ tiên là TIỀN NHÂN xua xưa, của nhân dân với đời sống sâu rộng trãi dài rộng khắp các vùng miền….với các bậc trung quân ái quốc giúp dân phò vua…ta tìm thấy ở đâu?

Ta chỉ tìm thấy trong các trang Ngọc phả ở tất cả khắp nơi nơi các Đền Miếu tôn thờ các vị tiền nhân tổ tiên đó. Và đó là phần lịch sử dân tộc ngoài những ghi chép của triều chính.

Cuốn HÙNG VƯƠNG THÁNH TỔ NGỌC PHẢ vừa xuất bản, là nhằm để nói lên giá trị lịch sử ấy, GIA TRỊ LỊCH SỬ CỦA TỔ TIÊN TIỀN NHÂN KHAI SÁNG trãi dài qua nhiều ngàn năm của dân tộc Đại Việt.

Ngọc Phả ở Đền Miếu, như Gia phả, ở Gia tộc, là để THỜ. Từ nhiều ngàn năm lịch sử của dân tộc ta đẫ như vậy. Không phải ai cũng được đọc các Gia phả hay Tộc phả ấy trong gia đình. Tộc phả phải do người đứng đầu Tộc họ cất giữ, thờ phụng và trao truyền hay tu chỉnh khi bị hư hỏng.

Ngọc phả như Ngọc Phả các Vua Hùng, thì, đó là điều tuyệt mật của quốc sử thiêng liêng và bí truyền. Cao hơn, Ngọc Phả các Vua Hùng được xếp vào THIÊN THƯ – SÁCH TRỜI.

Như một nhân duyện huyền cơ cho những người con hôm nay tìm hiểu về Đền Miếu Việt của Nhóm, chúng tôi mạnh dạnh và thành khẩn tha thiết với tâm can rúng động nhất để dám làm việc động đến Sách Trời này khi công bố cho bàn dân thiên hạ. Vì vậy, cầm cuốn Ngọc Phả là quý vị đang cầm “Sách trời” thiêng liêng trong tâm tưởng tôn kính cao nhất của LÒNG BIẾT ƠN TỔ TIÊN NGUỒN CỘI là các Vua Hùng dựng nước.

Chúng con nếu có mạo phạm nào, cũng chỉ vì muốn cho con dân đất Việt Bá tính biết về TỔ TIÊN CÁC VUA HÙNG DỰNG NƯỚC đã được ghi chép lại bằng lịch sử cẩn thận mà làm việc này. Cúi xin các bậc Tiên Hiền liệt Thánh Hùng triều lịch đại anh linh chứng giám!

Những ai có được sách này, tự nhận mình là con dân Bách Việt, có lòng biết ơn và tôn kính Tổ Tiên xin hãy nhớ điều này mà tâm niệm khi cầm trên tay mình cuốn Hùng Vương Thánh Tổ Ngọc Phả.