Đoạn sử Việt hết sức khó .


 

Trong bài ‘Bốn nhà Triệu trong sử Việt’ trên Blog của mình nhà nghiên cứu Bách Việt trùng cửu đã viết :
….“Có lẽ đoạn sử rối rắm, gây nhiều tranh cãi nhất trong sử Việt là giai đoạn từ Thục An Dương Vương tới Triệu Đà. Không sách nào khớp với sách nào, từ sử ta tới sử Tàu, từ cổ thư tới truyền thuyết. Sử sách gì mà chép những chuyện không thể hiểu nổi, kiểu như An Dương Vương 80 tuổi mới sinh con Mỵ Châu, Triệu Đà thọ 121 tuổi”…
Thời kì lịch sử này vô cùng quan trọng đối với người Việt vì 18 đời Hùng vương chấm dứt ở đây , điều này đồng nghĩa với sự diệt vong của Hùng quốc . Nước Mất nhà tan đương nhiên phải có kẻ ra tay , kẻ ấy xưa nay sử Việt vẫn kể rành rành … giặc Hán xâm chiếm nước ta …
Giặc Hán mà người Việt ghi xương khắc cốt là triều Hán Canh Thủy và Hán Quang Vũ 2 tướng cướp Lục lâm được tôn làm Hãn tức thủ lãnh Rợ , sừ Hánvề sau đã sưà thành ‘đế’ cho có vẻ văn minh ….. chính việc sách sử cải danh ‘trộm cướp Lục lâm’ thành ‘Hán quân’ đã chỉ rõ mọi sự . nếu Canh Thủy và Quang vũ là vua Trung hoa thì không bao giờ sách sử Trung hoa chép các ông vốn là tướng cướp …

Sử gia Hán tộc định lừa cả bàn dân Thiên hạ  bằng cách nhập nhèm gọi triều đại của ông Lưu Bang là Tây Hán , tưởng rằng như thế thì dòng sử Trung hoa  chảy từ Tây sang Đông Hán 1 cách nhẹ nhàng êm thắm , thủ đoạn lập l̀ờ đánh lận con đen này rồi có ngày cũng hết ‘phép’ người ta sẽ nhận ra …, Ông Lưu Bang  hiệu là Hiếu cao tổ có dính dáng gì tới hán hung đâu .

Với sự …vô cùng phức tạp , vô cùng rắc rối , muôn vàn khuất tất , …là nơi chốn sự gian sảo phát huy đến đỉnh điểm dĩ nhiên người họ Hùng đời sau không thể nào dễ dàng thống nhất trong sự nhìn nhận về thời kì lịch sử ê chề đau đớn này .
Xin trình bày tóm tắt góc nhìn của Sử thuyết Hùng Việt :