Già


Tuổi già như sương khói chiều thu
Mởi thoảng hương hoa nở bên đường
Nhân ảnh đã mờ trong con mắt
Đâu còn ĺấp lánh ánh sao đêm
Thời gian nào đợi trôi mau qúa
Xuân qua chưa hết đã vội gìà
Đời người dường như là qúa ngắn

Phong trần thoáng trải mấy mươi năm
Ngôn ngang bao việc vẫn chưa xong.
Tiếc qúa mong đời trôi chậm lại
Cho lòng thật nhẹ lúc ra đi ,.,