Thần tiễn thủ Hậu Nghệ


Hậu Nghệ trong lịch sử .
Đại Vũ (vua lớn) theo phép thiện nhượng sẽ truyền ngôi cho ông Cao Giao (thủ lãnh phần đất Giao phía Bắc) nhưng ông Cao Giao đã mất nên định truyền ngôi cho con ông Cao Giao là Bá Ích (chính xác là bá Ấ̀t ; ất can thứ 2 chỉ vùng nóng hướng Xích đạo) , Đại Vũ mất con là Khải không tuân theo di mệnh mà dụng binh chiếm ngôi vua khiến Bá Ích phải lưu vong , Khải chiếm đất của Hữu Hộ thị dựng kinh đô An ấp đày Hữu Hộ thị đi tứ phương gọi là Tứ Di . Từ thời điểm này trong Lịch sử Thiên hạ dân sống ở trung tâm được gọi là người Hoa Hạ , phần còn lại sống ở Tứ phương được gọi là người Di Hạ , sau gọi tắt là Hoa và Di .
Hạ Khải chết, con là Thái Khang nối ngôi, Thái Khang là một ông vua ngu tối không chăm lo gì đến chính sự, chỉ ham săn bắn. Có lần, Thái Khang dẫn tùy tùng đi săn ở Nam ngạn Lạc Thủy, càng săn càng mê mải, hơn một trăm ngày không trở về.
Thủ lĩnh bộ lạc tên là Hậu Nghệ, có dã tâm lớn, muốn giành quyền lực của Hạ Vương. Thấy Thái Khang đi săn vắng, Hậu Nghệ nắm lấy thời cơ, dẫn quân đóng giữ tại bờ bắc Lạc Thủy. Tới khi Thái Khang mang theo nhiều thú vật săn được, hớn hở về tới Lạc Thủy thì gặp quân Hậu Nghệ trắn giữ, ngăn mất đường về. Thái Khang không còn cách gì, đành phải sống lưu vong, Hậu Nghệ vẫn chưa dám xưng vương, bèn lập người anh em của Thái Khang là Trọng Khang làm Hạ vương nhưng thực quyền nằm trong tay Hậu Nghệ .
Hậu Nghệ là tay thiện xạ thường bắn trăm phát trúng cả trăm. Thần thoại kể rằng, thời cổ trên không có tới mười mặt trời, mặt đất nóng như thiêu, làm cháy hết hoa màu. Mọi người xin Hậu Nghệ nghĩ cách giải quyết. Hậu Nghệ liền giương cung bắn luôn mấy phát, làm chín mặt trời rụng xuống, chỉ để lại một mặt trời như ngày nay. Vì vậy, khi hậu trên trái đất trở nên ôn hòa, không còn khô hạn nữa. Lại nói thời cổ, trên các dòng sông có nhiều thủy quái, thường gây nên sóng gió tạo thành thủy tai, làm ngập hết hoa màu, nhấn chìm người và gia súc. Hậu Nghệ lại dùng cung tên, bắn giết hết quái vật, mang lại cho dân cuộc sống yên bình. Nhưng thần thoại đó chứng tỏ tài bắn cung của Hậu nghệ rất cao cường, được mọi người công nhận. Lúc đầu, Hậu Nghệ chỉ giữ vai trò trợ thủ cho Trọng Khang. Tới khi Trọng Khang chết, ông ta liền đuổi con Trọng Khang là Tướng đi giành lấy vương vị của triều Hạ.

Hậu Nghệ ỷ vào tài bắn cung, cũng tác uy tác phúc, chỉ mải mê chơi bời săn bắn như Thái Khang, giao hết chính sự quốc gia cho người thân tín là Hàn Tróc. Hàn Tróc có âm mưu riêng, ngấm ngầm mua chuộc lòng người. Một lần, Hậu Nghệ đi săn về, bị Hàn Tróc sai người đến giết chết để cướp ngôi .
Sau con của Tướng được sự giúp đỡ của họ Hữu Ngu đã phục sinh nhà Hạ đóng đô ở Dương thành sử gọi là Hạ trung hưng .

Hậu Nghệ trong truyền thuyết dân gian .
Tích Hậu Nghệ: Theo “Sơn hải kinh”, trên hang Dương phía bắc nước Răng Đen có cây Phù tang to lớn sống ở dưới nước, 9 mặt trời ở cành dưới; 1 mặt trời ở cành trên.
Thần thoại “Lên cung trăng” của Trung Hoa chép:
Một thời đại rất xa xưa …
Nguyên ở gò Đất cuối biển Đông có hang Dương. Nơi đây 10 con quạ vàng vâng lệnh Thượng Đế thay nhau ban ánh sáng cho vạn vật. Trên hang có cây Phù tang cao vút tận trời. Chín con quạ ở cành dưới, một con quạ ở cành trên. Từ ngàn xưa chỉ có một con ra khỏi biển hóa thành mặt trời, ngày ngày tháng tháng chiếu ánh sáng xuống mặt đất làm cho mưa hòa, gió thuận, vạn vật sinh hóa. Nhưng bất ngờ, một hôm bốn biển chuyển động, đất lở núi rung, cây Phù tang quay cuồng, vì 10 con quạ vàng tranh nhau xuất hiện một lượt thế là nắng như lửa thiêu, đốt cháy cả vạn vật nhân dân điêu đứng, đời người biến thành địa ngục.
Hậu Nghệ, sinh ở biển Đông, nước Hữu Cùng. Người võ nghệ phi thường, sức người có thể bạt núi lấp sông, giỏi nghề kỵ xạ.Trông thấy 10 con quạ vàng hoành hành dữ tợn làm cho nhà cửa tiêu tan, đồng ruộng khô cháy, Nghệ vừa hoảng kinh vừa tức giận giương cung bắn rụng 9 chỉ để lại một mặt trời.
Bấy giờ núi sông trở lại như xưa, cây cỏ tươi tốt. Đâu đâu cũng vang dậy tiếng hò reo hoan lạc. Nhân dân ca tụng công ơn vĩ đại của Hậu Nghệ tôn Hậu Nghệ lên làm Hoàng đế.)

So chiếu sử và truyện thì thấy :
Nhà Hạ trong lịch sử Thiên hạ bị gián cách 1 thời gian bởi Hậu Nghệ và Hàn Tróc .
Liên kết thông tin trong truyền thuyết .

  • Sơn Hải kinh : …trên hang Dương phía bắc nước Răng Đen có cây Phù tang
  • Thần thoại “Lên cung trăng” của Trung Hoa chép:
    Nguyên ở gò Đất cuối biển Đông có hang Dương
    Và …Hậu Nghệ, sinh ở biển Đông, nước Hữu Cùng.

Ngẫm ra .
Nước Hữu Cùng của Hậu Nghệ chính là Hùng quốc, hữu cùng thiết Hùng .
nước Hùng là nước Răng Đen ở cuối biển Đông thì chỉ có thể là nước của Hùng vương . nhuộm răng ăn trầu là tập qúan từ xa xưa của người Việt , biển Đông là địa danh ngày nay vẫn tồn tại và đang nổi sóng vì Trung quốc khẳng định …chủ quyền lịch sử trên Nam hải từ thời nhà Hán ???., các ông con nhà Giời ơi …tư liệu cổ dẫn trên chỉ nói đến Biển Đông làm quái gì có Nam hải hay biển Nam Trung hoa ???.
Nước Hùng – hữu cùng của hậu Nghệ đương nhiên cũng là đất nước của nhà Hạ ,

Xem bản đồ .

lãnh thổ nhà Hạ nằm sâu trong đất liền như thế thì làm gì có hang Dương cuối biển Đông ???.

Sử thuyết Hùng Việt cho chuyện 10 mặt trời là truyện hư cấu phản ánh sự thực đợt nắng hạn khủng khiếp ở Giao chỉ tiếp sau cơn hồng thủy thời Đại Vũ trị thủy . Chính cơn hạn hán ghê gớm khiến đồng khô cỏ cháy này đã gỉai thích việc vua quan nhà Hạ bỏ đất Giao chỉ chạy về Dương thành ở Quảng đông .
Truyền thuyết lịch sử không hẳn hoàn toàn là chuyện ‘Trâu ma rắn thần’ như nhiều người nghĩ mà luôn phản ánh 1 sự thực lịch sử ; nếu chịu khó tìm ta sẽ thấ́y./.