Lẩm cẩm vài hàng Chữ với nghĩa .II


Bình tâm mà xét thực khó có thể bác bỏ sự liên quan giữa 5 tước qúy tộc Công –
Hầu – Ba – ́ Tử – Nam của Trung hoa thời xưa với 5 số đếm Không – Hai – Ba – Tư – Năm của người Việt Nam ,tương tự ít ai để ý vương tổ các vương triều Thiên hạ Đại Vũ – ông vua Lớn còn tên khác là Cao Mật , từ Mật này cũng như từ Mạt tên của Triệu Văn đế nước Nam Việt chẳng qua chỉ là kí âm của từ Một tiếng Việt .
Trình độ múa bút lừa bịp của đám phù thủy viết sử đã lên đến hàng nghệ thuật khiến đến tận nay cả người Việt và người Hoa chưa nhìn ra diện mạo thực của dòng tộc mình .
Chắc chắn trước thời Mông Mãn đô hộ Thiên hạ đã có những bộ sử chân xác lưu hành , chính sự thực này đã khiến Càn Long nhà Thanh ra tay cướp đoạt toàn bộ sách vở và bản đồ trong Thiên hạ , thuê cả trăm quan ‘bác sĩ’ tức bọn bồi bút cạo sửa suốt hơn 10 năm trời (theo thông tin chính thức ) rồi đem bỏ vào 4 cái kho hàng gian hàng gỉa gọi là ‘tứ khố toàn thư’Mãn Thanh . chết là hiện nay hầu hết thông tin về Lịch sử và văn minh Trung hoa đều xuất phát từ 4 cái kho hàng đã cạo sửa này.
Từ thời Hiếu Cao tổ ngay trước công nguyên , rợ Hung nô phía Bắc (nay) đã là mối họa quấy phã cướp bóc triền miên , thủ lãnh Hung nô nổi danh nhất là Thiền vu Mao Dun , nay xem kĩ lại thì chẳng có Thiền vu nào là Mao Dun cả , thiền vu lái lại là thù viên (tương tự như Hiên viên , Tản viên) , chính xác là thù vương tức vương hay thủ lãnh đối địch , mao dun thiết Mun – Man , chúa rợ Man thù địch được đám phù thủy biến thành …thiền vu Mao dun nghe cứ tưởng là ông vua trong tiếng …rợ .
Năm 304 Lưu Uyên thực ra là Lưu Bang lập ra nước Hán ; hiệu là Hán cao tổ , để phân biệt với các nước Hán khác sử gọi là Hán triệu , Lưu Bang xưng mình là con cháu chính dòng của Thiền vu Hung nô Mao dun địch thủ của Hiếu cao tổ …sự việc này chỉ ra điều rất rất quan trọng …Hán là tên nước của rợ Hung nô , Lưu – Liêu là họ của chúa Hung nô , đám cạo sừ đã nhập nhèm đồng hóa Lưu Bang – Hán cao tổ nước Hán (triệu) với Hiếu cao tổ thành ra 1 nhân vật lịch sử ; họ đã biến triều đại Hiếu Cao của Thiên hạ thành ra triều (Tây) Hán , rồi dòng lịch sử cứ thế êm suôi chảy … Tây Hán truyền qua (Đông) Hán , thành công trên cã tuyệt vời chỉ với 1 mẹo vặt chữ nghĩa đã biến dòng giống Hán – Hung nô thành ra Hán – Trung hoa trong sách sử . hệ qủa đương nhiên thông qua cái cầu Tây Hán – Đông Hán …cổ sử Trung hoa hay chính xác là cổ sử Thiên hạ thành ra qúa khứ của họ , văn minh Trung hoa là văn minh của Hán tộc còn Hậu duệ đ̣ích thực của Hiếu cao tổ – Lí Bôn bỗng ngã lộn cổ biến thành đám Man Di .
Chữ nghĩa phù phép của đám cạo sử gia nhiều vô số kể …, phép phiên thiết Hán văn đã giúp họ thành công trong việc nắn dòng lịch sử Thiên hạ .
Họ của chúa rợ Yên là Mung – Mông nghĩa là mờ tối chỉ rõ cái gốc bách Man thuộc Huyền Thiên nhưng qua phép phiên thiết mộ dung thiết mông đám phù thủy đẻ ra họ Mộ Dung nghe cứ như là vua Trung quốc chính dòng.
Chúa nước Liêu 1 nước lớn có vị trí quan trọng trong sử Trung quốc mang họ Gia luật , sự thực gia luật thiết giặc … thì ra chẳng làm gì có hoàng tộc Gia luật như sử Tàu chép mà đấy chính là đám ‘giặc Liêu – Lưu’ . Hoàng đế Gia luật Đức quang thực ra là giặc Đức quang .
Vua Bắc Ngụy nhận mình thuộc dòng họ Thac Bạt …, thác bạt thiết Thát , rợ Thát cũng là Đát trong Hán sử phương Tây kí âm La Tinh là Tacta thường dịch là rợ Tacta nào phải Hậu Thổ Hậu Thiên gì như sách Tàu viết . Theo thông tin chính thức đám rợ Tacta – Thác bạt sau cải thành họ Nguyên ở Trung quốc .
Sử Tàu chép vua Kim họ Hoàn nhan …, lại bịp nữa …hoàng nhan thiết Hãn tức chúa tức người cầm đầu trong ‘ 5 Hồ ngữ’ , nước Kim thực ra là Căm (lạnh căm) thuộc hệ văn minh rợ gọi chúa cuả họ là Hãn chứ Thiên hạ chẳng cọ́ họ nào là Hoàng nhan .
Ông tổ Mông cổ cũng là tổ của triều Nguyên sau là Thanh Trung quốc là Thành cát tư hãn , lộn lại theo Việt ngữ lả hãn Thành cát tư ,xem qua cứ tưởng đâu là đại hãn tên gọi theo Mông ngữ là Thành cát tư nào ngờ …thành cát thiết Thát thì ra Thành cát tư hãn chỉ là cách sử ‘cạo sửa ’ gán cho ‘chúa rợ Tacta’ .
Người Tàu căm tức người Nga lắm , nếu không có bàn tay của Nga thì không thể có nước Mông cổ ngày nay , chính việc này khiến Trung quốc mắc nghẹn không dám tung hê Thành cát tư hãn là hoàng đế vĩ đại anh hùng cái thế hàng đầu của họ , xét ra …có lẽ còn to hơn cả Tần Thủy hoàng ấy chứ .
Ông Tôn Dật Tiên khi hô hào nhân dân Trung quốc lúc ấy gọi là Thanh nhân nổi dậy chống triều ̣ình Mãn thanh đã nêu khẩu hiệu “….đánh đuổi rợ Thát , phục hưng Trung hoa…”, xét thực tế rõ ràng có đuổi được ai đâu …Thiên hạ vẫn dùng tiếng Mandarin tức tiếng nói của Mãn quan làm quốc ngữ như thế chẳng hóa ra Thanh nhân vẫn hoàn Thanh nhân hay sao ?.
‘Đổi nghĩa tráo chư; ̃; chỉ vì chữ với nghĩa mà nên cớ sự ….mồ cha không khóc khóc đống mối , thảm thương thay .