Hên – sui .


Đêm giao thừa , lừa nhau ?
Nó vơ ráo không chừa một cắc
Sáng mùng Một ́bị lột sạch trơn
Trưa mùng Hai …tài đi …tai lại
Tối mùng Ba ,
Chết cha thằng cờ bạc
Tết này… mày lên Bác

Bác gì ?
Cờ bạc là Bác của … thằng bần ./.