Bồi hồi


Khuya lắm rồi sao chưa chợp mắt
Ngon đèn vàng heo hắt đêm thâu
Đời vẫn ngổn ngang trăm ngàn việc
Thân gìà lực vội bất tòng tâm
Mây ơi trôi mãi trôi hoài thế
Một thoáng tuyết sương đã bạc đầu
Cánh hạc vào mây xa ngàn dặm
Biết̉ đến bao giở gặp lại nhau
Hồi tưởng ngày nao AI đi học
Con đường áo trắng cõi Thiên thai
Còn chăng thoảng chút hương da thịt
Để ai ai nhớ nhớ ai hoài