Gửi vợ


Tôi nhớ ngày xưa bà đẹp lắm
Bây giờ vẫn đẹp kém xưa đâu
Tôi với bà còn bao lâu nữa
Bà với tôi đời đã trọn chưa
Tuy ta hai thân nhưng một kiếp
Đường dài ghềnh thác vẫn liền nhau
Giầu sang phú qúy làn sương mỏng
Công danh sự nghiệp tựa như không
Tóc xanh xưa dẫu giờ ngả bạc
Tình càng thêm đậm nghiã thêm sâu