Bóng chiều tàn


Thư tình tôi viết từ độ ắy
Cất giữ trong tim đến tận giờ
Em thơ ngây qúa thời đi học
Đâu thấy sau lưng bóng gã khờ
Theo nhau cả đoạn đường dài lắm
Thẫn thờ từng bước mượn vần thơ
Sao người đi trước mãi làm ngơ ?
Một hôm thơ không gieo vần nữa
Chẳng xác pháo hồng chẳng xe hoa
Con thuyền xa tít đầu ngọn sóng
Chân trời góc bể đến nơi đâu
Năm tháng qua đi đầu đã bạc
Giữ mãi trong tim để làm gì
Gửi thư theo gió về bên đấy
Còn chút duyên thừa sẽ đến nơi
Ai bảo ngày xưa không chịu nói
Đời đã xế tàn nói làm chi