Bắc – Nam , xưa – nay


Nguồn : Hùng Việt sử quán

Bắc nghĩa gốc là bối hoặc bội, nghĩa là lưng. Tại sao lại lấy Lưng để chỉ phương Bắc?
Đối lập là phương Nam, tức là Nom, nghĩa là nhìn. Người đứng lưng quay về hướng Bắc thì mặt nhìn về hướng Nom.
Khi đó, tay Mặt hay Mục (tay phải) sẽ ở hướng mặt trời Mọc, tức là hướng Đông. Tay Chiêu (tay trái) ở hướng buổi Chiều mặt trời lặn, thụt xuống (Thục), nghĩa là hướng Tây.
Kết luận: khái niệm phương hướng Nam – Bắc hay trước sau đã bị đảo chiều, dẫn tới những thông tin của cổ sử bị đảo lộn …
Xem thêm

Ý kiến của :Lê Quang Đạo
Chữ NAM chiết tự cổ là hình (người đứng + mắt) = người đứng nhìn = NOM

Văn Nhân thêm ý :

Bắc là bức chỉ hướng nóng , là cái gốc tạo ra từ kép : bức – bối , bực bội trong kho từ Việt
Đông Tây người Việt còn gọi là bên Mục – bên Chiêu .
Mục biến âm là Mặt tức bên Phải tiếng Việt
Mục biến âm là Mọc chỉ hướng mặt trời Mọc tức hướng Đông
Mục biến âm là Mộc tức hành Mộc trong Ngũ hành
Bên Chiêu là phía mặt trời lặn tức hướng Tây , trong tiếng Việt bên Chiêu biến ra ban Chiều
Chiêu cũng là Châu nghĩa là sáng láng là tên gọi của 1 triều đại Trung hoa .
bản thân danh xưng Châu hàm nghĩa đấy là triều đại có đất chính nằm về phía Tây trên bản đồ Thiên hạ , ngược với nhà Thương ờ phía Đông , tương tự là nhà Hạ ở hướng nóng bức của mùa Hè .
Nếu tay mặt 1 người nằm ở bên Mục , tay Trái nằm ở bên Chiêu thì hướng mắt nhìn là hướng Nam tức hướng NOM . ngược với hướng Nom – nhìn là hướng Lưng – Bối – Bắc , hướng Nom – nhìn chính là Quan phương trong văn minh Trung Hoa xưa .
Chính vì sự lộn ngược Nam – Bắc , sản phẩm của đám phù thủy mà người Việt ‘súyt’ mắt tiêu lịch sử dân tộc 5000-6000 năm .
Chuyện tưởng xa mà rất gần ; chính vì nó mà Việt nam đuối lí mất toi cái Ải Nam quan khiến quốc văn gíao khoa thư phải sửa lại ….nước ta trải dài từ ….“gần gần” ải NAM QUAN đến mũi CÀ MAU …

Hệ qủa :
Bắc – Nam thời Trung hoa cổ đã đảo ngược so với ngày nay như thế căn cứ vào thông tin địa lí trong tư liệu cổ thì sử Trung quốc hiện hành là pho sử … cắm đầu xuống đất chổng mông lên trời ; rõ ràng Trung quốc nay không phải là Trung hoa xưa .