NGŨ ĐẾ THIÊN HOÀNG = NGŨ VỊ TÔN QUAN


Nguồn Hùng Việt sử quán – Trang chủ | Facebook

Trong Đạo Giáo thời Hán – Tam quốc có 5 vị thần cai quản 5 hướng gọi là Ngũ đế Thiên hoàng. “Lão Tử trung kinh” viết:

Tên của các thần Ngũ đế là:

 • Thần phương Đông tên là Câu Mang Tử, hiệu là Văn Thuỷ Hồng Nhai Tiên Sinh, là Đông phương Thương đế, Đông Hải quân;
 • Thần phương Nam tên là Chúc Dung Tử, hiệu là Xích Tinh Thành Tử, là Nam phương Xích đế, Nam Hải quân;
 • Thần phương Tây phương tên là Nhục Thu Tử, hiệu là Hạ Lý Hoàng Công; là Tây phương Bạch đế, Tây Hải quân;
 • Thần phương Bắc tên là Ngu Cường Tử, hiệu là Huyền Minh Tử Xương, là Bắc phương Hắc đế, Bắc Hải quân.
 • Thần Trung ương tên là Hoàng Thường Tử, hiệu là Hoàng Thần Bành Tổ, là Trung ương Hoàng đế quân.
  Như vậy Ngũ đế ứng với 5 phương Đông Tây Nam Bắc và Trung tâm, ứng với 5 màu Xanh Đỏ Trắng Đen Vàng. Đặc biệt đây cũng là các vị “thủy thần” mà được gọi là “Hải quân” của 4 biển Đông Tây Nam Bắc.
  So sánh với đạo Tam Tứ phủ ở Việt Nam, một tín ngưỡng rất gần với Đạo Giáo, thì Ngũ đế Thiên hoàng của Đạo Giáo chính là Ngũ vị Tôn quan trong ban Công đồng Tứ phủ. Cũng là 5 vị thủy thần trấn trị 5 phương, ứng đúng với 5 màu của Ngũ sắc.
  Thậm chí có nơi như đình Mai Xá (xã Song Mai, Kim Động, Hưng Yên) thờ 5 vị thủy thần thời Hùng Vương thì trong đó có Câu Mang Đại vương, là tên của Đông phương Thanh đế – Đông Hải quân trong Ngũ đế.
  Trên gương đồng thời Hán đúc hình các vị thần này còn có chữ Quân nghi cao quan, thể hiện phép tắc về thứ bậc quan chức, hay tương đương với khái niệm “Công đồng” trong Tứ phủ. Chính chữ “quan” này là trong tên của Ngũ vị tôn quan.
  Thật bất ngờ khi nhận ra hình tượng các vị thần Đạo Giáo trên đồng kính thời Hán lại là tiền thân của Ngũ vị Tôn quan trong Công đồng Tứ phủ Việt Nam ngày nay.

Văn Nhân viết thêm :

Ngũ đế Thiên hoàng và bản đồ 5 chiến khu Trung quốc đã tuân thủ luật ngũ sắc của Dịch học ứng vào địa lí Trung hoa .

Trung hoa có câu : Nam man – Bắc địch .


Nam man chính xác là Nam mun, mun là màu Đen triếng Việt , Hán ngữ là Hắc .
Nam mun nghĩa là phương Nam màu Đen .
Tư liệu Trung quốc chép rợ Bắc địch cũng là Xích địch điều này chỉ ra trong văn minh cổ Trung hoa hướng Xích đạo là hướng Bắc .

Bắc chính là bức , là viêm nhiệt ;
Theo phép phiên thiết : viêm nhiệt thiết việt > Bách Việt ; những dòng tộc sống ở phương nóng – Bức đối phản với Bách Man … những dòng tộc sống ở phía Mun – Đen tối cũng gọi là Mông là Lu (Liêu) .

Sử thuyết Hùng Việt gọi lịch sử cổ đại Trung hoa là Thiên hạ Ngũ hành sử :

ứng với Luật Ngũ hành
Nhà Thương màu Xanh – mùa Xuân – hướng mặt trời mọc (thương là màu xanh)
Nhà Hạ màu Đỏ – mùa Hạ – hướng Xích đạo (xích là màu đỏ)
Lịch sử Trung quốc hiện nay viết đất đai nhà Hạ ở bờ Bắc Hoàng hà sau tới nhà Ân người Trung quốc mới vượt Hà tiến xuống phương Nam là hoàn toàn bịp bợm . theo Dích học hướng Bắc ngày nay vẫn là màu Đen nhà Hạ mùa Hè màu Đỏ không thể ở nơi đấy .