Tự trào tết con Mèo


Tròn năm vật vã uống không ăn
Thịt thà̀ đâu hết chỉ còn xương
Nhìn mình mà tưởng nhìn ai đấy
Thịt thiếu da thừa qúa nhăn nheo
Tết này thua hẳ̉n mấy tết qua
Không ăn chỉ uống sống làm sao
Sức cùng lực kiệt đi không vững
Thăn gầy run rẩy đ̣ứng không yên
Con cháu chúc gì nghe không rõ
Cất tiền vào túi cho nó̀ xong

Advertisement